22
Σαβ, Ιουν
WebsiteHeader FEM EL
loading...

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) αποτελεί μία από τις τρεις Σχολές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) Προγράμματα Σπουδών μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου. Στη Σχολή προσφέρεται επίσης διδακτορικό πρόγραμμα με πέντε (5) κατευθύνσεις. Η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά και στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, εφόσον το σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται και ως αυτοτελείς.

Η βασική αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η εξής:

 • Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά αντικείμενα των προσφερόμενων προγραμμάτων·
 • Να εμπλουτίζει και να ανακαινίζει αδιαλείπτως τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ευθυγραμμίζοντάς τα με τις εξελίξεις της έρευνας στα οικεία επιστημονικά πεδία·
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας, της διά βίου μάθησης αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδίως στον ελληνόφωνο χώρο, ενίοτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή/και εμπλεκόμενους φορείς·
 • Να προάγει την έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών μέσα από ερευνητικά προγράμματα αιχμής και δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους και επιρροής·
 • Να ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Προγράμματα Σπουδών επιλέγοντας ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέσα από διαφανείς, αυστηρώς ελεγχόμενες και αξιοκρατικές διαδικασίες, ένα αμάλγαμα καταξιωμένων και φερέλπιδων επιστημόνων στους οικείους επιστημονικούς κλάδους·
 • Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των ενηλίκων φοιτητών της μέσα από ποικίλους μηχανισμούς στήριξης και συμβουλευτικής, εξασφαλίζοντας την ατομική πρόοδο του καθενός και της καθεμιάς από αυτούς·
 • Να συμβάλλει στην περαιτέρω καταξίωση των φοιτητών της που δραστηριοποιούνται ήδη σε ποικίλους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής·
 • Να τροφοδοτεί με χρήσιμα επαγγελματικά και γνωστικά εφόδια τους φοιτητές που επιθυμούν να (επαν)εισαχθούν στην αγορά εργασίας σε κλάδους που άπτονται των αντικειμένων της Σχολής·
 • Να διατηρεί γόνιμες επαφές με τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ενδυναμώνει την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν·
 • Να επιδιώκει διαρκώς την ώσμωση με την ευρύτερη κοινωνία κυρίως του ελληνόφωνου κόσμου μέσα από προγράμματα διά βίου μάθησης, σειρά ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, αλλά και συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού της προσωπικού στον δημόσιο διάλογο για τα κορυφαία ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

 • alpha_square.jpg
 • aradipou.jpg
 • cvar.jpg
 • dimos_larnakas.png
 • ethal.png
 • geroskipou.jpg
 • idiotiko frontistirio.jpg
 • paneromeni.png
 • pattixio.jpg
 • Picture1.png
 • Picture2.jpg
 • Picture3.png
 • Picture4.png
 • satiriko.jpg
 • theatrikos_organismos.png
 • theatriko_ergastiri.jpg
 • theatriko_mouseio_kuprou.jpg
 • theatro_enagif.jpg
 • theatro_skalas.jpg

 

Στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) προσφέρονται τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα που δεν προσφέρονται

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στις περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. 

Οι προσφερόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο) είναι οι ακόλουθες:                 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Phd 

 

Τρέχουσες Διδακτορικές Διατριβές

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) χρόνια. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου σε επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνη μίας τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ               

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Βάιος Λιαπής

 

 • Αρχαία Ελληνική Τραγωδία της κλασικής και μετακλασικής περιόδου
 • Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος
 • Λυρική Ποίηση της Αρχαϊκής Περιόδου
 • Γνωμολογική Γραμματεία
 • Ελληνιστική Ποίηση
 • Κριτική του κειμένου
 • Αρχαία Ελληνική Θρησκεία

Στέφανος Ευθυμιάδης

 

 • Βυζαντινή Λογοτεχνία
 • Βυζαντινή Προσωπογραφία
 • Βυζαντινή Κοινωνική Ιστορία
 • Ιστορική Γεωγραφία

Αντώνης Πετρίδης

 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαίο δράμα
 • Σύγχρονη πρόσληψη του αρχαίου κόσμου
 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • Κυπριακή λογοτεχνία

Αύρα Σιδηροπούλου

 

 • Σύγχρονη Παράσταση
 • Θεωρία Σκηνοθεσίας και Υποκριτικής
 • Σύγχρονα Σκηνικά Ρεύματα
 • Σύγχρονη Δραματουργία

Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου

 • Οπτικότητα
 • Τέχνη και Κοινωνία
 • Πολιτισμικές ταυτότητες
 • Εθνικές ταυτότητες
 • Τέχνη και Εξουσία
 • Συλλογική/πολιτισμική μνήμη
 • Εκδηλώσεις μνήμης

Γεώργιος Δεληγιαννάκης

 

 • Κλασική Αρχαιολογία
 • Αρχαία Ιστορία
 • Μελέτη της Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στους Ρωμαϊκούς και Υστερορωμαϊκούς Χρόνους

Μαρία Γραβάνη

 

 • Μάθηση και Διδασκαλία Ενηλίκων
 • Οργάνωση Προγραμμάτων για Ενήλικες
 • Διδασκαλία και Μάθηση Ενηλίκων στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων για Κοινωνική Αλλαγή
 • Επαγγελματοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Σταυρούλα Τσιπλάκου

 

 • Πραγματολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Κοινωνιογλωσσολογία, διαλεκτολογία, γλωσσική επαφή και αλλαγή
 • Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

Θεόδωρος Γιαννόπουλος

 • Πολιτική ιστορία και θεωρία
 • Ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η πρόσληψη του παρελθόντος στην νεώτερη Ελλάδα
 • Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο
 • Ζητήματα επιστημολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας και πολιτισμικής ταυτότητας των κοινωνιών του παρελθόντος και του παρόντος

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Μαΐου 2024.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ “ΚΥΨΕΛΗ” | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και να φιλοξενεί ψηφιακές συλλογές. Μπορείτε να βρείτε τις εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές εδώ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΑΚΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΑΚΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ. 00357-22411743

 

Κοσμητόρισσα : Τσιπλάκου Σταυρούλα
Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα: Σιδηροπούλου Αύρα
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 9 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Στέφανος Ευθυμιάδης (Stephanos Efthymiadis)
Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίτη/Tuesday,10:30-12:30 &
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-12:00
Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)
Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα/Monday, 11:00-13:00 &
Παρασκευή/Friday, 10:00-13:00
Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρασκευή/Friday, 08:00-13:00
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρασκευή/Friday, 09:00-14:00
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Αντώνης Πετρίδης (Antonis Petrides)
Αναπληρωτής Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τετάρτη/Wednesday, 07:45-12:45
Αύρα Σιδηροπούλου (Avra Sidiropoulou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δευτέρα/Monday, 08:00-13:00
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίτη/Tuesday, 15:30-20:30
Θεόδωρος Γιαννόπουλος (Theodoros Giannopoulos)
Επίκουρος Καθηγητής

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τετάρτη/Wednesday, 15:00-19:00
 
Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 08:00 - 12:00

Βιογραφικό 
 
 

 

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ. 00357-22411743

Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός), Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Τηλ. 00357-22411915