22
Σαβ, Ιουν
Website Headers TSP

Magister Artium (MA)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των Θεατρικών Σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονική κατάρτιση και αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες σε βασικούς τομείς της Επιστήμης του Θεάτρου, όπως η Ιστορία του Θεάτρου, η Δραματολογία, η Θεωρία του Θεάτρου, η Υποκριτική, η Σκηνοθεσία, η Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος στους νεότερους χρόνους, καθώς και η Θεατρική Αγωγή.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει επίσης ως βασική αποστολή:

 • Την προώθηση συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω σεμιναρίων έρευνας, προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, ερευνητικών συνεργασιών, κτλ.
 • Τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές, καθώς και στο πλαίσιο της εκπόνησης Μεταπτυχιακών διατριβών και εργασιών.
 • Την προώθηση της φιλοσοφίας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και ανοικτών διαλέξεων για το κοινό.

 

Οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες προσφέρει εξειδίκευση είναι οι εξής:

 

(1) Επιβίωση του αρχαίου δράματος·

(2) Θεατρική αγωγή, και

(3) Υποκριτική και σκηνοθεσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος».

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.)

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προοπτικές εργοδότησης: 

 • σε υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα τις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • ως κριτικοί θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 • ως δραματολόγοι (υπεύθυνοι για την ανάλυση θεατρικού κειμένου κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού.
 • στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές.
 • Αν είναι εκπαιδευτικοί, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσουν, σε συνεργασία με τους μαθητές τους, έργα του αρχαίου και του νεότερου δραματολογίου.
 • Αν διαθέτουν εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στη διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ιδιαίτερα με το Microsoft Office) και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι σημαντικά μειωμένο κατά περίπου 37% και από €5.400 ανέρχεται στα €3.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται (μετά την έκπτωση) σε €425, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €850. Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Τα παραπάνω δίδακτρα ισχύουν τόσο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Είπαν για εμάς

Εμπειρίες Αποφοίτων

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Θεατρικές Σπουδές (με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:

α) Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος,

β) Θεατρική Αγωγή και

γ) Υποκριτική και Σκηνοθεσία.

 

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι οι εξής:

 • επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε έξι (6) Θεματικές Ενότητες, οι δύο (2) από τις οποίες επιλέγονται ανάλογα με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια· και
 • επιτυχής εκπόνηση διατριβής Master, που αντιστοιχεί σε δύο (2) Θεματικές Ενότητες, σε αντικείμενο αντίστοιχο με την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/φοιτήτρια.

Ο/Η κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μπορεί να επιλέγει μέχρι δύο (2) Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Θεατρικές Σπουδές» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των ακόλουθων Θεματικών Ενοτήτων ανά κατεύθυνση:

Α/Α

Τύπος

Θεματικής Ενότητας

Όνομα

Θ.Ε.

Κωδικός

Θ.Ε.

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος Εργασίας

Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Ώρες ECTS

1.          

Υποχρεωτική     

Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές

ΘΕΣΠ511

-

375-450

15

2.          

Υποχρεωτική

Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι

ΘΕΣΠ512

-

375-450

15

Β’ Εξάμηνο (Εαρινό)

   

1.

Υποχρεωτική

Θεωρία του Θεάτρου

ΘΕΣΠ521

-

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ

ΘΕΣΠ522

-

375-450

15

Γ’ Εξάμηνο (Χειμερινό)

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

   

1.

Υποχρεωτική

Θεωρία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ611

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

   

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή Ι: Θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου

ΘΕΣΠ612

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α     

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

   

1.

Υποχρεωτική

Ιστορία και θεωρία της υποκριτικής και σκηνοθεσίας

ΘΕΣΠ613

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

Δ’ Εξάμηνο (Εαρινό)

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

   

1.

Υποχρεωτική

Δραματολογία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ621

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

   

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή ΙΙ: έρευνα και πράξη

ΘΕΣΠ622

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

   

1.

Υποχρεωτική

Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας  

ΘΕΣΠ623

Τουλάχιστον δύο (2) από τις εξής Θ.Ε: ΘΕΣΠ511, ΘΕΣΠ512, ΘΕΣΠ521, ΘΕΣΠ522

375-450

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ701Β

ΘΕΣΠ 701Α

375-450

15

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΘΕΣΠ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΘΕΣΠ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΘΕΣΠ695 και ΘΕΣΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Λιαπής Βάιος, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411912

Σιδηροπούλου Αύρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Προγράμματος, ΘΕΣΠ613: Ιστορία και Θεωρία της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας, Συντονίστρια Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411913

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 08:00 - 12:00

Βιογραφικό 

 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 4 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ελένη Γκίνη (Eleni Gkini)
ΘΕΣΠ521: Θεωρία του Θεάτρου
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Κράιας (Georgios Kraias)
ΘΕΣΠ522: Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεοδώρα Λεονταρίδου (Theodora Leontaridou)
ΘΕΣΠ621: Δραματολογία της πρόσληψης
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεόδωρος Γραμματάς (Theodoros Grammatas)
ΘΕΣΠ622: Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και πράξη
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πόσα στ' αλήθεια γνωρίζεις για το θέατρο;

 

Δωρεάν Εκπαιδευτική Εφαρμογή από το Homo Ludens και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικών Σπουδών του ΑΠΚΥ

Το Homo Ludens, σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές», του Ανοικτού Πανεπιστημίου  Κύπρου,* δημιούργησαν μια εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο «Theatre Quiz: Πόσα στ' αλήθεια γνωρίζεις για το θέατρο;», για να δοκιμάσουν οι χρήστες τις γνώσεις τους για το θέατρο.

Το quiz εμπεριέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας από τις ενότητες του μεταπτυχιακού προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ, τις οποίες έχουν επιμεληθεί οι διδάσκουσες και διδάσκοντες του προγράμματος.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από smartphone αλλά και άλλες ψηφιακές συσκευές, μέσω του συνδέσμου https://theatrequiz.homoludens.org/ ή σκανάροντας το παρακάτω QR Code με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Δοκιμάστε τις γνώσεις στο θέατρο, σκαρφαλώστε στο Leaderboard και κάντε την εγγραφή σας για μοναδικό θεατρικό ταξίδι κάνοντας κλικ εδώ: ΕΓΓΡΑΦΗ

TSP.kouiz

*Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές», Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει σκοπό την επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των Θεατρικών Σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές/ριες αποκτούν επιστημονική κατάρτιση και αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες σε βασικούς τομείς της Επιστήμης του Θεάτρου, όπως η Ιστορία του Θεάτρου, η Δραματολογία, η Θεωρία του Θεάτρου, η Υποκριτική, η Σκηνοθεσία, η Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος στους νεότερους χρόνους, καθώς και η Θεατρική Αγωγή.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες: Θεατρικές Σπουδές

 

Ταυτότητα

 • Επιστημονική Επιμέλεια: Αύρα Σιδηροπούλου- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη ΜΠΣ, Βάιος Λιαπής- Καθηγητής, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Συνεισέφεραν τα μέλη ΣΕΠ του προγράμματος: Ελένη Γκίνη, Γιώργος Κράιας, Θεόδωρος Γραμματάς, Πηνελόπη Χατζηδημητρίου, Ντόρα Λεονταρίδου, Αγγελική Γιαννούλη, Τάνια Νεοφύτου
 • Ψηφιακή Επιμέλεια: Κάτια Μακρυκώστα

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας