22
Πεμ, Φεβ

 

Τίτλος  Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης
Ακαδημαϊκός  Υπεύθυνος  Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ
Περιγραφή Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης μελετά τις νοητικές διεργασίες που σχετίζονται με την ατομική ή τη συλλογική νοημοσύνη, με έμφαση στις διεργασίες της μάθησης και του συλλογισμού, όπως αυτές χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και άλλους οργανισμούς στην καθημερινή ζωή. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για διάφορες πτυχές των νοητικών διεργασιών και στην ανάλυση των τυπικών συμπερασμάτων που εξάγονται από τα μοντέλα αυτά. Η υπολογιστική αυτή θεώρηση της νόησης συμπληρώνεται μέσα από προσομοιώσεις, ψυχολογικές μελέτες και πειράματα στον πραγματικό κόσμο, με στόχο την επικύρωση των προτεινόμενων μοντέλων και τον προσδιορισμό εκείνων των χαρακτηριστικών τους, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
Στοιχεία Επικοινωνίας    00357-22411964loizos@ouc.ac.cy, Λοϊζος Μιχαήλ
Εξωτερική Ιστοσελίδα  cognition.ouc.ac.cy