Λίστα Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
25
Τετ, Μάι
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΘΕ)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΠΙΠΕΔΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΚΟΣΤΟΣ ΘΕ  ЄΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
COS511: Introduction to Cognitive Psychology (CP, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS512: Introduction to Artificial Intelligence (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS513: Computational Intelligent Systems (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS514: Computational Neuroscience (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS521: Cognitive Knowledge Acquisition (CS, Learning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS522: Learning and Memory in Humans (CP, Learning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS523: Human Perception and Attention (CP, Perception)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS524: Natural Language Processing (CS, Perception)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS525: Biolinguistics and Computational Organology (CS, Perception)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS611: Cognitive Modelling (CP, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS612: Mental Representations and Reasoning (CP, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS613: Cognitive Agents and Reasoning (CS, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS614: Adaptive and Interactive Systems (CS, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS621: Experimental Psychology (CP, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS622: Cognitive Neuroscience (CP, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS623: Cognitive System Design (CS, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS624: Topics in Data Science  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS625: Cognitive Chips (CS, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
ELP511: Introduction to organization and management of education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP512: Applied Educational Research: Quantitative Methods Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP521: Evaluation of Teaching and Teachers Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Αγγλικά
ELP522: Management of change, school effectiveness and school improvement Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Αγγλικά
ELP621: Strategic planning in education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP622: Program Evaluation in Education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ERM501: Organization and Management - The Environment of Risk Management  Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Ετήσια 1000 Αγγλικά
ERM502: Advanced Quantitative Methods for Managers  Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Ετήσια 1000 Αγγλικά
ERM503: Risk Management and Risk Management Standards  Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Ετήσια 1000 Αγγλικά
ERM601: Crisis Management and Business Continuity Planning  Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Ετήσια 1000 Αγγλικά
MBA50: Organisation Management  Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Αγγλικά
MBA51: Accounting and Finance  Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Αγγλικά
MBA60: Leadership and Decision-Making  Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Αγγλικά
MBA61: Marketing  Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Αγγλικά
ΑΣΠ311: Εισαγωγή στην Ψυχολογία  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ312: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ313: Εισαγωγή στην Εγκληματολογία  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ314: Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ315: Ποινική Δικαιοσύνη  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ325: Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ411: Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ412: Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ413: Οικονομικά Εγκλήματα  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ414: Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ415: Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ421: Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ422: Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης : Μια Συγκριτική Προσέγγιση  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΣΠ423: Αστυνομική Εκπαίδευση  Αστυνομικές Σπουδές Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 240 Ελληνικά
ΑΥΔ513: Δίκτυα Επικοινωνιών  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ521: Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ620: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ621: Κρυπτογραφία  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ622: Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΒΙΗ511 Ιστορία των Ηθικών Θεωριών  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ512 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ521 Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ522 Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ523 Βιοηθική και Αρχή της Ζωής  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ524 Βιοηθική και Βελτιώσεις  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ525 Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ526 Ιατρική Δεοντολογία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ527 Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ611 Νευροηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ621 Παγκόσμια Βιοηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ622 Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ623 Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ122: Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ221: Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ222: Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ225: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ226: Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΜΥ501Α: Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ501Β: Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ502Β: Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ605A: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ606Β: Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ608Β: Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΠΠ511: Αειφόρος Ανάπτυξη Ι Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ512: Μεθοδολογία της Έρευνας Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ513: Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ514: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ521: Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ522: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ523: Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ611: Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ612: Βιολογία Διατήρησης Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ613: Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ621: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ622: Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΕΓΛ50: Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία  Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΕΓΛ51: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία  Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΕΓΛ60: Μετάφραση και Διδακτική  Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΕΓΛ61: Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί  Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ113: Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ312: Λατινικά Ι  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύχρονου ελληνισμού  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ413: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ418: Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ420: Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ423: Γλωσσολογία  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας δημοσιογραφίας  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ613: Επάγγελμα Δημοσιογράφος  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ614: Ψηφιακή αφήγηση  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ511: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ512: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ514: Αρχές Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ515: Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ516: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ517: Πολιτισμικές Διαφορές, Κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ521: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ522: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ524: Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ525: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ526: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Πλαίσια Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ527: Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ528: Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και Κοινωνικό-συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ611: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ612: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι - Βρεφική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ613: Πολιτική και Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ614: Διαχείριση Αλλαγής, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ615: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ616: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ617: Θεωρία και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ618: Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ619: Διαφοροποίηση και Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ631: Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ641: Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΤ512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ521: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΘΕΣΠ511: Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ512: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ521: Θεωρία του Θεάτρου Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ522: Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ611: Θεωρία της πρόσληψης Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ612: Θεατρική Αγωγή Ι: θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ613: Ιστορία και θεωρία της υποκριτικής και σκηνοθεσίας Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ621: Δραματολογία της πρόσληψης Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ623: Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΣΠ60: Επιβίωση του αρχαίου δράματος  Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΜΔΕ50: Οργάνωση και Διοίκηση  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Ελληνικά
ΜΔΕ51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Ελληνικά
ΜΔΕ60: Ηγεσία και λήψη αποφάσεων  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό   Ετήσια 1080 Ελληνικά
ΜΔΕ61: Μάρκετινγκ  Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Ετήσια 1080 Ελληνικά
ΜΕΣ513: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα  Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΜΕΣ523: Εγγραμματισμός και Εκπαίδευση στα Μέσα στην Πράξη  Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΜΕΣ611: Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών  Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΜΕΣ612: Οπτικοακουστικός Εγγραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή  Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΟΙΚ111: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ113: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ122: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ123: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ211: Μικροοικονομική Θεωρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ212: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ213: Οικονομετρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ311: Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ313: Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ315: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ316: Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ321: Διεθνή Οικονομικά  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ325: Οικονομικά της Εργασίας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ326: Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ412: Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ413: Oργάνωση Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ415: Αξιόγραφα και Επενδύσεις  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ417: Μάρκετινγκ και Στρατηγική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ422: Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ424: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ425: Διεθνής Χρηματοοικονομική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ429: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ401: Ηγεσία  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ402: Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ404: Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις  Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και διεθνές οικονομικό σύστημα  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ511: Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ512: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ521: Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ522: Πολιτιστική Επικοινωνία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ523: Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ614: Μουσειολογία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ615: Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ616: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ621: Τέχνη και Κοινωνία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΣΑΕ521: Ερευνητικές Μεθόδοι         Ελληνικά
ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜ621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜ622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ513: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ521: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ623: Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΤΟΙΚ50: Τραπεζικό Περιβάλλον  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ51: Τραπεζική Διοίκηση  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ60: Χρηματοοικονομική  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ61: Λογιστική  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΨΗΔ511: Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο  Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΨΗΔ512: Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση  Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΨΗΔ521: Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική έκφραση και Παιδαγωγία  Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΨΗΔ611: Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στην Εκπαίδευση  Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά