23
Σαβ, Οκτ

 

Website Headers AYD
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" είναι η προαγωγή των αρχών που διέπουν την ασφάλεια υπολογιστών, την ασφαλή λειτουργία των δικτύων και την ασφάλεια κυβερνοχώρου (Cybersecurity).

Το Πρόγραμμα καλύπτει τις αρχές σχεδιασμού των επικοινωνιακών δικτύων, τη δικανική (Forensic) υπολογιστών και δικτύων, την ασφάλεια υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου, θέματα κρυπτογραφίας, θέματα ασφάλειας σε ασύρματα δίκτυα καθώς και θέματα που διέπουν τη Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας σε Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα. Το Πρόγραμμα  διδάσκει εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό ασφαλών συστημάτων και δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσουν, μέσα από τα εξειδικευμένα εικονικά εργαστήρια ασφάλειας υπολογιστών, δικτύων και κυβερνοχώρου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των εικονικών εργαστηρίων δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών εφόσον η πρόσβαση σε αυτά είναι εξ αποστάσεως. Κατά τη χρήση των εικονικών εργαστήριων, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν ρεαλιστικά με πραγματικά εργαλεία που σχετίζονται με την ασφάλεια υπολογιστών και δικτύων μέσω του υπολογιστή τους, ή της έξυπνης συσκευής τους. Οι φοιτητές παραδίδουν εργασίες βασισμένες στις εργαστηριακές ασκήσεις, για τις οποίες βαθμολογούνται. 

Ως μέρος του Προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορέσουν επίσης να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις διάφορες τεχνικές έρευνας και να αναπτύξουν τις συγκεκριμένες δεξιότητες που θα χρειαστούν για τη διεκπεραίωση της Διατριβής Μάστερ.


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ; 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα της ασφάλειας υπολογιστών και δικτύων:

 • Φοιτητές με πρώτο πτυχίο πληροφορικής, τεχνολογίας, μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής αλλά και άλλων ειδικοτήτων.
 • Εργαζόμενους σε ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Εργαζόμενους σε κυβερνητικά τμήματα.
 • Εκπαιδευτές και σύμβουλοι τηλεπικοινωνιών.
 • Διευθυντικά στελέχη.
 • Άτομα τα οποία προσανατολίζονται σε αλλαγή καριέρας.


Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" μπορούν να αξιοποιήσουν τον τίτλο σπουδών τους, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες τεχνολογίας, πληροφορικής, κινητής τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών, σε συμβουλευτικούς οίκους, σε κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την προστασία υπολογιστών και δικτύων.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Scientiae (Msc)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Κάτοχος πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Συνιστάται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει ετησίως ποσό διδάκτρων ανάλογο με τις επιλογές του. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτικές / Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

Συν-απαιτούμενες Θ.Ε.

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΑΥΔ 513

Δίκτυα Επικοινωνιών

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ 620

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ 621

Κρυπτογραφία

1

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ 521

Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ 622

Διαχείριση Κινδύνων Ασφαλείας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΣΑΕ 521

Ερευνητικές Μέθοδοι

2

Υποχρεωτική

   

250 - 300

10

ΑΥΔ701Α

Διατριβή Μάστερ Ι

3

Υποχρεωτική

ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621, ΣΑΕ521

ΑΥΔ521, ΑΥΔ622

375 - 450

10

ΑΥΔ701Β

Διατριβή Μάστερ ΙΙ

3

Υποχρεωτική

ΑΥΔ513, ΑΥΔ620, ΑΥΔ621,  ΣΑΕ521, ΑΥΔ622

ΑΥΔ701Α

375 - 450

20

Σύνολο

2250-2700

90

Μέλη ΣΕΠ

Α' εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Περατικού Αδαμαντίνη ΑΥΔ513 Συντονιστής της Θ.Ε. adamantini.peratikou@ouc.ac.cy
Σιαηλής Σταύρος ΑΥΔ620

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος    

Συντονιστής της Θ.Ε.

stavros.shiaeles@ouc.ac.cy
Λιμνιώτης Κωνσταντίνος       ΑΥΔ621      Συντονιστής της Θ.Ε.    konstantinos.limniotis@ouc.ac.cy

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών

 

Προδρόμου Μαριάννα (Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): prodromou@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411651

 

Παυλή Ξένια (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ. ταχυδρομείο (email): xenia.pavli1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411968