22
Πεμ, Φεβ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περίοδο αιτήσεων για εισδοχή σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, όλων των επιπέδων (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η περίοδος αυτή γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου, των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου: εδώ, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:

  1. Εγγραφή Χρήστη στη Διαδικτυακή Πύλη Υποψηφίων Φοιτητών
  2. Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων
  3. Συμπλήρωση Προφίλ (Εκπαίδευση, Εργασιακή Εμπειρία, Συστάσεις)
  4. Δημιουργία Αίτησης (επιλογή προγράμματος/ων σπουδών)
  5. Επισύναψη Πιστοποιητικών
  6. Υποβολή Αίτησης
 

Η αίτησή σας θα τύχει ελέγχου από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, και με το κλείσιμο της περιόδου αιτήσεων (η οποία ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ) και εάν πληροίτε τα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής, θα σας γίνει Προσφορά Θέσης, την οποία θα πρέπει να αποδεχτείτε εντός των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται κάθε περίοδο από το Πανεπιστήμιο και περιλαμβάνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Θα λαμβάνετε σχετική πληροφόρηση και οδηγίες για κάθε βήμα της διαδικασίας από το Τμήμα Εισδοχής της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΚΥ.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν δημιουργίας της, η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά και να τροποποιηθεί όσες φορές χρειαστεί, διατηρώντας τα συμπληρωμένα από τους ενδιαφερόμενους στοιχεία, μέχρι την οριστική υποβολή της ή/και την ετήσια καταληκτική ημερομηνία υποβολής της.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και για τη διαδικασία αποδοχής προσφερόμενης θέσης παρέχονται:

  1. στον Οδηγό Χρήσης Διαδικτυακής Πύλης Υποψήφιων Φοιτητών: εδώ.

Για καθοδήγηση και διευκρινήσεις, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με:

Γραφείο Εισδοχής: admissions@ouc.ac.cy, +357 22 411600

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk): helpdesk@ouc.ac.cy, +357 22 411777