20
Πεμ, Ιουν
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΘΕ)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΠΙΠΕΔΟΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΚΟΣΤΟΣ ΘΕ  ЄΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
COS511: Introduction to Cognitive Psychology (CP, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS512: Introduction to Artificial Intelligence (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS513: Computational Intelligent Systems (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS514: Computational Neuroscience (CS, Foundations)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS521: Cognitive Knowledge Acquisition (CS, Learning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS522: Learning and Memory in Humans (CP, Learning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS523: Human Perception and Attention (CP, Perception)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS524: Natural Language Processing (CS, Perception)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS613: Cognitive Agents and Reasoning (CS, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS614: Adaptive and Interactive Systems (CS, Reasoning)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Αγγλικά
COS621: Experimental Psychology (CP, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS622: Cognitive Neuroscience (CP, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS623: Cognitive System Design (CS, Systems)  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
COS624: Topics in Data Science  Cognitive Systems Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Αγγλικά
ELP511: Introduction to organization and management of education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP512: Applied Educational Research: Quantitative Methods Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP521: Evaluation of Teaching and Teachers Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Αγγλικά
ELP522: Management of change, school effectiveness and school improvement Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Αγγλικά
ELP621: Strategic planning in education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
ELP622: Program Evaluation in Education Educational Leadership and Policy Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 500 Αγγλικά
ERM611: Crisis Management Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 500 Αγγλικά
Enterprise Risk Management Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 500 Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 650 Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό   Εξαμηνιαία (εαρινό)  650 Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (εαρινό)   650 Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό ή εαρινό)  650  Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό)  650   Αγγλικά
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό ή εαρινό)  650  Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650  Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό)  650  Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό)  650  Αγγλικά 
Business Administration (MBA)   Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (χειμερινό)   650 Αγγλικά 
ΑΥΔ513: Δίκτυα Επικοινωνιών  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ521: Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ620: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ621: Κρυπτογραφία  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΑΥΔ622: Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΒΙΗ511 Ιστορία των Ηθικών Θεωριών  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ512 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ521 Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ522 Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ523 Βιοηθική και Αρχή της Ζωής  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ524 Βιοηθική και Βελτιώσεις  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ525 Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ526 Ιατρική Δεοντολογία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ527 Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ611 Νευροηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ621 Παγκόσμια Βιοηθική  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ622 Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΒΙΗ623 Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις  Βιοηθική-Ιατρική Ηθική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΕΕ111: Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ112: Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ121: Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ211: Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΕΕ212: Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών  Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΔΜΥ501Α: Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ501Β: Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ502Β: Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ604Β: Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ605A: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ606Β: Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΜΥ608Β: Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας  Διοίκηση Μονάδων Υγείας Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΠΠ511: Αειφόρος Ανάπτυξη Ι Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ512: Μεθοδολογία της Έρευνας Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ513: Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ514: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ521: Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ522: Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ523: Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Τροφή-Ενέργεια Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ611: Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ612: Βιολογία Διατήρησης Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ613: Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ621: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΠΠ622: Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 450 Ελληνικά
ΔΤΠ511: Αρχές Διοίκησης  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ512: Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ513: Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ521: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ522: Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΔΤΠ523: Στρατηγική και Μάρκετινγκ  Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ112: Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ113: Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ. - 330 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ212: Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1898 - 1949)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ213: Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ311: Αρχαία Ελληνικά Ι  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ312: Λατινικά Ι  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ314: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ316: Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ325: Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ410: Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ413: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ414: Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ416: Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ418: Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ420: Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ423: Γλωσσολογία  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ424: Αρχαιολογική θεωρία και πράξη  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ425: Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης  Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΕΝΔ511: Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ512: Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ513: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ521: Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ522: Κατανοώντας το μήνυμα: Οι Επιδράσεις  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ523: Στρατηγική Επικοινωνία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ524: Οι προκλήσεις της Νέας δημοσιογραφίας  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΝΔ611: Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ612: Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ613: Επάγγελμα Δημοσιογράφος  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΝΔ614: Ψηφιακή αφήγηση  Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ511: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Μέθοδοι Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ512: Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Μέθοδοι Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ514: Αρχές Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ515: Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ516: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ517: Πολιτισμικές Διαφορές, Κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ521: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ522: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ524: Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ525: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ526: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες Παιδαγωγικές Πρακτικές και Εκπαιδευτικά Πλαίσια Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ527: Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ528: Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και Κοινωνικό-συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ611: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ612: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι - Βρεφική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ613: Πολιτική και Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ614: Διαχείριση Αλλαγής, Σχολική Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ615: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ616: Η Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – Εφηβική Ηλικία Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ617: Θεωρία και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ618: Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ619: Διαφοροποίηση και Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ631: Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΑ641: Αξιολόγηση Διδασκαλίας και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Επιστήμες της Αγωγής Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 900 Ελληνικά
ΕΠΤ512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ513: Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ521: Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ523: Εφαρμογές Τηλεϊατρικής  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ611: Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ612: Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΕΠΤ613: Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση  Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600 Ελληνικά
ΘΕΣΠ511: Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ512: Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ521: Θεωρία του Θεάτρου Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ522: Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ611: Θεωρία της πρόσληψης Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ612: Θεατρική Αγωγή Ι: θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ613: Ιστορία και θεωρία της υποκριτικής και σκηνοθεσίας Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ621: Δραματολογία της πρόσληψης Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΘΕΣΠ623: Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας Θεατρικές Σπουδές Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΛΧΡ511: Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ512: Αρχές Λογιστικής Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ513: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ521: Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ522: Χρηματοοικονομική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ611: Διαχείριση Κινδύνων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ612: Προχωρημένα Θέματα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ613: Λογιστική Κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
ΛΧΡ614: Διοικητική Λογιστική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)   Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό ή εαρινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό ή εαρινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 650 Ελληνικά

ΝΟΜ111: Εισαγωγή στο Δίκαιο και τη Νομική Μέθοδο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ112: Περί Δικαστηρίων Nόμος / Περί Δικηγόρων Νόμος / Δεοντολογία Δικηγόρων

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ113: Συνταγματικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ121: Το Δίκαιο των Συμβάσεων

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ122: Διοικητικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ123: Αγγλική Νομική Ορολογία

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ211: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600  Ελληνικά
ΝΟΜ212: Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ213: Οικογενειακό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ221: Δίκαιο Εταιρειών

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ222: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ223: Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ311: Ποινικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ312: Δίκαιο Αδικοπραξιών

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ321: Το Δίκαιο της Απόδειξης

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ322: Tο Δίκαιο της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο των Διαθηκών και Κληρονομικής Διαδοχής

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ411: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ412: Ποινική Δικονομία

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ421: Πολιτική Δικονομία

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ414: Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ415: Εργατικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ422: Φορολογικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 600  Ελληνικά

ΝΟΜ423: Πτωχευτικό Δίκαιο

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)  600 Ελληνικά

ΝΟΜ424: Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή

Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 600  Ελληνικά
ΝΟΜ425: Ιατρικό Δίκαιο Νομική Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό) 600  Ελληνικά
ΟΙΚ111: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ112: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ113: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ121: Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ122: Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ123: Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ211: Μικροοικονομική Θεωρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ212: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ213: Οικονομετρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ221: Μακροοικονομική Θεωρία  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ222: Δημόσια Οικονομικά  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ223: Βιομηχανική Οργάνωση  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ311: Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ312: Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ313: Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ314: Χρηματοοικονομική Λογιστική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ315: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ316: Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ321: Διεθνή Οικονομικά  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ322: Οικονομικά του Περιβάλλοντος  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ323: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ324: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ325: Οικονομικά της Εργασίας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ326: Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ411: Διεθνείς Αγορές Ενέργειας  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ412: Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ413: Oργάνωση Επιχειρήσεων  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ414: Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ415: Αξιόγραφα και Επενδύσεις  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ416: Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ417: Μάρκετινγκ και Στρατηγική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ418: Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ421: Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ422: Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ423: Διοίκηση Λειτουργιών  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ424: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ425: Διεθνής Χρηματοοικονομική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ426: Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ427: Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ428: Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΟΙΚ429: Συγχωνεύσεις και Εξαγορές  Οικονομικά Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ101: Αρχές Διοίκησης Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ102: Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ103: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ201: Διοικητική Λογιστική Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ202: Αρχές Μάρκετινγκ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ203: Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ301: Νομισματικά και Τραπεζικά Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ302: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ303: Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ401: Ηγεσία Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ402: Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ403: Διεθνές Μάρκετινγκ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ404: Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις Διοίκηση Επιχειρήσεων Πτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 350 Ελληνικά
ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και διεθνές οικονομικό σύστημα  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική  ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ511: Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ512: Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ521: Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ522: Πολιτιστική Επικοινωνία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ523: Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ614: Μουσειολογία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ615: Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ616: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 675 Ελληνικά
ΠΠΑ621: Τέχνη και Κοινωνία  Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 675 Ελληνικά
ΣΑΕ521: Ερευνητικές Μεθόδοι Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Μεταπτυχιακό  Εξαμηνιαία (εαρινό)  675  Ελληνικά
ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜ621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜ622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ513: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ521: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Διά Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (εαρινό) 550 Ελληνικά
ΣΔΜΙΙ623: Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως  Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  Μεταπτυχιακό Εξαμηνιαία (χειμερινό) 550 Ελληνικά
ΤΟΙΚ50: Τραπεζικό Περιβάλλον  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ51: Τραπεζική Διοίκηση  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ60: Χρηματοοικονομική  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά
ΤΟΙΚ61: Λογιστική  Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Μεταπτυχιακό Ετήσια 1350 Ελληνικά