Sidebar

16
Τρι, Ιουλ
Website Headers PDE

Πτυχίο-Bachelor

240 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι φοιτητές να καταρτιστούν με τις επιστημονικές γνώσεις των κλάδων της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογίας ανάλυσης προβλημάτων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών εργαλείων που κρίνονται απαραίτητα στον σύγχρονο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών. Η παροχή των γνώσεων αυτών γίνεται με γνώμονα την εφαρμογή τους τόσο στη λήψη βέλτιστων διοικητικών αποφάσεων όσο και γενικότερα στην επίτευξη της καλύτερης λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα εξοικειώσει τους φοιτητές σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων και λειτουργιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την αντίληψη, την ανάλυση και διάγνωση επιχειρηματικών καταστάσεων και θα ενισχύσει την απαραίτητη ικανότητα στην αντιμετώπισή τους. Θα τους παράσχει τα μέσα για την κατανόηση και πρόβλεψη μελλοντικών εξελίξεων των επιχειρηματικών οργανισμών και θα τους προσφέρει πρακτική γνώση και εμπειρία στις εφαρμογές της πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επίσης, θα τους εξοικειώσει με το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα τους προετοιμάσει να αντιμετωπίσουν πραγματικές επιχειρηματικές καταστάσεις. Η κατανόηση των πιο πάνω πλαισιώνεται με πραγματικές μελέτες περιπτώσεων εταιριών από το τοπικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και με τη χρήση προσομοιώσεων πραγματικών επιχειρηματικών καταστάσεων σε αριθμό Θεματικών Ενοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 240 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Πτυχιακό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Απευθύνεται γενικότερα σε άτομα που επιθυμούν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του χώρου των επιχειρήσεων και οργανισμών και θέλουν να μάθουν ή/και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τον χώρο αυτό, συνδυάζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων.
 
Οι απόφοιτοι μπορούν να βρουν απασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που άπτονται του γενικότερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως:

  • Μάρκετινγκ
  • Μάνατζμεντ
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστική Επιχειρήσεων
  • Ποσοτική Ανάλυση και Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων
  • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Διοίκηση Παραγωγής, κτλ

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και βασική γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Η γνώση της Αγγλικής είναι επιθυμητή. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €8400. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Όσον αφορά στους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό διαχειριστικό κόστος ανέρχεται στα €10920 Ευρώ. Κατ’ επέκταση, το διαχειριστικό κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας ορίζεται σε €455 Ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο): 10 Ιουλίου - 21 Αυγούστου 2024.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου (BSc) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων από τις είκοσι επτά (27) που προσφέρονται. 

Οι δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών.  Αυτές είναι:  ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252, ΠΔΕ253,ΠΔΕ301, ΠΔΕ302, ΠΔΕ303, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352, ΠΔΕ353 ΚΑΙ ΠΔΕ451.

Οι οκτώ (8) θεματικές ενότητες είναι επιλογής: ΠΔΕ401, ΠΔΕ402, ΠΔΕ403, ΠΔΕ404, ΠΔΕ452, ΠΔΕ453, ΠΔΕ454 και ΠΔΕ455. Από τις οκτώ θεματικές ενότητες επιλογής θα παρακολουθήσουν πέντε (5) της επιλογής τους, για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών. Μπορούν να επιλέξουν όποιες θεματικές ενότητες θέλουν.


Ο κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί μέχρι και σε τρεις (3)  Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο [το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα].  H επιλογή (3) τριών Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας (1) ή δύο (2) θεωρείται μερική φοίτηση.  Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές γραπτές εξετάσεις.

 


Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική

 / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες  Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΠΔΕ101   

Αρχές Διοίκησης

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ102

Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ103

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι

1 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ151

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ152

Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ153

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

2 (εαρινό)

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ201

Διοικητική Λογιστική

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ151

250 - 300

10

ΠΔΕ202

Αρχές Μάρκετινγκ

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ203

Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων

3 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ251

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

250 - 300

10

ΠΔΕ252

Οργανωτική Συμπεριφορά

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101

250 - 300

10

ΠΔΕ253

Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

4 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ103

250 - 300

10

ΠΔΕ301

Νομισματικά και Τραπεζικά

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152

250 - 300

10

ΠΔΕ302

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

ΠΔΕ252

250 - 300

10

ΠΔΕ303

Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών

5 (χειμερινό) 

Υποχρεωτική

 

250 - 300

10

ΠΔΕ351

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ352

Επιχειρησιακή Διοίκηση

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ253

250 - 300

10

ΠΔΕ353

Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

6 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ401

Ηγεσία

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ252

250 - 300

10

ΠΔΕ402

Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ101

250 - 300

10

ΠΔΕ403

Διεθνές Μάρκετινγκ

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ202

250 - 300

10

ΠΔΕ404

Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο

7 (χειμερινό) 

Επιλογής

ΠΔΕ151, ΠΔΕ201

250 - 300

10

ΠΔΕ451

Πολιτική της Επιχείρησης

8 (εαρινό)

Υποχρεωτική

ΠΔΕ101, ΠΔΕ202, ΠΔΕ351, ΠΔΕ352

250 - 300

10

ΠΔΕ452

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ201, ΠΔΕ251

250 - 300

10

ΠΔΕ453

Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ202

250 - 300

10

ΠΔΕ454

Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

250 - 300

10

ΠΔΕ455

Εργασιακές Σχέσεις

8 (εαρινό)

Επιλογής

ΠΔΕ302

250 - 300

10

Σύνολο   6000 - 7200 240
Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο

ΠΔΕ495  

Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

8 (εαρινό)

Προαιρετική επιλογή

ΠΔΕ101, ΠΔΕ102, ΠΔΕ103, ΠΔΕ151, ΠΔΕ152, ΠΔΕ153, ΠΔΕ201, ΠΔΕ202, ΠΔΕ203, ΠΔΕ251, ΠΔΕ252,ΠΔΕ253

125-150

5

ΠΔΕ496 Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση) 8 (εαρινό) Προαιρετική επιλογή ΠΔΕ495 125-150 5

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της:

  • ΠΔΕ 495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΠΔΕ 496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΠΔΕ495 και ΠΔΕ496, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ 

Κωνσταντίνος Λεωνίδου, Καθηγητής, Διευθυντής ΠρογράμματοςΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411929

Ώρες γραφείου: Δευτέρα, 13:00-18:00

Ανδρέας Προκοπίου, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΔΕ153Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411898

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 40 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αλεξία Παναγιώτου (Alexia Panayiotou)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναστασία Κοπίτα (Anastasia Kopita)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανδρέας Χαρίτου (Andreas Charitou)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ανδρέας Σωτηρίου (Andreas Soteriou)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άντρη Γεωργίου Μιχαηλίδου (Andrie Michaelidou)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άντρος Κούρτελλος (Andros Kourtellos)
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Απόστολος Χριστόπουλος (Apostolos Christopoulos)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριστείδης Σάμιτας (Aristides Samitas)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χριστάκης Χαραλάμπους (Christakis Charalambous)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρήστος Αλεξάκης (Christos Alexakis)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρήστος Γκρος (Christos Grose)
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ντάινα Νικολάου (Daina Nicolaou)
ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Γουνόπουλος (Dimitrios Gounopoulos)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Ξεφτέρης (Dimitrios Xefteris)
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτρης Καινούργιος (Dimitris Kenourgios)
ΠΔΕ251: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελένη Σταύρου (Eleni Stavrou)
ΠΔΕ252: Οργανωτική Συμπεριφορά
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιώργος Δρογαλάς (George Drogalas)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιώργος Χατζηνικόλας (George Hadjinicola)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιώργος Κασίνης (George Kassinis)
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γιώργος Παπαγιαννάκης (Giorgos Papagiannakis)
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ηρακλής Βλαδιμήρου (Hercules Vladimirou)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χορέν Βοσκεριτσιάν (Horen Voskeritsian)
ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννα Δεληγιάννη (Ioanna Ddeligianni)
ΠΔΕ451: Πολιτική της Επιχείρησης
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Ντόκας (Ioannis Dokas)
ΠΔΕ452: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Τσουλφάς (Ioannis Tsoulfas)
ΠΔΕ352: Επιχειρησιακή Διοίκηση
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κρίστης Χασάπης (Kristis Chasapis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μάριος Θεοδοσίου (Marios Theodosiou)
ΠΔΕ453: Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μάριος Ζαχαριάδης (Marios Zachariadis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικόλαος Δασκαλάκης (Nicolaos Daskalakis)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικήτας Πιττής (Nikitas Pittis)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παναγιώτης Κωνσταντίνου (Panagiotis Konstantinou)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παναγιώτης Μητρόπουλος (Panagiotis Mitropoulos)
ΠΔΕ253: Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παναγιώτης Ξυδώνας (Panagiotis Xydonas)
ΠΔΕ353: Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φοίβη Κουντούρη (Phoebe Koundouri)
ΠΔΕ153: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση II
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σωφρόνης Κληρίδης (Sofronis Clerides)
ΠΔΕ152: Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σπύρος Μαρτζούκος (Spiros Martzoukos)
ΠΔΕ351: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στέργιος Λεβέντης (Stergios Leventis)
ΠΔΕ151: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεόδωρος Παλυβός (Theodoros Palivos)
ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θωμάς Παπαδόπουλος (Thomas Papadopoulos)
ΠΔΕ455: Εργασιακές Σχέσεις
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βαγγέλης Τζουβελέκας (Vangelis Tzouvelekas)
ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Πίτσιλλου Μαρία (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411880

 

Φόρμα Επικοινωνίας