23
Σαβ, Οκτ
Website Headers DMY
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας.

  • Εξοπλίζει τους αποφοίτους του με τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους και εφαρμογές διοίκησης στο χώρο της υγείας.
  • Διαμορφώνει στάσεις και αντιλήψεις για τη σημασία της κατάλληλης κουλτούρας που απαιτεί η επιστημονική και επαγγελματική προοπτική των επαγγελματιών υγείας.

Απευθύνεται :

Σε όσους ήδη εργάζονται ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας και αποσκοπούν στο να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των μονάδων υγείας- δημόσιων και ιδιωτικών.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν, χωρίς προβλήματα, την αγγλόφωνη, επιστημονική βιβλιογραφία.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι τρεις (3) μπορεί να επιλεγούν μεταξύ πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων επιλογής και της Διατριβής Μάστερ, η οποία είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες.

Το πρώτο έτος αποτελείται από 4 υποχρεωτικές Θ.Ε., οι οποίες επιλέγονται ανά ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι οι Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ501Α και ΔΜΥ501Β και το δεύτερο ζεύγος αποτελείται από τις Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ502Α και ΔΜΥ502Β.

Η πέμπτη υποχρεωτική Θεματική Ενότητα ΔΜΥ603Α διδάσκεται στο δεύτερο έτος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ την οποία πρέπει να υποστηρίξει μέσα σε δώδεκα μήνες από την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων.

Κατά τη Διατριβή Μάστερ δεν εκπονούνται εργασίες και δεν υπάρχει διδακτικός φόρτος. Στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν δυο εργασίες ανά Ενότητα και θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις αν συγκεντρώσουν το μισό της απαιτούμενης βαθμολογίας.
 

Θεματικές Ενότητες:


Α. Υποχρεωτικές – 1ο Έτος

α) ΔΜΥ 501Α  Βασικές Αρχές Διοίκησης  και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ΔΜΥ501Β  Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές
β) ΔΜΥ 502Α  Οικονομικά της Υγείας και  ΔΜΥ502Β  Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας


Β. Υποχρεωτική ενότητα - 2ο Έτος

ΔΜΥ 603A Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

 

Γ.  3 Επιλογές – 2ο Έτος

Μπορούν να επιλεγούν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ή μία (1) Θεματική Ενότητα και Διατριβή Μάστερ (ΔΜΥ701Α και ΔΜΥ701Β)


ΔΜΥ 604Β Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

ΔΜΥ 605Α Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας

ΔΜΥ 606Β Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας

ΔΜΥ 608B Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας

ΔΜΥ 701A και ΔΜΥ701Β  Διατριβή (Ισοδυναμεί σε δύο θεματικές ενότητες)

Μέλη ΔΕΠ

Σωτηριάδης Ελπιδοφόρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy0035722411956

Τάλιας Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΜΥ502Α, Συντονιστής της Θ.Ε., michael.talias@ouc.ac.cy, 0035722411954

 

Μέλη ΣΕΠ

Α' Εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τσιότρας Γεώργιος ΔΜΥ501Α Συντονιστής της Θ.Ε. georgios.tsiotras@ouc.ac.cy
Κοντοδημόπουλος Νικόλαος       ΔΜΥ502Α       nikolaos.kontodimopoulos@ouc.ac.cy
Γκρος Χρήστος  ΔΜΥ603Α Συντονιστής της Θ.Ε.     christos.grose@ouc.ac.cy
Χαραλάμπους Μαριάννα  ΔΜΥ605Α Συντονίστρια της Θ.Ε.  marianna.charalambous@ouc.ac.cy

 

 

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Ιωαννίδου Μαρία (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): maria.ioannidou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411950