03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ415: Εργατικό Δίκαιο

  • Κωδικός / Course Code: ΝΟΜ415
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μία), Διαδραστικές δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΝΟΜ221: Δίκαιο Εταιρειών
  • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM415_ECTS_el.pdf

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να μάθουν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν συνδυαστικά την εργατική νομοθεσία, τις αρχές του κοινοδικαίου, τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη νομολογία για να εξετάζουν τη νομιμότητα των όρων και των διαδικασιών πρόσληψης, των διαφόρων μορφών συμβάσεων και των βασικών όρων εργοδότησης (ωράριο, υπερωρίες, μισθός, ωφελήματα, άδειες) και του τερματισμού της απασχόλησης.