25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ423: Γλωσσολογία

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ423
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL423_11.2023.pdf

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ423: «Γλωσσολογία» είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες/στους φοιτητές τη δυνατότητα:

 • να αποκτήσουν μια γενική εποπτεία του κλάδου της Θεωρητικής Γλωσσολογίας
 • να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να οικειοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης, περιγραφής και ερμηνείας των γλωσσικών δεδομένων.
 • να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και μεθόδους γλωσσολογικής περιγραφής της ελληνικής γλώσσας στη συγχρονική και τη διαχρονική της διάσταση
 • να κατανοούν και να αξιολογούν γλωσσολογικές θεωρίες και τις εφαρμογές τους σε φαινόμενα της ελληνικής γλώσσας
 • να εμβαθύνουν στο χειρισμό της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των γλωσσικών πηγών.