04
Τετ, Οκτ
Website Headers AYD

Magister Scientiae (Msc)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...
Περιγραφή
Διάρθρωση
Θεματικές Ενότητες
Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν την ασφάλεια υπολογιστών, την ασφαλή λειτουργία των δικτύων και την ασφάλεια κυβερνοχώρου (Cybersecurity).

Το Πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού των επικοινωνιακών δικτύων, τη δικανική (Forensic) υπολογιστών και δικτύων, την ασφάλεια υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου, θέματα κρυπτογραφίας, θέματα ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα καθώς και θέματα που διέπουν τη Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Το Πρόγραμμα  διδάσκει εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, μέσα από τα εξειδικευμένα εικονικά εργαστήρια ασφάλειας υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των εικονικών εργαστηρίων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι εξ αποστάσεως. Κατά τη χρήση των εικονικών εργαστήριων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν ρεαλιστικά με πραγματικά εργαλεία που σχετίζονται με την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων μέσω του υπολογιστή τους, ή της έξυπνης συσκευής τους. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες βασισμένες στις εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες βαθμολογούνται. 

Ως μέρος του Προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές έρευνας και να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση της Διατριβής Μάστερ.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων:

 • Φοιτητές με πρώτο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
 • Εργαζόμενους σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Εργαζόμενους σε κυβερνητικά τμήματα.
 • Εκπαιδευτές και σύμβουλοι τηλεπικοινωνιών.
 • Διευθυντικά στελέχη.
 • Άτομα τα οποία προσανατολίζονται σε αλλαγή καριέρας.


Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικούς οίκους, σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία υπολογιστών και δικτύων.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

 • Κάτοχος πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Συνιστάται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει ετησίως ποσό διδάκτρων ανάλογο με τις επιλογές του. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΑΥΔ513

Δίκτυα Επικοινωνιών

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ620

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ621

Κρυπτογραφία

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ521

Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ622

Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΣΑΕ521

Ερευνητικές Μέθοδοι

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ701Α  

Διατριβή Μάστερ Ι *

3

Υποχρεωτική

ΣΑΕ521

ΑΥΔ521, ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΑΥΔ622

375 - 450

10

ΑΥΔ701Β

Διατριβή Μάστερ ΙΙ

3

Υποχρεωτική

ΑΥΔ513, ΑΥΔ521, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621,  ΣΑΕ521, ΑΥΔ622

ΑΥΔ701Α

375 - 450

20

Σύνολο

2250-2700

90

 

*Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια full time φοίτησης μπορεί να εγγράφεται στη Θ.Ε ΑΥΔ701Α αφού έχει συμπληρώσει 60 ECTS.

* Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια μερικής φοίτησης μπορεί να εγγράφεται στη Θ.Ε ΑΥΔ701Α αφού ισχύουν οι δυο πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Έχει ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ECTS, δηλαδή έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχιστον 4 Θ.Ε από τις οποίες η μια είναι η ΣΑΕ521
 • Οι εναπομείνουσες συν-απαιτούμενες Θ.Ε. να είναι του ιδίου εξαμήνου

 

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

 • ΑΥΔ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
 • ΑΥΔ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΑΥΔ695 και ΑΥΔ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλη ΔΕΠ

Ιλιάνα Σταύρου, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, ΑΥΔ620, Συντονίστρια Θ.Ε.,  eliana.stavrou@ouc.ac.cy, 0035722411893

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 2 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Κωνσταντίνος Λιμνιώτης (Konstantinos Limniotis)
ΑΥΔ621: Κρυπτογραφία
Συντονιστής Θ.Ε.

konstantinos.limniotis@ouc.ac.cy

Σωτήριος Γούδος (Sotirios Goudos)
ΑΥΔ513: Δίκτυα Επικοινωνιών
Συντονιστής Θ.Ε.

sotirios.goudos@ouc.ac.cy


 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα  (Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968

 

Φόρμα Επικοινωνίας