Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
17
Δευ, Ιαν
Website Headers ELL
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Μέσω της κριτικής αυτής αντιμετώπισης προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη, φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" (2020)

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δώδεκα (12) κορμού και οκτώ (8) κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και (γ) Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. H παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες 
(μέγιστος αριθμός επιλογών ανά εξάμηνο: 3 Θ.Ε.)

1ο  εξάμηνο

ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

2ο εξάμηνο

ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909)

3ο εξάμηνο

ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)

ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)

ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

4ο εξάμηνο

ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)

ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)

ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)


Κατεύθυνση: Φιλολογία
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι

ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι

ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

6ο εξάμηνο

ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ

ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

7ο εξάμηνο

ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)

ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)

ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

8ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 421 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)

ΕΛΛ 422 Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)

ΕΛΛ 423 Γλωσσολογία

ΕΛΛ 410 Αρχαία Ελληνικά ΙΙΙ: Θεματογραφία


Κατεύθυνση: Ιστορία – Αρχαιολογία - Τέχνη
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας

ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

6ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας

ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου

ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

7ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)

ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική

ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

8ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη

ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο

ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

ΕΛΛ 418 Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα

ΕΛΛ 428 Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. Μύθος και Τελετουργία


Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις δύο παραπάνω κατευθύνσεις της Φιλολογίας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης

 

Μέλη ΔΕΠ

Δεληγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΛΛ315 (χειμερινό εξάμηνο), Συντονιστής της Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411984

Ευθυμιάδης Στέφανος, Καθηγητής, Ακαδημαϊκός ΥπεύθυνοςΕΛΛ412 (χειμερινό εξάμηνο), Συντονιστής της Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411982

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΛΛ411 (χειμερινό εξάμηνο), Συντονιστής της Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411983

 

Μέλη ΣΕΠ 

Θ.Ε. χειμερινού εξαμήνου
Θ.Ε. Ονοματεπώνυμο Συντονιστής / Συντονίστρια     Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 ΕΛΛ111  Παπαδάκη Mαρία Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Στρατίκη Κερασία   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ112  Πατέρα Μαρία Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Φάσσα Ελένη   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΕΛΛ113  Παπαδόπουλος Άγγελος Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Χαραλαμπίδου Πολυξένη (Ξένια)   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ211  Νούσια Μαρία Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 ΕΛΛ212   Κλάψης Αντώνιος Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 ΕΛΛ213  Βογιατζάκη Ευαγγελία Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Μπεζαντάκου Όλγα   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ311   Σεραφείμ Ανδρέας Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
 ΕΛΛ312  Γαβριελάτος Ανδρέας Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ313 Δημητρίου Δήμητρα Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 ΕΛΛ314  Γκικάκη Μαίρη Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ316  Μάρκου Ευαγγελινή Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
 ΕΛΛ411  Ζουγανέλη Άννα Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 ΕΛΛ412   Μεσσής Χαράλαμπος Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  
ΕΛΛ414 Κάρυος Ανδρέας Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 ΕΛΛ415   Κανελλοπούλου Χάρις Συντονίστρια της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   
 ΕΛΛ416  Βανδουλάκης Ιωάννης Συντονιστής της Θ.Ε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743