04
Τετ, Οκτ

Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης

Το «Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2019 με σκοπό την ψυχική στήριξη και ενδυνάμωση των φοιτητών/φοιτητριών, ανεξαρτήτως προγράμματος και επιπέδου σπουδών.

 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

  1. Ατομική Συμβουλευτική

Η ατομική συμβουλευτική αναφέρεται σε μια διαδικασία όπου ο σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχολόγος καθοδηγεί, μέσω διαλόγου και διαφόρων τεχνικών, τον/την φοιτητή/φοιτήτρια ως προς την επίτευξη προσωπικών στόχων, όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της αυτογνωσίας, τη μείωση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του/της.

Οι συνεδρίες είναι δωρεάν για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και το όριο των συνεδριών ανά φοιτητή/φοιτήτρια έχει οριστεί στις πέντε. Σε περιπτώσεις σοβαρών περιστατικών υπάρχει η δυνατότητα λήψης συνεδριών πέραν των πέντε, για την έγκριση των οποίων πρέπει να πληρούνται και κάποια οικονομικά κριτήρια.

Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν διαδικτυακά ή πρόσωπο-με-πρόσωπο στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου.

  1. Σεμινάρια/Βιωματικά Εργαστήρια

Μέσω των συστηματικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας του πανεπιστημίου, το γραφείο αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία, αλλά και την ακαδημαϊκή επιτυχία.

  1. Θεματολογία Σεμιναρίων

Στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου αναρτάται ενημερωτικό υλικό σε μορφή pdf το οποίο αναφέρεται στα θέματα των σεμιναρίων.

 

Επικοινωνία 

Ψυχολόγος Γραφείου: Νάταλυ Λούμπα, Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος (Αρ. Εγγραφής: 515)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: counselling@ouc.ac.cy

Τηλέφωνο: +357 99 121224