Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

07
Παρ, Αυγ
Website Headers PDE
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Προσωπικό

 • Επικοινωνία

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να καταρτιστούν με τις επιστημονικές γνώσεις των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εξοικειώσει τους φοιτητές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, την ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και θα ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Θα τους παράσχει τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών και θα τους προσφέρει πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επίσης, θα τους εξοικειώσει με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Απευθύνεται γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών και θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον χώρο αυτό, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως:

 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Λογιστική Επιχειρήσεων
 • Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διοίκηση Παραγωγής, κτλ

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 240 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Πτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €8400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος.
Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων). 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (2020)

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου (BSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι επτά (27) που προσφέρονται. 

Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών.  Αυτές είναι:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.

Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455.  Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα παρακολουθήσουν πέντε (5) της επιλογής τους, για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν να επιλέξουν όποιες θεματικές ενότητες θέλουν.


Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 


Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική

 / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΠΔΕ101

Αρχές Διοίκησης

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ102

Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ103

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ151

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ152

Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ153

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ201

Διοικητική Λογιστική

3

Υποχρεωτική

ΠΔΕ151

 

250 - 300

10

ΠΔΕ202

Αρχές Μάρκετινγκ

3

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ203

Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

3

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΠΔΕ251

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152

 

250 - 300

10

ΠΔΕ252

Οργανωτική Συμπεριφορά

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

 

250 - 300

10

ΠΔΕ253

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4

Υποχρεωτική

ΠΔΕ103, ΠΔΕ153

 

250 - 300

10

ΠΔΕ301

Νομισματικά και Τραπεζικά

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

 

250 - 300

10

ΠΔΕ302

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ303

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

5

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

 

250 - 300

10

ΠΔΕ351

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ352

Επιχειρησιακή Διοίκηση

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ253

 

250 - 300

10

ΠΔΕ353

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

6

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ401

Ηγεσία

7

Επιλογής

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ402

Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

Επιλογής

ΠΔΕ252

 

250 - 300

10

ΠΔΕ403

Διεθνές Μάρκετινγκ

7

Επιλογής

ΠΔΕ202

 

250 - 300

10

ΠΔΕ404

Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

7

Επιλογής

ΠΔΕ151, ΠΔΕ201

 

250 - 300

10

ΠΔΕ451

Πολιτική της Επιχείρησης

8

Υποχρεωτική

ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

 

250 - 300

10

ΠΔΕ452

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

8

Επιλογής

ΠΔΕ201, ΠΔΕ251

 

250 - 300

10

ΠΔΕ453

Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

8

Επιλογής

ΠΔΕ202

 

250 - 300

10

ΠΔΕ454

Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

8

Επιλογής

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

 

250 - 300

10

ΠΔΕ455

Εργασιακές Σχέσεις

8

Επιλογής

ΠΔΕ252, ΠΔΕ302

 

250 - 300

10

ΠΔΕ495

Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο

8

Επιλογής

ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252,ΠΔΕ253

 

125 - 150

5

Σύνολο

6000 - 7200

240

 

 

 

Μέλη ΣΕΠ 

Αβδούλας Χρήστος, christos.avdoulas@ouc.ac.cy

Αλεξάκης  Χρήστος, c.alexakis@ouc.ac.cy

Βαφέας Νίκος, nikos.vafeas@ouc.ac.cy

Βλαδιμήρου Ηρακλής, hercules.vladimirou@ouc.ac.cy

Βοσκεριτσιάν Χορέν, horen.voskeritsian@ouc.ac.cy

Γεωργόπουλος Αντώνης, antonios.georgopoulos@ouc.ac.cy

Γκρος Χρήστος, christos.grose@ouc.ac.cy

Γουνόπουλος Δημήτρης, dimitrios.gounopoulos@ouc.ac.cy

Δαπόντας Δημήτρης, dimitrios.dapontas@ouc.ac.cy

Δημητρίου Πέτρος, petros.demetriou@ouc.ac.cy

Δρογαλάς Γιώργος, george.drogalas@ouc.ac.cy

Ελευθερίου Σοφία, sofia.eleftheriou@ouc.ac.cy

Έμπορα Νεοφύτα, neophyta.empora@ouc.ac.cy

Ζαχαριάδης Μάριος, marios.zachariadis@ouc.ac.cy

Θεοδοσίου Μάριος, marios.theodosiou@ouc.ac.cy

Θεοχαροπούλου Γεωργία, georgia.theocharopoulou@ouc.ac.cy

Κασίνης Γιώργος, george.kassinis@ouc.ac.cy

Κατσικίδης Σάββας, savvas.katsikides@ouc.ac.cy

Κληρίδης Σωφρόνης, sofronis.clerides@ouc.ac.cy

Κουλακιώτης Αθανάσιος, athanasios.koulakiotis@ouc.ac.cy

Κουρογένης  Νικόλας, nikolaos.kourogenis@ouc.ac.cy

Κουτρούκης Θεόδωρος, theodoros.koutroukis@ouc.ac.cy

Κωνσταντίνου Αλέξης, alexios.constantinou@ouc.ac.cy

Λαμπερτίδης Νεόφυτος, neophytos.lambertides@ouc.ac.cy

Λαχανάς Αστέριος, asterios.lachanas@ouc.ac.cy

Λεμονάκης Χρήστος, christos.lemonakis@ouc.ac.cy

Μαμουνέας Φάνης, theofanis.mamuneas@ouc.ac.cy

Μαρκουλής Στέλιος, stelios.markoulis@ouc.ac.cy

Μαρτζούκος Σπύρος, spiros.martzoukos@ouc.ac.cy

Μαστρογιάννης Νικόλαος, nikolaos.mastrogiannis@ouc.ac.cy

Μιλιδώνης Ανδρέας, andreas.milidonis@ouc.ac.cy

Μιχαήλ Μιχάλης, michael.michael@ouc.ac.cy

Νησιώτης Γιώργος, george.nishiotis@ouc.ac.cy

Νικολάου Ντάινα, daina.nicolaou@ouc.ac.cy

Ξεφτέρης Δημήτρης, dimitrios.xefteris@ouc.ac.cy

Ξυδώνας Παναγιώτης, Panagiotis.Xydonas@ouc.ac.cy

Παζαρζή Γεωργία, georgia.pazarzi@ouc.ac.cy  

Παλυβός Θεόδωρος, theodoros.palivos@ouc.ac.cy

Παναγιώτου  Αλεξία, alexia.panayiotou@ouc.ac.cy

Παπαγιαννάκης Γιώργος, giorgos.papagiannakis@ouc.ac.cy

Παπαδόπουλος Θωμάς, thomas.papadopoulos@ouc.ac.cy

Παπαθανασίου Σπύρος, spyridon.papathanasiou@ouc.ac.cy

Πέτρου Κυριάκος, kyriakos.petrou@ouc.ac.cy

Σάββα Χρίστος, christos.savva@ouc.ac.cy

Σαμίτας Αριστείδης, aristides.samitas@ouc.ac.cy

Σικαλίδης Αλέξανδρος, alexandros.sikalidis@ouc.ac.cy

Σοφιανοπούλου Στυλιανή, stella.sofianopoulou@ouc.ac.cy

Σταύρου-Κωστέα Ελένη, eleni.costea@ouc.ac.cy

Στυλιανίδης Χριστόδουλος, christodoulos.stylianides@ouc.ac.cy

Σωκράτους Μιχάλης, michalis.socratous@ouc.ac.cy

Σωτηρίου Ανδρέας, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, andreas.soteriou@ouc.ac.cy

Τζουβελέκας  Βαγγέλης, vangelis.tzouvelekas@ouc.ac.cy

Τσουλφάς Ιωάννης, ioannis.tsoulfas@ouc.ac.cy

Χαρίτου  Μελίτα, melita.charitou@ouc.ac.cy

Χαρίτου Ανδρέας, andreas.charitou@ouc.ac.cy

Χασάπης Κρίστης, kristis@ouc.ac.cy

Χατζηνικόλας Γιώργος, george.hadjinicola@ouc.ac.cy

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Πίτσιλλου Μαρία (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): maria.pitsillou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411880