22
Σαβ, Ιουν
Κόστος φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Βάσει της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου δεν καταβάλλονται δίδακτρα από Κύπριους πολίτες και φοιτητές/φοιτήτριες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο ένα ποσό διαχειριστικής χρέωσης. Το κόστος ανά Θεματική Ενότητα προπτυχιακού επιπέδου, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
  • Διδακτορικά προγράμματα: Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ. Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα τέσσερα (4) και τα δύο (2) τελευταία εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. 
  • Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Μικρής Διάρκειας (Σημ.: οι αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης και όχι σε ολοκληρωμένο τίτλο σπουδών): Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που παρακολουθεί αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ή προγράμματα κατάρτισης, καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ανάλογα με το πρόγραμμα. 
Τρόποι Πληρωμής

 καταβολή των διδάκτρων / διαχειριστικού κόστους γίνεται :

1. Μέσω διαδικτύου με τη χρήση πιστωτικής/τραπεζικής κάρτας στο www.jccsmart.com

2. Με έμβασμα/κατάθεση (μέσω οποιασδήποτε Τράπεζας στην οποία ο φοιτητής διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό) στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Για τον τρόπο καταβολής και τις ακριβείς ημερομηνίες οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται έγκαιρα από το Λογιστήριο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους (14/12/2022)

 

Παραχώρηση έκπτωσης για την πλήρη εξόφληση διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 7% σε όσες/όσους φοιτήτριες/-ητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν (για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025) εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων).

 

Επιπλέον εκπτώσεις