Sidebar

16
Τρι, Ιουλ
Website Headers SDM

Magister Artium (MA)

90 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ ΣΔΜ εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Στόχος του: να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό και, επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, σχεδιαστή, συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη προσφορά του σχετίζεται με την ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 90

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

TITΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος διανοίγει νέες προοπτικές για τους απόφοιτους για:

(α) εργοδότησή τους σε τομείς που είναι συναφείς με το πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης, στον δημόσιο τομέα όπως και σε ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ή και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΟΟΣΑ,

(β) ενδυνάμωση της υφιστάμενης καριέρας τους και αναβάθμιση της θέσης εργασίας τους μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους,

(γ) για ενασχόληση σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο με τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως:

  • εκπαιδευτές σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,
  • σχεδιαστές, διοργανωτές ή αξιολογητές προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων,
  • ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε κυβερνητικούς φορείς και εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς,
  • ερευνητές σε κέντρα ερευνών και οργανισμούς που ασχολούνται με το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

Σημαντική σημείωση: Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙ.ΠΑ.Ε. και για την ολοκλήρωσή του απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (6 Θεματικές Ενότητες ή 4 Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διατριβή).

Οι Θεματικές Ενότητες διδάσκονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένας σπουδαστής πλήρους φοίτησης  μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών σε 1,5 χρόνια.

Το αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα προσφέρεται από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. 

 

Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος φοίτησης για τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, είναι σημαντικά μειωμένο κατά περίπου 38% και από €5.400 ανέρχεται στα €3.300.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (ΘΕ), μετά την έκπτωση, ανέρχονται σε €550, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή μάστερ ανέρχονται (συνολικά) σε €1.100

Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά:  Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Υποβολή αιτήσεων (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο): 10 Ιουλίου - 21 Αυγούστου 2024.

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Με στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων με αμοιβαίο όφελος και τη δημιουργία ευκαιριών με πολλαπλά λυσιτελείς συνέργειες για τους φοιτητές και αποφοίτους του Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το Πρόγραμμα και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαθίδρυσε στρατηγικές συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως:  το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (Σκωτία), το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Τάλλιν (Εσθονία), το Πανεπιστήμιο του Maynooth (Ιρλανδία), με τα οποία προσφέρει από κοινού και το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα International Master in Adult Education for Social Change. Επίσης, με την ESREA (European Society for the Research in the Education of Adults-https://esrea.org/) και ειδικότερα το δίκτυό της για τον Εκπαιδευτή Ενηλίκων - Research Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development (ReNAdET-https://renadet.weebly.com/).

 

 

 ESREA logo 

 

      media 485019 en

  ReNAdET

            

 

 

 Παλαιά δομή Προγράμματος Σπουδών "Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" - 120 ects (προσφέρθηκε για τελευταία φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021)

 

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση

  • σε έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή
  • σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Τονίζεται ότι για τις εγγραφές σε Θεματικές Ενότητες θα πρέπει να ακολουθείται η δομή του Προγράμματος Σπουδών όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση ΙΙ

Θεματικές Ενότητες

Εξάμηνο  

Υποχρεωτική / Επιλογής

Προ-απαιτούμενες ΘΕ  

Συν-απαιτούμενες ΘΕ  

Φόρτος εργασίας

Ώρες

ECTS

ΣΔΜΙΙ513

Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

1

Υποχρεωτική

   

375 - 450

15

ΣΔΜ5121

Θεωρητική θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης1

1

Επιλογής

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6111

Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών1

1

Επιλογής

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ521

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προ­γραμμάτων Συνεχιζόμε­νης Εκπαίδευσης, ΔΒΜ & ΕΕΚ

2

Υποχρεωτική

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6121

Μεθοδολογία έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση1

2

Υποχρεωτική

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6211

Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων1

3

Επιλογής

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜ6221

Πρόσβαση και Συμμετοχή Ενηλίκων στην Εκπαίδευση1

3

Επιλογής

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ623

Διδασκαλία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων εξ αποστάσεως

3

Επιλογής

 

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Α  

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

 

375 - 450

15

ΣΔΜΙΙ701Β

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

3

Επιλογής

ΣΔΜΙΙ513,

ΣΔΜΙΙ521

ΣΔΜΙΙ701Α

375 - 450

15

Σύνολο    2250-2700 90
Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο
ΣΔΜΙΙ6952 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση) 2 Προαιρετική ΣΔΜΙΙ513     5
ΣΔΜΙΙ6962 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση) 3 Προαιρετική ΣΔΜΙΙ695     5

 

1 Η εν λόγω ΘΕ προσφέρεται από κοινού με το Πρόγραμμα ΣΔΜ.

2 Οι Θ.Ε. είναι προαιρετικές, αντιστοιχούν η καθεμία σε 5 ECTS και δεν προσμετρώνται για την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της:

  • ΣΔΜΙΙ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΣΔΜΙΙ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΣΔΜ695 και ΣΔΜ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

 

Μέλη ΔΕΠ

Γραβάνη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια Προγράμματος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 0035722411974

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 08:00 - 12:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 4 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ανδρέας Κόλλιας (Andreas Kollias)
ΣΔΜ612: Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αχιλλέας Παπαδημητρίου (Axilleas Papadimitriou)
ΣΔΜ512: Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΣΔΜ522: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΣΔΜ622: Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παύλος Χατζόπουλος (Pavlos Hatzopoulos)
ΣΔΜ611: Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών, ΣΔΜΙΙ521: Σχεδιασμός, Οργάνωση & Αξιολόγηση Προγρ/των Συν. Εκπ., Διά Βίου Μάθησης & Επαγγ. Εκπ. & Κατάρτισης
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σουλτάνα Αναστασοπούλου (Soultana Anastasopoulou)
ΣΔΜ621: Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΣΔΜΙΙ513: Εισαγωγή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411915

 facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας