Κόστος Φοίτησης - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
29
Κυρ, Μάι
Κόστος φοίτησης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Βάσει της Νομοθεσίας του Πανεπιστημίου δεν καταβάλλονται δίδακτρα από Κύπριους πολίτες και φοιτητές/φοιτήτριες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο ένα ποσό διαχειριστικής χρέωσης. Το κόστος ανά Θεματική Ενότητα προπτυχιακού επιπέδου, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
  • Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ και αναφέρεται στον ιστότοπο του κάθε Προγράμματος.
  • Διδακτορικά προγράμματα: Κάθε διδακτορικός/ή φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων έχει καθοριστεί από τη Διοίκηση του ΑΠΚΥ. Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα και σε €337,50 ανά εξάμηνο, για τα υπόλοιπα εξάμηνα, μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησης. 
  • Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες και Προγράμματα Μικρής Διάρκειας (Σημ.: οι αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιητικού παρακολούθησης και όχι σε ολοκληρωμένο τίτλο σπουδών): Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που παρακολουθεί αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης ή προγράμματα κατάρτισης, καταβάλλει δίδακτρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, ανάλογα με το πρόγραμμα. 
Τρόποι Πληρωμής

 καταβολή των διδάκτρων / διαχειριστικού κόστους γίνεται :

  1. Μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης
  2. Με πιστωτική κάρτα

Για τον τρόπο καταβολής και τις ακριβείς ημερομηνίες οι φοιτητές/φοιτήτριες ενημερώνονται έγκαιρα από το Λογιστήριο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδάκτρων/Διαχειριστικού Κόστους

 

Παραχώρηση έκπτωσης για την πλήρη εξόφληση διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους

Το Συμβούλιο του ΑΠΚΥ αποφάσισε την παραχώρηση έκπτωσης 5% σε όσους φοιτητές εξοφλήσουν πλήρως το κόστος των Θεματικών Ενοτήτων που θα επιλέξουν (για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023) εντός της περιόδου καταβολής της προκαταβολής (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής διδάκτρων).

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκπτωτική πολιτική του Πανεπιστημίου, η οποία τίθεται σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, δικαιούχοι των πιο κάτω εκπτώσεων είναι μόνο φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/οποίες καταβάλουν δίδακτρα για φοίτηση σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο σε μία κατηγορία έκπτωσης/υποτροφίας.

Προκειμένου να εγκριθεί οποιαδήποτε έκπτωση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος/η να έχει γίνει ήδη αποδεκτός/ή για να φοιτήσει στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής του/της.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 1. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας φοιτούν ταυτόχρονα σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου (ισχύει μόνο για συγγενείς πρώτου βαθμού).

 10%  - Πιστοποιητικά Γεννήσεως ή Οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατη έκδοση)

- Δελτίο Ταυτότητας

 2. Μονογονείς (με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα)  20%  - Πιστοποιητικό Γέννησης Παιδιού και Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατη έκδοση) ή

- Πρόσφατη Βεβαίωση Μονογονέα ή

- Διαζύγιο και Διάταγμα Δικαστηρίου για τη Γονική Μέριμνα / Διάταγμα Διατροφής (τρέχοντος έτους) ή

άλλο σχετικό δικαιολογητικό (πρόσφατη έκδοση)

(Τα τέκνα άνω των 18 ετών δεν εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα)

3. Παραχώρηση Οικονομικών και άλλων κινήτρων προς απόφοιτους του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για συνέχιση των σπουδών τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

- εγγραφή σε 2ο  πρόγραμμα σπουδών

- εγγραφή σε 3ο πρόγραμμα σπουδών

 

 

25%

50%

- Σε περίπτωση αποτυχίας μιας Θεματικής Ενότητας η υποτροφία διατηρείται

4. Πολύτεκνοι

- 3 τέκνα

- 4 τέκνα

- 5 τέκνα

- 6 και άνω τέκνα

 

20%

40%

60%

100%

 - Πιστοποιητικά Γεννήσεως των εξαρτώμενων τέκνων

  (Τα τέκνα άνω των 18 ετών δεν εκλαμβάνονται ως εξαρτώμενα)

5.  Λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως αυτό ορίζεται με βάση τον Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο του 2014 (109 (I) / 2014)

*ισχύει για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας

 100%  - Σχετική βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών, στην οποία να φαίνεται ότι ο φοιτητής είναι λήπτης ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος
 6. ΑμεΑ  10%

- Σχετικά κατά περίπτωση ιατρικά πιστοποιητικά

(Πρόσφατη Βεβαίωση σχετικού επιδόματος)

 7. Άνεργοι  10%  - Σχετική Βεβαίωση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών

 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να:

  1. Υποβάλουν το έντυπο στα χρονικά περιθώρια που αναγράφονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του εκάστοτε έτους (ανά κατηγορία) και
  2. Να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναγράφοντας στο θέμα: Το Πρόγραμμα Σπουδών, Όνομα Φοιτητή/Φοιτήτριας και Κατηγορία έκπτωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αναγράφεται  στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Υποτροφίες / Άλλες Εκπτώσεις).

Για απορίες/διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με:

τηλ.: 00357-22411600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.