26
Δευ, Ιουλ
Website Headers ELL
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του. Μέσω της κριτικής αυτής αντιμετώπισης προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη, φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν τις επιλεγόμενες Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εγγραφή στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 240

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Προπτυχιακό

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Πτυχίο - Bachelor degree

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (με προβιβάσιμο βαθμό) ή αντίστοιχου τίτλου, καθώς και η καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, e-mail και διαδικτύου. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται στα €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ


Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2021, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 2 Μαρτίου 2021 - 25 Μαΐου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" (2020)

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), δώδεκα (12) κορμού και οκτώ (8) κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και (γ) Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. H παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική.

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες 
(μέγιστος αριθμός επιλογών ανά εξάμηνο: 3 Θ.Ε.)

1ο  εξάμηνο

ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)

ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

2ο εξάμηνο

ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)

ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909)

3ο εξάμηνο

ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)

ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)

ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

4ο εξάμηνο

ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)

ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)

ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)


Κατεύθυνση: Φιλολογία
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι

ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι

ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

6ο εξάμηνο

ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ

ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

7ο εξάμηνο

ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)

ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)

ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

8ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 421 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)

ΕΛΛ 422 Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)

ΕΛΛ 423 Γλωσσολογία


Κατεύθυνση: Ιστορία – Αρχαιολογία - Τέχνη
(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)
 
5ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης

ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας

ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

6ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας

ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου

ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

7ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)

ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική

ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

8ο εξάμηνο 

ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη

ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο

ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης


Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις δύο παραπάνω κατευθύνσεις της Φιλολογίας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης

 

Μέλη ΔΕΠ

Δεληγιαννάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος, ΕΛΛ315 (χειμερινό εξάμηνο) & ΕΛΛ324 (εαρινό εξάμηνο), Συντονιστής των Θ.Ε., g.deligiannakis@ouc.ac.cy, 0035722411984

Ευθυμιάδης Στέφανος, Καθηγητής, efthymiadis@ouc.ac.cy, 0035722411982

Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΛΛ421 (εαρινό εξάμηνο), Συντονιστής της Θ.Ε., apetrides@ouc.ac.cy0035722411983

 

Μέλη ΣΕΠ 

Θ.Ε. χειμερινού εξαμήνου
Θ.Ε. Ονοματεπώνυμο Συντονιστής / Συντονίστρια     Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 ΕΛΛ111     Κουρκουβέλας Λυκούργος        Συντονιστής της Θ.Ε.  lykourgos.kourkouvelas@ouc.ac.cy
Κυριακίδης Σάββας  savvas.kyriakidis1@ouc.ac.cy
Παπαδάκη Mαρία maria.papadaki@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ112  Πατέρα Μαρία  Συντονίστρια της Θ.Ε.  maria.patera1@ouc.ac.cy
Φάσσα Ελένη  Συντονίστρια της Θ.Ε.  eleni.fassa@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ113  Γκικάκη Μαίρη  mairi.gkikaki@ouc.ac.cy
Παπαδόπουλος Άγγελος  Συντονιστής της Θ.Ε.  angelos.papadopoulos@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ211  Νούσια Μαρία  Συντονίστρια της Θ.Ε.  maria.noussia@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ212   Δουκάκης Κωνσταντίνος  Συντονιστής της Θ.Ε.  konstantinos.doukakis@ouc.ac.cy  
Μανδαμαδιώτου Μαρία  maria.mandamadiotou@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ213  Δανιήλ Χρήστος  Συντονιστής της Θ.Ε.  christos.daniil@ouc.ac.cy  
Δημητρίου Δήμητρα  demetra.demetriou@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ311   Σεραφείμ Ανδρέας  Συντονιστής της Θ.Ε.  andreas.serafim@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ312  Αλέκου Στέλλα  Συντονίστρια της Θ.Ε.  stella.alekou@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ313   Δανιήλ Χρήστος  Συντονιστής της Θ.Ε.  christos.daniil@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ314  Δίπλα Ανθή  Συντονίστρια της Θ.Ε.  anthi.dipla@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ316  Φάσσα Ελένη  Συντονίστρια της Θ.Ε.  eleni.fassa@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ411  Ζουγανέλη Άννα  Συντονίστρια της Θ.Ε.  anna.zouganeli@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ412   Μεσσής Χαράλαμπος  Συντονιστής της Θ.Ε.  charalampos.messis@ouc.ac.cy  
ΕΛΛ414 Κάρυος Ανδρέας  Συντονιστής της Θ.Ε.  andreas.karyos@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ415   Κανελλοπούλου Χάρις  Συντονίστρια της Θ.Ε.  charis.kanellopoulou@ouc.ac.cy   
 ΕΛΛ416  Βανδουλάκης Ιωάννης  Συντονιστής της Θ.Ε.  ioannis.vandoulakis@ouc.ac.cy
Θ.Ε. εαρινού εξαμήνου
Θ.Ε. Ονοματεπώνυμο Συντονιστής / Συντονίστρια Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 ΕΛΛ121  Μεσσής Χαράλαμπος  Συντονιστής της Θ.Ε.  charalampos.messis@ouc.ac.cy  
Ρίζος Ευθύμιος  efthymios.rizos@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ122  Λιάντα Ελένη  eleni.lianta@ouc.ac.cy 
Παπαδάκη Mαρία Συντονίστρια της Θ.Ε.  maria.papadaki@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ123  Μανδαμαδιώτου Μαρία  Συντονίστρια της Θ.Ε.  maria.mandamadiotou@ouc.ac.cy
Σταματόπουλος Δημήτριος  dimitrios.stamatopoulos@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ221  Κακλαμάνου Ελένη  Συντονίστρια της Θ.Ε.  eleni.kaklamanou@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ222  Σπίγγου Φωτεινή  Συντονίστρια της Θ.Ε.  foteini.spingou@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ223  Βογιατζάκη Ευαγγελία  evangelia.vogiatzaki@ouc.ac.cy 
Δανιήλ Χρήστος  Συντονιστής της Θ.Ε.  christos.daniil@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ321  Σεραφείμ Ανδρέας  Συντονιστής της Θ.Ε.  andreas.serafim@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ322  Τσαρτσίδης Θωμάς  Συντονιστής της Θ.Ε.
 ΕΛΛ323  Τσούνη Γεωργία  Συντονίστρια της Θ.Ε.  georgia.tsouni@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ325  Παπαδημητρίου Νικόλαος  Συντονιστής της Θ.Ε.  nikolaos.papadimitriou@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ326  Δουκάκης Κωνσταντίνος  Συντονιστής της Θ.Ε.  konstantinos.doukakis@ouc.ac.cy  
 ΕΛΛ423  Μιχελιουδάκης Δημήτριος  Συντονιστής της Θ.Ε.  dimitrios.michelioudakis@ouc.ac.cy 
 ΕΛΛ424  Γιαννόπουλος Θεόδωρος  Συντονιστής της Θ.Ε.  theodoros.giannopoulos@ouc.ac.cy
 ΕΛΛ425  Κανελλοπούλου Χάρις  Συντονίστρια της Θ.Ε.  charis.kanellopoulou@ouc.ac.cy   
 ΕΛΛ426  Πάνου Ειρήνη  eirini.panou@ouc.ac.cy 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743