Ερευνητικά Νέα - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

 • Ερευνητικά Νέα 2020

 • Ερευνητικά Νέα 2019

 • Ερευνητικά Νέα 2018

   
   

  08/11/2018 : Κενές Θέσεις Ερευνητών σε εσωτερικά ερευνητικά έργα του ΑΠΚΥ

  05/11/2018, Κενές Θέσεις Ερευνητών σε εξωτερικά ερευνητικά έργα του ΑΠΚΥ

  17/10/2018, Ερευνητικό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας - CyCAT με έδρα το ΑΠΚΥ

  11/10/2018, Σε νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Gamified, media-based training of reading fluency» συμμετέχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  08/10/2018, Συνάντηση εργασίας στη Λευκωσία για την ερευνητική δράση COST με θέμα «Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες»

  22/08/2018, Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα In4COHESION σε τροχιά υλοποίησης με τη συμμετοχή του ΑΠΚΥ

  18/05/2018, Ερωτηματολόγιο/Gap analysis για το ερευνητικό έργο BalkanROAD

  11/05/2018, Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με σημαντική χρηματοδότηση συντονίζει το ΑΠΚΥ: CyCAT: Ερευνητικό Κέντρο για τη Διαφάνεια των Αλγόριθμων

  22/03/2018, Το ΑΠΚΥ σε νέο ερευνητικό έργο: High precision cellular LocalizatiON System

  07/03/2018, Προκήρυξη θέσεων ερευνητών πλήρους ή μερικής απασχόλησης στο RISE

  22/02/2018, Το CyROS στο Παγκόσμιο Δίκτυο Καταγραφής Globalroadkill.net

  16/01/2018, BalkanRoad - Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού

 • Ερευνητικά Νέα 2017

   
   

  16/10/2017, Ημερίδα "Άυλη Πολιτιστική Κληρονομία και η παρουσίασή της μέσω παλαιότερων και νέων Τεχνολογιών"

  10/08/2017, Σε νέα, σημαντικά ερευνητικά έργα το ΑΠΚΥ

  04/08/2017, Με τη συμμετοχή του ΑΠΚΥ το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας RISE

  23/03/2017, BalkanROAD: σε νέο ερευνητικό έργο για τον γεωργικό τομέα των Βαλκανίων συμμετέχει το ΑΠΚΥ

 • Ερευνητικά Νέα 2016

   
   

  13/12/2016, Συμπόσιο γνωριμίας για νέους ερευνητές της Κύπρου στην περιοχή της Πληροφορικής

  07/11/2016, Η Jahna Otterbacher αρθρογραφεί στο Harvard Business Review

  14/09/2016, Το ΑΠΚΥ στην Βραδιά του Ερευνητή 2016

  23/06/2016, Εσωτερικό Ερευνητικό Έργο "Συγκείμενο και Μαθητικές Επιδόσεις σε σχολεία στην Κύπρο: Τα χαρακτηριστικά της σχολικής ηγεσίας, οι ρόλοι και οι στρατηγικές (LEAD COMPASS)"

  21/03/2016, Ερευνητικό Έργο «EOSLPAT» για την Αξιολόγηση της Σχολικής Ηγεσίας και Διδακτικής Πρακτικής

  18/03/2016, Ημερίδα ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού έργου i-CARE: Φροντίδα για τις ανάγκες των φροντιστών

  07/03/2016, Βράβευση ερευνητικού έργου "Βελτιώνοντας το Επίπεδο Συντήρησης του Οικότοπου Προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο" (Ενδημικά Δάση με Juniperus)

  29/01/2016, Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στη Μέρα του Ερευνητή 5/12/2015

 • Ερευνητικά Νέα 2015

   
   

  23/12/2015, Συμμετοχή του ΑΠΚΥ σε νέα δράση COST: CA15121 – Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες (Ακρωνύμιο 'MarCons')

  22/12/2015, COST Action: CA15121 – Προαγωγή της Θαλάσσιας Προστασίας στις Ευρωπαϊκές και Συνεχόμενες Γειτονικές Θάλασσες (Ακρωνύμιο MarCons)

  07/12/2015, Πρόοδος Έρευνητικού Έργου Rizoelia

  04/12/2015, Το ΑΠΚΥ στην Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2015

  20/11/2015, Το ΑΠΚΥ συμμετέχει στο ερευνητικό έργο I CARE

  29/04/2015, "Best practice" έργο στο οποίο συμμετείχε το ΑΠΚΥ για τη συμβολή των ΤΠΕ στην παροχή δυνατότητων εκπαίδευσης σε απομακρυσμένες περιοχές

  04/02/2015, Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συντάσσεται για δημιουργία Κέντρου Αριστείας

 • Ερευνητικά Νέα 2014

   

  11/12/2014, Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2014» στον Θωμά Παπαδόπουλο, μέλος ΣΕΠ του ΑΠΚΥ...

  27/11/2014, Παγκύπριο βραβείο έρευνας σε μεταπτυχιακό φοιτητή του ΑΠΚΥ

  26/11/2014, Το ΑΠΚΥ στην εκδήλωση «Με τη Ματιά του Ερευνητή» (28/11/2014)

  17/06/2014, AgroLIFE - Νέο ερευνητικό έργο, συγχρηματοδοτείται από το Life+ της ΕΕ

  16/04/2014, Ενημέρωση, πρόληψη και δωρεάν εξέταση για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας

  07/04/2014, Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου MedScapes

  24/02/2014, Προστατεύοντας τη φύση στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

 • Ερευνητικά Νέα 2013

   

  02/10/2013, Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης στη "Βραδιά του Ερευνητή 2013"

  30/09/2013, Δύο νέα ερευνητικά έργα στον τομέα διαχείρισης περιβάλλοντος

  22/09/2013, Το ΑΠΚΥ στη "Βραδιά του Ερευνητή 2013"

  08/05/2013, Sumesland Summer School - Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  18/01/2013, Διεθνές φιλοσοφικό συνέδριo: «Αναγνώσεις του Αριστοτέλη» (9-10/2/13)

 • Ερευνητικά Νέα 2011-2012

  2012

  24/02/2012, SCALES: Διασφαλίζοντας τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα επίπεδα διαχείρισης μεταξύ χωρικών και χρονικών κλιμάκων

  19/01/2012, Σε μεγάλη έρευνα για τις κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη συμμετείχε το ΑΠΚΥ

   

  2011

  28/12/2011, 3 Νέα Ερευνητικά Έργα στο ΑΠΚΥ με χρηματοδότηση του ΙΠΕ

  07/12/2011, 5 Νέα Εξωτερικά Ερευνητικά Έργα στο ΑΠΚΥ για το Β’ Εξάμηνο του 2011