04
Τετ, Οκτ
WebsiteHeader FEM EL
 • Βασική Αποστολή

 • Προγράμματα Σπουδών

 • Διδακτορικά ΣΑΚΕ

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) αποτελεί μία από τις τρεις Σχολές του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) Προγράμματα Σπουδών μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου. Στη Σχολή προσφέρεται επίσης διδακτορικό πρόγραμμα με τρεις (3) κατευθύνσεις. Η Σχολή συμβάλλει ουσιαστικά και στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου, εφόσον το σύνολο των Θεματικών Ενοτήτων πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται και ως αυτοτελείς.

Η βασική αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η εξής:

 • Να εκπαιδεύει προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές στους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση στα επιστημονικά αντικείμενα των προσφερόμενων προγραμμάτων·
 • Να εμπλουτίζει και να ανακαινίζει αδιαλείπτως τα υφιστάμενα Προγράμματα Σπουδών ευθυγραμμίζοντάς τα με τις εξελίξεις της έρευνας στα οικεία επιστημονικά πεδία·
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέα Προγράμματα Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιστημονικής έρευνας, της διά βίου μάθησης αλλά και της αγοράς εργασίας, ιδίως στον ελληνόφωνο χώρο, ενίοτε σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή/και εμπλεκόμενους φορείς·
 • Να προάγει την έρευνα στους τομείς των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών μέσα από ερευνητικά προγράμματα αιχμής και δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους και επιρροής·
 • Να ενισχύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Προγράμματα Σπουδών επιλέγοντας ως μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέσα από διαφανείς, αυστηρώς ελεγχόμενες και αξιοκρατικές διαδικασίες, ένα αμάλγαμα καταξιωμένων και φερέλπιδων επιστημόνων στους οικείους επιστημονικούς κλάδους·
 • Να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ακαδημαϊκή πορεία των ενηλίκων φοιτητών της μέσα από ποικίλους μηχανισμούς στήριξης και συμβουλευτικής, εξασφαλίζοντας την ατομική πρόοδο του καθενός και της καθεμιάς από αυτούς·
 • Να συμβάλλει στην περαιτέρω καταξίωση των φοιτητών της που δραστηριοποιούνται ήδη σε ποικίλους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής·
 • Να τροφοδοτεί με χρήσιμα επαγγελματικά και γνωστικά εφόδια τους φοιτητές που επιθυμούν να (επαν)εισαχθούν στην αγορά εργασίας σε κλάδους που άπτονται των αντικειμένων της Σχολής·
 • Να διατηρεί γόνιμες επαφές με τους αποφοίτους των Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε να ενδυναμώνει την αίσθηση της κοινότητας και του ανήκειν·
 • Να επιδιώκει διαρκώς την ώσμωση με την ευρύτερη κοινωνία κυρίως του ελληνόφωνου κόσμου μέσα από προγράμματα διά βίου μάθησης, σειρά ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων, αλλά και συμμετοχή των μελών του ακαδημαϊκού της προσωπικού στον δημόσιο διάλογο για τα κορυφαία ζητήματα των σύγχρονων κοινωνιών.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

 • alpha_square.jpg
 • aradipou.jpg
 • cvar.jpg
 • dimos_larnakas.png
 • ethal.png
 • geroskipou.jpg
 • idiotiko frontistirio.jpg
 • paneromeni.png
 • pattixio.jpg
 • Picture1.png
 • Picture2.jpg
 • Picture3.png
 • Picture4.png
 • satiriko.jpg
 • theatrikos_organismos.png
 • theatriko_ergastiri.jpg
 • theatriko_mouseio_kuprou.jpg
 • theatro_enagif.jpg
 • theatro_skalas.jpg

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αποσκοπεί στην προώθηση της πρωτότυπης έρευνας στις περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) χρόνια.

 

Οι προσφερόμενες επιστημονικές κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ), για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο) είναι οι ακόλουθες:        

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS): 180

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ : Διδακτορικό

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Phd

 

 

 DK.esot.anath.kanonismoi dk spoudon  DK.prosfates didakt diatrives apky

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΑΚΕ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΑΚΕ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Οι υποψήφιοι για το διδακτορικό πρόγραμμα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ από αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνοΓια τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο (Ιανουάριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Νοεμβρίου 2023.

 

 

 

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), charoula.christofi@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411743

 

Κοσμητόρισσα : Τσιπλάκου Σταυρούλα
Αναπληρώτρια Κοσμητόρισσα: Σιδηροπούλου Αύρα
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 10 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Στέφανος Ευθυμιάδης (Stephanos Efthymiadis)
Καθηγητής

efthymiadis@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,10:30-12:30 &
Τετάρτη/Wednesday, 09:00-12:00
Βάιος Λιαπής (Vayos Liapis)
Καθηγητής

vayos.liapis@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 11:00-13:00 &
Παρασκευή/Friday, 10:00-13:00
Μαρία Γραβάνη (Maria Gravani)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

maria.gravani@ouc.ac.cy

Παρασκευή/Friday, 08:00-13:00
Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Georgios Deligiannakis)
Αναπληρωτής Καθηγητής

g.deligiannakis@ouc.ac.cy

Παρασκευή/Friday, 09:00-14:00
Σοφία Ιορδανίδου (Sofia Iordanidou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

sofia.iordanidou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 12:00-17:00
Βάγια (Βίκυ) Καραΐσκου (Vicky Karaiskou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

v.karaiskou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Αντώνης Πετρίδης (Antonis Petrides)
Αναπληρωτής Καθηγητής

apetrides@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 07:45-12:45
Αύρα Σιδηροπούλου (Avra Sidiropoulou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

avra.sidiropoulou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 08:00-13:00
Σταυρούλα Τσιπλάκου (Stavroula Tsiplakou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 15:30-20:30
Θεόδωρος Γιαννόπουλος (Theodoros Giannopoulos)
Επίκουρος Καθηγητής

theodoros.giannopoulos@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 15:00-19:00
 
Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) elisavet.kiourti@ouc.ac.cy  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Τετάρτη/Wendsday 11:00 - 15:30

Παρασκευή/Friday 12:00-14:00

Βιογραφικό 
 
 

 

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία ΣΑΚΕ: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου), charoula.christofi@ouc.ac.cy, Τηλ. 00357-22411743

Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός), yianna.yiasouma1@ouc.ac.cyΤηλ. 00357-22411915