Κανόνες Φοίτησης
22
Τετ, Μαρ

Κανόνες Φοίτησης

Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους
 14-12-2022
Αναθεωρημένοι Εγκεκριμένοι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών_17.11.2022
 29-11-2022
Αναθεωρημένοι Εγκεκριμένοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών_17.11.2022
 29-11-2022
Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων από Φοιτητές για Ακαδημαϊκά Θέματα
 30-09-2022
Αναθεωρημένοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών 22.07.2022
 07-09-2022
Αναθεωρημένοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών 22.07.2022
 07-09-2022
Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (Παράρτημα IΙ) 2022
 07-02-2022
Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Σπουδών
 14-07-2021
Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών
 14-07-2021
Εσωτερικοί Αναθεωρημένοι Κανονισμοί Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
 14-07-2021
Internal Regulations Governing Tuition Fees/ Administrative Cost (Revised)
 14-07-2021
Internal Regulations for Studies (Revised)
 14-07-2021
Internal Regulations for Persons with Disabilities (PWDs) Revised
 14-07-2021
Internal Regulations for Doctoral Studies (Revised)
 14-07-2021
Εσωτερικοί Κανονισμοί Σπουδών
 16-10-2020
Eσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών
 16-10-2020
Εσωτερικοί Κανονισμοί Κινητικότητας Φοιτητών
 08-07-2020
Εσωτερικοί Κανoνισμοί Εξετάσεων
 20-05-2020
Internal Regulations Governing The Conduct Of Examinations_EN
 20-05-2020
Student Disciplinary Internal Regulations_EN
 13-05-2020