25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ211: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική περίοδος)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ211
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL211_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ211, «Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (ΑρχαϊκήΚλασική Περίοδος)» στοχεύει:

 • Να εξετάσει, σε αδρές γραμμές, την ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο εφοδιάζοντας τους/τις φοιτητές/τριες με στοιχειώδεις γνώσεις σχετικά με τα σημαντικότερα γραμματειακά είδη που αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή και τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους τους.
 • Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε πρώτη επαφή μέσω νεοελληνικής μετάφρασης με χαρακτηριστικά έργα και είδη της αρχαϊκής και της (πρώιμης) κλασικής περιόδου τα οποία άνθησαν πριν την εμφάνιση της αττικής τραγωδίας τον πέμπτο αιώνα.
 • Να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν ότι η αρχαία ποίηση (όπως και ορισμένα είδη του πεζού λόγου, π.χ. ρητορική) ήταν κειμενικές συνθέσεις προοριζόμενες για «παράσταση» με την ευρύτερη έννοια της λέξης (και όχι για ανάγνωση), δίνοντας έμφαση στο στοιχείο της «παράστασης» και του συγκείμενου (context) και ανασυνθέτοντας αρχαίες πρακτικές «παράστασης» (της αρχικής αλλά και μεταγενέστερων ή επαναλαμβανόμενων παραστάσεων).
 • Να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με τη σύγχρονη μεθοδολογία και τα χρησιμότερα εργαλεία της επιστημονικής μελέτης αρχαιοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων συμβάλλοντας στη δημιουργία κριτικών δεξιοτήτων.