25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ415: Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ415
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL415_11.2023.gr.pdf

Μέσα από τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ415, «Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική - Ζωγραφική», οι φοιτΉΤΡΙΕς/-ητές καλούνται:

 • να αντιληφθούν τις καταβολές της νεοελληνικής τέχνης
 • να διαπιστώσουν τις ποικίλες επιρροές που έχει δεχτεί και να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατά τον 19ο και 20ό αιώνα
 • να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και θρησκευτικές συγκυρίες και δομές από τον 19ο αιώνα και εξής επηρέασαν τη διαμόρφωση της νεοελληνικής τέχνης
 • να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά της νεοελληνικής τέχνης και τα σημεία αλληλεπίδρασης με τον δυτικό μοντερνισμό
 • να αναγνωρίσουν τοΝ ρόλο της τέχνης στη νεοελληνική κοινωνία του 19ου και του 20ού αιώνα
 • να παρακολουθήσουν τους κυριότερους σταθμούς στην αισθητική εξέλιξη των τεχνών στην Ελλάδα μέσα από το έργο σημαντικών καλλιτεχνών
 • να εξοικειωθούν με τη σχετική ορολογία και να οικειοποιηθούν εργαλεία ανάλυσης, περιγραφής και αποτίμησης των έργων τέχνης
 • να αναπτύξουν κριτική σκέψη και ματιά στον τρόπο προσέγγισης των έργων μέσα από την «ανάγνωση» των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και τη συναγωγή πληροφοριών για την εποχή που τα δημιούργησε
 • να εμβαθύνουν στοΝ χειρισμό της ορολογίας, της επιστημονικής βιβλιογραφίας και γενικότερα των πηγών που άπτονται στο θεματικό αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας.