25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ323: Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ323
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL323_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ323, «Φιλοσοφία και Επιστήμες στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο», έχει ως στόχο οι φοιτητές/τριες:

 • Να κατέχουν και να χειρίζονται γενικές πληροφορίες για τη φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη των περιόδων υπό μελέτη.
 • Να αξιοποιούν σε πρώτο επίπεδο τις σύγχρονες μεθόδους για την επιστημονική ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων από μετάφραση.
 • Να μπορούν να διατυπώσουν ένα έγκυρο και αληθές επιχείρημα
 • Να αξιοποιούν τη φιλοσοφική ανάλυση ενός κειμένου στην κατανόηση της πνευματικής παραγωγής της αρχαιότητας και του Βυζαντίου.
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τους όρους και τις έννοιες που αφορούν στην επιστήμη και την φιλοσοφία.