28
Τετ, Φεβ

Πρυτανικό Συμβούλιο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από :

(α) Τη Σύγκλητο κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή

(β) Το Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Συμβουλίου.

Μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου :

  • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής - Πρύτανης
  • Καθηγητής Βάιος Λιαπής - Αντιπρύτανης
  • κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας

Διοικητική υποστήριξη : κα Φίλια Καλογήρου, 00357-22411639filia.kalogerou@ouc.ac.cy