Σύγκλητος - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

31
Σαβ, Οκτ

Σύγκλητος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό Όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας. Η Σύγκλητος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:

 • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα προγράμματα σπουδών, διά βίου μάθησης και κατάρτισης και την απονομή των τίτλων σπουδών
 • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, προβαίνει στην κατανομή του προϋπολογισμού και διαμορφώνει/δημιουργεί/εξετάζει τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς
 • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
 • Καταρτίζει Επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό όρους και προϋποθέσεις, όπου κρίνει σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές της
 • Υποβάλλει στο Συμβούλιο εκθέσεις/εισηγήσεις αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα απορρέουν από τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους

Η Σύγκλητος συγκροτείται ως ακολούθως :

 • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής - Πρύτανης
 • Καθηγητής Ιωάννης Μανωλόπουλος - Αντιπρύτανης
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Αύρα Σιδηροπούλου, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Αντώνης Ζορπάς, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Μέλος
 • Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Τσαδήρας, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας

Διοικητική υποστήριξη : κα. Κυπρούλα Κυπριανού (Γραμματειακή Λειτουργός)

 

 Επιτροπές Συγκλήτου

 Επιτροπή

         Σύνθεση

Επιτροπή Σπουδών

 • Καθηγητής Π. Πασιαρδής - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Σ. Κάτσικας, Πρύτανης, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Δεληγιαννάκης, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Τσαδήρας, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Έ. Γρηγορίου, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών - Μέλος
 • κ. Μ. Επιφανίου, Λειτουργός Μονάδας Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης - Μέλος

Επιτροπή Έρευνας

 • Επίκουρος Καθηγητής Α. Ζορπάς, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων - Πρόεδρος
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Πετρίδης, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρ. Χρίστου, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • Επίκουρη Καθηγήτρια J. Otterbacher, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών - Μέλος
 • κ. Μ. Σάββα, Συντονιστής της Μονάδας Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης - Μέλος
 • κ. Γ. Παναγίδου, Λειτουργός της Μονάδας Οικονομικών και Διοίκησης - Μέλος

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

 • Καθηγητής Ι. Μανωλόπουλος, Αντιπρύτανης - Πρόεδρος
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Β. Καραΐσκου, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Καθηγητής Ι. Βογιατζάκης, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων - Μέλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Μ. Τάλιας, Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Μέλος
 • κ. Έ. Γρηγορίου, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών - Μέλος
 • κ. Ε. Ι. Σαρρή, Συντονίστρια Μονάδας Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης & Επικοινωνίας - Μέλος

Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής

 • Καθηγητής Θ. Χατζηλάκος, Εκπρόσωπος της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων - Πρόεδρος
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ. Ιορδανίδου, Εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - Μέλος
 • Επίκουρος Καθηγητής R. Duval - Εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης - Μέλος
 • κ. Στ. Μαυροθέρης, Προϊστάμενος Μονάδας Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης - Μέλος
 • κ. Π. Θεμιστοκλέους, Λειτουργός Βιβλιοθήκης, Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης - Μέλος
 • κ. Α. Αβρααμίδου, Λειτουργός Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας - Μέλος