Γιατί να επιλέξω το ΑΠΚΥ - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
17
Δευ, Ιαν

Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διότι :

  • Φοιτώ σε ένα αξιόπιστο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Επιλέγω μεταξύ αναγνωρισμένων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
  • Σπουδάζω από τον προσωπικό χώρο και στον δικό μου χρόνο, με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.
  • Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά, έχει ευέλικτη οικονομική πολιτική και χορηγούνται υποτροφίες, υπό προϋποθέσεις.
  • Αξιοποιεί για τις εκπαιδευτικές διεργασίες υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019, 2020 και 2021.
  • Οργανώνει εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα και – υπό προϋποθέσεις – σε τρίτες χώρες.
  • Διακρίνεται για την ενεργή του συμμετοχή στο ερευνητικό γίγνεσθαι.
  • Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.