19
Κυρ, Μάι
Website Headers ELL

Πτυχίο-Bachelor

240 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Μέσω της κριτικής αυτής αντιμετώπισης προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη, φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
 

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δώδεκα (12) κορμού και οκτώ (8) κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και (γ) Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. H παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική

Για κατοχύρωση κατεύθυνσης (Φιλολογίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Τέχνης αντιστοίχως),  απαιτείται τουλάχιστον 90 ΕCTS από τα 120 ECTS (δηλαδή 6 από τις 8 ΘΕ) 3ου και 4ου έτους να ανήκουν στην οικεία κατεύθυνση. Τα υπόλοιπα 30 ECTS (δηλαδή 2 ΘΕ) θα μπορούσαν, αν ο/η φοιτητής/τρια το επιθυμεί, να επιλεχθούν από διαφορετική κατεύθυνση.

Θεματικές Ενότητες Κατεύθυνση Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
 Α’ Εξάμηνο (1ο) (Χειμερινό) Θ.Ε. κοινές για όλες τις κατευθύνσεις Ώρες ECTS
ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10
ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ) Όλες 1ο Υποχρεωτική   250-300 10

Β’ Εξάμηνο (2ο)  (Εαρινό) Θ.Ε. κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

Ώρες ECTS
ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909) Όλες 2ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10

Γ’ Εξάμηνο (3ο)  (Χειμερινό) Θ.Ε. κοινές για όλες τις κατευθύνσεις

Ώρες ECTS
ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας) Όλες 3ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
Δ’ Εξάμηνο (4ο) (Εαρινό) Θ.Ε. κοινές για όλες τις κατευθύνσεις Ώρες ECTS
ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10
ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας) Όλες 4ο Υποχρεωτική ΕΛΛ111 250-300 10

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Ε’ Εξάμηνο (5ο)  (Χειμερινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας) Φιλολογία 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
Στ’ Εξάμηνο (6ο) (Εαρινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας Φιλολογία 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
Ζ’ Εξάμηνο (7ο)  (Χειμερινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 410 Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία) Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας) Φιλολογία 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
Η’ Εξάμηνο (8ο) (Εαρινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 420 Αρχαίος Ελληνικός Μύθος και Νεοελληνική Λογοτεχνία Φιλολογία 8ο Επιλογής  ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 423 Γλωσσολογία Φιλολογία 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 499 Πτυχιακή Εργασία Όλες 8ο Επιλογής  ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223  375-450 15

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙA – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ

Ε’ Εξάμηνο (5ο)  (Χειμερινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 5ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113 375-450 15
Στ’ Εξάμηνο (6ο) (Εαρινό)         Ώρες ECTS
ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Σύγχρονου Ελληνισμού Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 6ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123 375-450 15
Ζ’ Εξάμηνο (7ο)  (Χειμερινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974) Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
ΕΛΛ 418 Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 7ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213 375-450 15
Η’ Εξάμηνο (8ο) (Εαρινό) Ώρες ECTS
ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 428 Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΕΛΛ 499 Πτυχιακή Εργασία Όλες 8ο Επιλογής ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123, ΕΛΛ221, ΕΛΛ222, ΕΛΛ223 375-450 15
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ            
Ελεύθερος συνδυασμός Θεματικών Ενοτήτων από τις δύο κατευθύνσεις, «Φιλολογία» και «Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη»    
Σύνολο    6000-7200 240 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΕΛΛ 495 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΕΛΛ 496 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

 

Μέλη ΔΕΠ

Δεληγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΛΛ315: Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας, συντονιστής Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411984

Ευθυμιάδης Στέφανος, Καθηγητής, ΕΛΛ412: Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος - 15ος αιώνας), Συντονιστής Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411982

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Προγράμματος,Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411983

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 11:00 - 15:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 14 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Χρήστος Δανιήλ (Christos Daniil)
ΕΛΛ223: Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χρυσάνθη Δημητρίου (Chrysanthi Demetriou)
ΕΛΛ322: Λατινικά ΙΙ
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Μιχελιουδάκης (Dimitrios Michelioudakis)
ΕΛΛ423: Γλωσσολογία
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημήτριος Σταματόπουλος (Dimitrios Stamatopoulos)
ΕΛΛ123: Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1897)
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ειρήνη Πάνου (Eirini Panou)
ΕΛΛ426: Θέματα Βυζαντινής Τέχνης
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελένη Κακλαμάνου (Eleni Kaklamanou)
ΕΛΛ221: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων - Αριστοτέλης)
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εμμανουήλ Πλούσος (Emmanouil Plousos)
ΕΛΛ222: Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ.)
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωνσταντίνος Δουκάκης (Konstantinos Doukakis)
ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Σύγχρονου Ελληνισμού
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λυκούργος Κουρκουβέλας (Lykourgos Kourkouvelas)
ΕΛΛ111: Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαρία Γερολέμου (Maria Gerolemou)
ΕΛΛ321: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Mαρία Παπαδάκη (Maria Papadaki)
ΕΛΛ122: Βυζαντινή Τέχνη (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νικόλαος Τσιβίκης (Nikos Tsivikis)
ΕΛΛ324: Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολυξένη Στρόλογγα (Polyxeni Strolonga)
ΕΛΛ428: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σάββας Κυριακίδης (Savvas Kyriakidis)
ΕΛΛ121: Βυζαντινή Ιστορία (330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ.)
-

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΕΛΛ495 και ΕΛΛ496, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας