28
Τρι, Νοε
Website Headers DMY

Magister Artium (MA)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...
Περιγραφή
Διάρθρωση
Θεματικές Ενότητες
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας.

  • Εξοπλίζει τους αποφοίτους του με τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους και εφαρμογές διοίκησης στο χώρο της υγείας.
  • Διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις για τη σημασία της κατάλληλης κουλτούρας που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική των επαγγελματιών υγείας.

Απευθύνεται :

Σε όσους ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και αποσκοπούν στο να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των μονάδων υγείας- δημόσιων και ιδιωτικών.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν, χωρίς προβλήματα, την αγγλόφωνη, επιστημονική βιβλιογραφία.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι τρεις (3) μπορεί να επιλεγούν μεταξύ πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων επιλογής και της Διατριβής Μάστερ, η οποία είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες.

Το πρώτο έτος αποτελείται από 4 υποχρεωτικές Θ.Ε., οι οποίες επιλέγονται ανά ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι οι Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ501Α και ΔΜΥ501Β και το δεύτερο ζεύγος αποτελείται από τις Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ502Α και ΔΜΥ502Β.

Η πέμπτη υποχρεωτική Θεματική Ενότητα ΔΜΥ603Α διδάσκεται στο δεύτερο έτος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ την οποία πρέπει να υποστηρίξει μέσα σε δώδεκα μήνες από την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων.

Κατά τη Διατριβή Μάστερ δεν εκπονούνται εργασίες και δεν υπάρχει διδακτικός φόρτος. Στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν δυο εργασίες ανά Ενότητα και θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις αν συγκεντρώσουν το μισό της απαιτούμενης βαθμολογίας.
 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής ECTS
Θ.Ε. 1ο Έτος
ΔΜΥ 501Α  Βασικές Αρχές Διοίκησης  και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 1ο Υποχρεωτική 15
ΔΜΥ501Β  Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές 2ο Υποχρεωτική 15
ΔΜΥ 502Α  Οικονομικά της Υγείας 1ο Υποχρεωτική 15
ΔΜΥ502Β  Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας 2ο Υποχρεωτική 15
Θ.Ε. 2ο Έτος
ΔΜΥ 603A Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας 3ο Υποχρεωτική 15
ΔΜΥ 604Β Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας 4ο Επιλογής 15
ΔΜΥ 605Α Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 3ο Επιλογής 15
ΔΜΥ 606Β Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας 4ο Επιλογής 15
ΔΜΥ 608B Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας 4ο Επιλογής 15
ΔΜΥ 701A Διατριβή 3ο Επιλογής 15
ΔΜΥ 701Β Διατριβή  4ο Επιλογής 15
Σύνολο    120

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΔΜΥ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΔΜΥ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΔΜΥ695 και ΔΜΥ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Σωτηριάδης Ελπιδοφόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy0035722411956

Τάλιας Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας, Συντονιστής Θ.Ε., michael.talias@ouc.ac.cy, 0035722411954

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 6 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αυγουστίνος Δημητράς (Avgoustinos Demitras)
ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
-

avgoustinos.demitras@ouc.ac.cy

Χρήστος Γκρος (Christos Grose)
ΔΜΥ603A: Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
Συντονιστής Θ.Ε.

christos.grose@ouc.ac.cy

Φώτιος Κίτσιος (Fotios Kitsios)
ΔΜΥ501Α: Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
-

fotios.kitsios1@ouc.ac.cy

Γεώργιος Τσιότρας (Georgios Tsiotras)
ΔΜΥ501Α: Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Συντονιστής Θ.Ε.

georgios.tsiotras@ouc.ac.cy

Μαριάννα Χαραλάμπους (Marianna Charalambous)
ΔΜΥ605A: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
Συντονίστρια Θ.Ε.

marianna.charalambous@ouc.ac.cy

Νικόλαος Κοντοδημόπουλος (Nikolaos Kontodimopoulos)
ΔΜΥ502Α: Οικονομικά της Υγείας
-

nikolaos.kontodimopoulos@ouc.ac.cy

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Χαραλάμπους (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): DMY@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411660

 

ΦΟρμα ΕπικοινωνΙας