Θεατρικές Σπουδές (νέο) - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
24
Τρι, Μάι
Website Headers TSP
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση και έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο των Θεατρικών Σπουδών. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποκτούν επιστημονική κατάρτιση και αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες σε βασικούς τομείς της Επιστήμης του Θεάτρου, όπως η Ιστορία του Θεάτρου, η Δραματολογία, η Θεωρία του Θεάτρου, η Υποκριτική, η Σκηνοθεσία, η Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος στους νεότερους χρόνους, καθώς και η Θεατρική Αγωγή.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει επίσης ως βασική αποστολή:

 • Την προώθηση συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω σεμιναρίων έρευνας, προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και καθηγητών, ερευνητικών συνεργασιών, κτλ.
 • Τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μέσω πρακτικών ασκήσεων για τους φοιτητές, καθώς και στο πλαίσιο της εκπόνησης Μεταπτυχιακών διατριβών και εργασιών.
 • Την προώθηση της φιλοσοφίας της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων και ανοικτών διαλέξεων για το κοινό.

Οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες προσφέρει εξειδίκευση είναι οι εξής:

(1) Επιβίωση του αρχαίου δράματος·

(2) Θεατρική αγωγή, και

(3) Υποκριτική και σκηνοθεσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενότητα «Διάρθρωση του Προγράμματος».

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΧΟΛΗΣΗΣ 

 

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες προοπτικές εργοδότησης: 

 • σε υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ή σε πολιτιστικούς συλλόγους με αρμοδιότητα τις θεατρικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • ως κριτικοί θεάτρου στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.
 • ως δραματολόγοι (υπεύθυνοι για την ανάλυση θεατρικού κειμένου κατά την προετοιμασία της παράστασης) ή ως υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού.
 • στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του επιστημονικού συμβούλου για θεατρικές και πολιτιστικές εκπομπές.
 • Αν είναι εκπαιδευτικοί, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική πράξη με θεατρικές τεχνικές που κάνουν το μάθημα πιο δημιουργικό ή να ανεβάσουν, σε συνεργασία με τους μαθητές τους, έργα του αρχαίου και του νεότερου δραματολογίου.
 • Αν διαθέτουν εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να εργαστούν στη διαχείριση και προώθηση πολιτιστικών προϊόντων.

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (Master of Arts, M.A.)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Πτυχίο αναγνωρισμένου Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία. Επισημαίνεται ότι σημαντικό μέρος της διδακτέας ύλης και των επιστημονικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Δεδομένης της φύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προϋπόθεση αποτελεί και η εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (ιδιαίτερα με το Microsoft Office) και η ικανότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του διαδικτύου για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθησιακών διαδικασιών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε €5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:
Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 24 Φεβρουαρίου - 24 Μαΐου 2022.

Παλαιά δομή Προγράμματος Θεατρικές Σπουδές (με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας)-Προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις:

α) Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος,

β) Θεατρική Αγωγή και

γ) Υποκριτική και Σκηνοθεσία.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις «Θεατρικές Σπουδές» απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των ακόλουθων Θεματικών Ενοτήτων ανά κατεύθυνση:

Α/Α

Τύπος

Μαθήματος

Όνομα

Μαθήματος

Κωδικός

Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

(ECTS)

Α’ Εξάμηνο

1.          

Υποχρεωτικό     

Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές

ΘΕΣΠ511

15

2.          

Υποχρεωτικό

Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι

ΘΕΣΠ512

15

Β’ Εξάμηνο

1.

Υποχρεωτικό

Θεωρία του Θεάτρου

ΘΕΣΠ521

15

2.

Υποχρεωτικό

Ιστορία του Θεάτρου και δραματολογία ΙΙ

ΘΕΣΠ522

15

Γ’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

1.

Υποχρεωτικό

Θεωρία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ611

15

2.

Υποχρεωτικό

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ701Α

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή Ι: θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου

ΘΕΣΠ612

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ 701Α     

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

1.

Υποχρεωτική

Ιστορία και θεωρία της υποκριτικής και σκηνοθεσίας

ΘΕΣΠ 613

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή Ι

ΘΕΣΠ 701Α

15

Δ’ Εξάμηνο

Κατεύθυνση: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος

1.

Υποχρεωτική

Δραματολογία της πρόσληψης

ΘΕΣΠ621

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ 701Β

15

Κατεύθυνση: Θεατρική Αγωγή

1.

Υποχρεωτική

Θεατρική Αγωγή ΙΙ: έρευνα και πράξη

ΘΕΣΠ 622

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ 701Β

15

Κατεύθυνση: Υποκριτική και Σκηνοθεσία

1.

Υποχρεωτική

Μεθοδολογία και πρακτική της υποκριτικής και σκηνοθεσίας  

ΘΕΣΠ 623

15

2.

Υποχρεωτική

Μεταπτυχιακή διατριβή ΙΙ

ΘΕΣΠ 701Β

15

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΘΕΣΠ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΘΕΣΠ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΘΕΣΠ695 και ΘΕΣΠ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Λιαπής Βάιος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411658

Σιδηροπούλου Αύρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411913

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743