Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
22
Τετ, Μαρ

 

Τίτλος Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Jahna Otterbacher

Περιγραφή     

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εδρεύει το Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for Algorithmic Transparency - CyCAT) το οποίο ιδρύθηκε το 2018 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 - Twinning (συμβόλαιο 810105). Η ερευνητική ομάδα του CyCAT διαθέτει τεχνογνωσία στις αλγοριθμικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με αλγοριθμικά συστήματα, στην αλληλεπίδραση χρήστη-συστήματος, καθώς και στις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις των αλγοριθμικών διαδικασιών.

Οι κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

  • Η προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τους τρόπους με τους οποίους η ανάλυση δεδομένων και οι αλγοριθμικές διαδικασίεςεπηρεάζουν την πρόσβασή τους σε πληροφορίες και ευκαιρίες.
  • H ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων, εξατομικευμένων εργαλείων, καθώς και ο σχεδιασμός και η προσφορά καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης.
  • Η προώθηση κουλτούρας Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI).

Η επικεφαλής του CyCAT είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher

Στοιχεία Επικοινωνίας    jahna.otterbacher@ouc.ac.cy, 0035722411903
Εξωτερική Ιστοσελίδα http://www.cycat.io/