17
Δευ, Ιουν

Προσφορά Θεματικών Ενοτήτων ως ανεξάρτητων / αυτοτελών 

Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, όλες οι Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών μπορούν να προσφέρονται ως Αυτοτελείς χωρίς να ισχύουν οι προ ή συν απαιτούμενές τους. 

 

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες εμφανίζονται οι ΘΕ που προσφέρονται και ως αυτοτελείς. Επίσης, στον σύνδεσμο Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες (πίνακας), υπάρχουν συγκεντρωμένες βασικές πληροφορίες που αφορούν σε κόστος, εξάμηνο, διάρκεια, γλώσσα διδασκαλίας, Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η κάθε αυτοτελής Θ.Ε.

 

Υποβολή Αίτησης

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν Αυτοτελή Θεματική Ενότητα, θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα:

«Διά Βίου Μάθηση-εξαμηνιαίο» για Θ.Ε. που έχουν εξαμηνιαία διάρκεια.

ή 

«Διά Βίου Μάθηση-ετήσιο», για Θ.Ε. που έχουν ετήσια διάρκεια.

Μετά την αποδοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα και κατά την περίοδο των εγγραφών, θα κληθούν να δηλώσουν τη Θεματική Ενότητα, στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Σημειώνεται ότι σε  περίπτωση  που  επιθυμούν  να  παρακολουθήσουν  Θεματική  Ενότητα  Μεταπτυχιακού  επιπέδου  θα πρέπει να είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου.

 

Η παρακολούθηση Αυτοτελών Θεματικών Ενοτήτων οδηγεί στην απονομή:

  • Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Προπτυχιακής Θεματικής Ενότητας (με τελικές εξετάσεις),
  • Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας (με τελικές εξετάσεις),

Η  επιτυχής  παρακολούθηση  και  εξέταση  Αυτοτελών  Θεματικών  Ενοτήτων  οδηγεί  στην  απόκτηση Ευρωπαϊκών  Πιστωτικών  Μονάδων  (European  Credit  Transfer  System –ECTS),  που  δίνει  τη δυνατότητα ακαδημαϊκής αναγνώρισής τους από άλλα Προγράμματα Σπουδών.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.