22
Σαβ, Ιουν

ΠΔΕ454: Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός

 • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ454
 • ECTS: 10
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Διαδραστικές δραστηριότητες: 10% 2 εργασίες: 30% Τελική εξέταση: 60%
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ102, ΠΔΕ152, ΠΔΕ201

Η Θεματική Ενότητα "ΠΔΕ454 – Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός" παρουσιάζει τις βασικές έννοιες και τις σημαντικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική. Αναλύει τις κυρίαρχες τάσεις και πρακτικές των σύγχρονων μεταρρυθμίσεων που συντελούνται στη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο πρόσφατες από αυτές, τονίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο του εξευρωπαϊσμού και της μεταφοράς πολιτικών κατά τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη, τη δομή και λειτουργία του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύει την επίδραση της περιφερειακής πολιτικής στη μείωση των ανισοτήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αναπτύσσει τις θέσεις γύρω από την ιδιωτικοποίηση ή μη των δημοσίων επιχειρήσεων και δημοσίων δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο από πλευράς του κράτους των ιδιωτικοποιημένων δημοσίων επιχειρήσεων. Τέλος, παρουσιάζει διεξοδικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με το δημόσιο προϋπολογισμό (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος), δεδομένου ότι αυτός αποτελεί το σημαντικότερο μηχανισμό με τον οποίο το κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα γνωρίζουν και θα αντιλαμβάνονται στη σημασία των πιο κάτω:

 • Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις του αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής
 • Η κατανόηση των σύγχρονων και πιο πρόσφατων μεταρρυθμιστικών τάσεων και πρακτικών που συντελούνται στη δημόσια διοίκηση και πολιτική
 • Η Επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, με έμφαση τις πιο πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις
 • Η μελέτη της εξέλιξης και λειτουργίας του πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυριότερων θεσμών της καθώς και του ρόλο τους στο σχεδιασμό και εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολιτικών
 • Η μελέτη του Δημόσιου Προϋπολογισμού ως μέσου με το οποίο το κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του