22
Σαβ, Ιουν

ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας

 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ521
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ521_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ521, «Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας», είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές με επιλεγμένες πτυχές της ιστορίας του ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού, με έμφαση στην πολιτική ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ521 δεν συνιστά ένα τυπικό μάθημα νεώτερης ιστορίας, αλλά αποσκοπεί στο να σταχυολογήσει τις ιστορικές εκείνες πτυχές, που έχουν τη μεγαλύτερη διασύνδεση με το παρόν και μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ενασχόληση με την τρέχουσα πολιτική. Η βαθιά γνώση των συγκεκριμένων ιστορικών κεφαλαίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε εποικοδομητική εμπλοκή στην πολιτική τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Η εμπεριστατωμένη αναστροφή με ορισμένες κρίσιμες παραμέτρους της πολιτικής ιστορίας των δύο χωρών κατά τους δύο περίπου τελευταίους αιώνες συνιστά αναντίρρητη συνθήκη για την κατανόηση της παρούσας πολιτικής κατάστασης. Εκτός αυτού, εξίσου κρίσιμη είναι και η συστηματική κατάρτιση σχετικά με τη φύση και ιστορική εξέλιξη των πιο σημαντικών πεδίων της εξωτερικής πολιτικής. Η δυνατότητα ερευνητικής και βιβλιογραφικής εμβάθυνσης σε ζητήματα, όπως τα ελληνοτουρκικά, το μακεδονικό και το κυπριακό, οδηγεί όχι μόνο σε μια άρτια αντίληψη των θεμάτων αυτών, αλλά και στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης πολιτικής στάσης, όπως κι αν αυτή εκφράζεται ή πρόκειται να εκφραστεί στο μέλλον (π.χ. μέσω ενεργού πολιτικής δραστηριοποίησης, αρθρογραφίας στον έντυπο και ψηφιακό τύπο, άλλων μορφών δημόσιας παρέμβασης, κ.λπ.). Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ521 χωρίζεται σε 4 Μέρη:

 • 1o Μέρος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη Συνθήκη της Λωζάννης έως και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (1923-1945)
 • 2ο Μέρος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό Ι (1945-1959)
 • 3ο Μέρος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό ΙΙ (1960-1974)
 • 4ο Μέρος: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Αιγαίο (1974-)