Υποβολή Αιτήσεων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus

Sidebar

06
Τρι, Δεκ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περίοδο αιτήσεων για εισδοχή σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, όλων των επιπέδων (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η περίοδος αυτή γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: εδώ, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

 1. Εγγραφή Χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη Υποψηφίων Φοιτητών
 2. Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων
 3. Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση, Εργασιακή Εμπειρία, Συστάσεις)
 4. Δημιουργία Αίτησης (επιλογή προγράμματος/ων σπουδών)
 5. Επισύναψη Πιστοποιητικών
 6. Υποβολή Αίτησης
 7. Κλήρωση θέσεων (τυπική διαδικασία, γίνεται αυτόματα από το ΑΠΚΥ)
 8. Προσφορά θέσης
 9. Αποδοχή προσφερόμενης θέσης για φοίτηση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 10. Λήψη μηνύματος επιβεβαίωσης και πληροφορίες εγγραφής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σημειώνεται ότι, κατόπιν δημιουργίας της, η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να τροποποιηθεί όσες φορές χρειαστεί, διατηρώντας τα συμπληρωμένα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία, μέχρι την οριστική υποβολή της ή/και την ετήσια καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και για τη διαδικασία αποδοχής προσφερόμενης θέσης παρέχονται:

 1. στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών: εδώ.
 2. στο σχετικό επεξηγηματικό βίντεο

 

Για καθοδήγηση και διευκρινήσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με:

Γραφείο Εισδοχής: admissions@ouc.ac.cy , +357 22 411600

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk): helpdesk@ouc.ac.cy , +357 22 411777