25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ313: Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ313
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL313_11.2023.gr.pdf

Οι στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ313, «Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ός αιώνας)», είναι οι ακόλουθοι:

 • Να εμβαθύνουν οι φοιτήτριες/ητές σε μια ορισμένη χρονική περίοδο της ιστορίας της λογοτεχνίας/ σε μια γενιά ή ομάδα συγγραφέων (ή συγγραφέα)/σε μια αισθητική τάση ή και θεματική της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.
 • Να μελετήσουν τον κόσμο των ιδεών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αισθητικές τάσεις που σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα.
 • Να ασκηθούν στις μεθόδους και στα εργαλεία της φιλολογικής έρευνας καθώς και στη χρήση των βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να εξοικειωθούν με τους όρους της φιλολογικής έρευνας και ανάλυσης, καθώς και στη συγγραφή φιλολογικού δοκιμίου, με στόχο την κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων: διάκριση ανάμεσα σε κειμενικά, ιστορικά, θεωρητικά και κριτικά δεδομένα (ανάλογα με τη μέθοδο ή τρόπο προσέγγισης) που βοηθούν στην κατανόηση και ερμηνεία του λογοτεχνικού έργου.
 • Να μελετήσουν ενδεικτικά κείμενα της ποίησης ή/και της πεζογραφίας της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.