02
Πεμ, Δεκ
Website Headers SDM
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέση εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

  • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
  • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
  • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €900, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.800. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.ΠΑ.Ε. και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 Θεματικές Ενότητες ή 4 Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διατριβή).

Οι Θεματικές Ενότητες διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα προσφέρεται από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παλαιά δομή Προγράμματος Σπουδών "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" - 120 ects (προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε στρατηγικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως:  το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (Σκωτία), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Τάλλιν (Εσθονία), το Πανεπιστήμιο του Maynooth (Ιρλανδία), με τα οποία προσφέρει από κοινού και το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα International Master in Adult Education for Social Change. Επίσης, με την ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults) και ειδικότερα το δίκτυό της για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων - Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET).

 

ESREA logo        media 485019 en  ReNAdET

 

 

 

 

 

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΙΙ

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ

Συν-απαιτούμενες ΘΕ

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΣΔΜΙΙ513

Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

1

Υποχρεωτική

   

375 - 450

15

ΣΔΜ5121

Θεωρητική θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης1

1

Επιλογής

 

ΣΔΜΙΙ513

375 - 450

15

ΣΔΜ6111

Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών1

1

Επιλογής

 

ΣΔΜΙΙ513

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ521

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προ­γραμμάτων Συνεχιζόμε­νης Εκπαίδευσης, ΔΒΜ & ΕΕΚ

2

Υποχρεωτική

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6121

Μεθοδολογία έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση1

2

Υποχρεωτική

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6211

Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων1

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6221

Πρόσβαση και Συμμετοχή Ενηλίκων στην Εκπαίδευση1

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ623

Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Α

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Β

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

ΣΔΜΙΙ701Α

375 - 450

15

Σύνολο

2250-2700

90

 

1 Η εν λόγω ΘΕ προσφέρεται από κοινού με το Πρόγραμμα ΣΔΜ.

 

Μέλη ΔΕΠ

Γραβάνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411974

 

Μέλη ΣΕΠ

Χειμερινό εξάμηνο

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αναστασοπούλου Σουλτάνα       ΣΔΜ612 & ΣΔΜ621      Συντονίστρια των Θ.Ε.     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411915