25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ411: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ411
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL411_11.2023.gr.pdf

Η Θεματική Ενότητα ΕΛΛ411: «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» στοχεύει:

 • Να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στο αρχαίο ελληνικό θέατρο ως καλλιτεχνικό γεγονός αλλά και ως θεσμό της αθηναϊκής πόλεως-κράτους, ο οποίος συμμετείχε δυναμικά στη διαμόρφωση της αθηναϊκής ταυτότητας και δημοκρατικής πολιτότητας κατά τον 5ο αιώνα π.Χ.·
 • Να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα του τραγικού και του κωμικού δραματολογίου, τοποθετημένα στο πρωταρχικό ιστορικό και γραμματολογικό τους πλαίσιο και μελετημένα σε βάθος από τη σκοπιά τόσο της δραματουργίας όσο και της επιτέλεσης (performance)·
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την επιστημονική ανάλυση του αρχαιοελληνικού θεατρικού γεγονότος, με ειδική αναφορά στην τραγική και την κωμική παράσταση του 5ου αιώνα π.Χ. —δηλαδή την ολιστική, κατά το δυνατόν, προσέγγιση του δραματικού κειμένου που μας διασώθηκε ως (α) δράματος (δηλαδή λογοτεχνήματος), (β) ως κειμένου (script) προς θεατρική επιτέλεση και (γ) ως γεγονότος (event), το οποίο συνιστά αυτόχρημα παρέμβαση σε μια ιστορική στιγμή·
 • Να αναπτύξει δεξιότητες (συγ)κριτικής ανάγνωσης αρχαίων κειμένων, τοποθετημένων στο ιστορικό τους πλαίσιο και ερμηνευμένων με γνώμονα των ορίζοντα προσδοκιών των αρχαίων Αθηναίων θεατών, συμβάλλοντας έτσι στην κατανόηση πρωτίστως του θεάτρου ως μιας από τις υψηλότερες μορφές τέχνης που γέννησε ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός, αλλά επίσης, εμμέσως, και την ίδια την Αθήνα του 5ου αιώνα·
 • Να καλλιεργήσει πρωτοβάθμια μεταγνωστική ενημερότητα σε σχέση με την έννοια της πρόσληψης των κειμένων σε διαφορετικά ερμηνευτικά περιβάλλοντα και να αποδομήσει (deconstruct) τα ερμηνευτικά φίλτρα της δικής μας εποχής, με στόχο να γίνει αντιληπτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος του αναγνώστη στην παραγωγή του νοήματος.