Πώς υποβάλλω αίτηση - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

Διαδικασία αιτήσεων

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περίοδο αιτήσεων για εισδοχή σε όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, όλων των επιπέδων (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η περίοδος αυτή γνωστοποιείται στο ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου, στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα Μέσα ενημέρωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, επιλέγοντας τον εξής σύνδεσμο για τη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κατά το στάδιο των αιτήσεων οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν (σκανάρουν) και να επισυνάψουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά στον σχετικό Πίνακα (με τίτλο "Επισυναπτόμενα"), ο οποίος εμφανίζεται ως επιλογή στην τελευταία σελίδα της αίτησης.

Έλεγχος Αιτήσεων

Οι φοιτητές που θα κληθούν να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Σπουδών του ΑΠΚΥ πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα του κάθε προγράμματος. 

Έναρξη Φοίτησης

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων, αναγράφονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.