Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

10
Σαβ, Δεκ

 

Τίτλος Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας 
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Jahna Otterbacher

Περιγραφή      Στο ΑΠΚΥ εδρεύει το Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας (Cyprus Center for AlgorithmicTransparency - CyCAT), το οποίο  ιδρύθηκε και λειτουργεί με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020 – Twinning της Ε.Ε. και αποτελεί σημαντική  προστιθέμενη αξία στην ερευνητική υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στόχοι του CyCAT είναι η καλλιέργεια καινοτομίας, η  προώθηση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης (digital literacy) και η διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας για την κατανόηση της φύσης  των κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων και μεροληψιών (algorithmic biases) σε συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία.  Την ερευνητική ομάδα του CyCAT για το ΑΠΚΥ συγκροτούν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Jahna Otterbacher (συντονίστρια του κέντρου), ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ. Στο CyCAT συμμετέχουν, επίσης, τα πανεπιστήμια  Sheffield, Edinburgh, Trento και Haifa.
Στοιχεία Επικοινωνίας    jahna.otterbacher@ouc.ac.cy, 0035722411903, Otterbacher Jahna
Εξωτερική Ιστοσελίδα http://www.cycat.io/