27
Τετ, Σεπ

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στην εποχή των προκλήσεων και των αλλαγών, αλλά και στην ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης, προέβη στη δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής και Διά βίου Μάθησης (ΚΕΔΜΑ). Το ΚΕΔΜΑ θέτοντας ως αποστολή να χτίσει  γέφυρα επικοινωνίας με την κοινωνία και να ικανοποιήσει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες,  προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η θεματολογία των προγραμμάτων σχετίζεται με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύονται στις τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου και η εκπαίδευση παρέχεται από εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό.

Το ΚΕΔΜΑ πραγματοποιεί πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι δυνατόν να επιχορηγηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), αφού το ΚΕΔΜΑ έχει λάβει πιστοποίηση ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  από την προαναφερθείσα Αρχή.

Με πάνω από είκοσι χρόνια εξειδίκευση στην ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και στην εφαρμογή καινοτόμων διαδραστικών εκπαιδευτικών μεθόδων, το Κέντρο έχει ως όραμά του να προσφέρει πρωτοποριακή και ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψηφιακή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας :

Υπεύθυνη Λειτουργός : Γεωργία Κυριακίδου 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +35722411698

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): kedma@ouc.ac.cy