Υποτροφίες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
23
Παρ, Απρ

 

 • Υποτροφίες ΑΠΚΥ

  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες της εποχής μας και για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει πολιτική προσφοράς υποτροφιών στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, για τη στήριξη των φοιτητών/φοιτητριών του. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο επιμέρους συνεργασιών, έχει διαμορφώσει πολιτική για την παραχώρηση υποτροφιών σε απόδημους Κύπριους, τέκνα εγκλωβισμένων γονέων, Μητροπόλεις και στρατηγικούς συνεργάτες, καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη διεκδίκηση υποτροφιών από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η σχετική προκήρυξη γίνεται μετά από την έγκριση των αρμόδιων σωμάτων του Πανεπιστημίου.

 • Κριτήρια χορήγησης υποτροφιών

  Υποτροφία μπορούν να διεκδικήσουν φοιτητές/φοιτήτριες, με βάση τα πιο κάτω Ακαδημαϊκά και Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (για προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες)
  • ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες)

   

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

  • Άνεργος
  • Μονογονέας *
  • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
  • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος)*

  *Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

  Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.

  Οι Νεοεισερχόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία θα πρέπει :

  • να υποβάλλουν σχετική αίτηση εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών Πτυχιακού/Μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ που προσφέρεται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης,
  • να αποστείλουν το σχετικό έντυπο υποτροφιών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και τα σχετικά πιστοποιητικά / δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@ouc.ac.cy.
  • η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας από νεοεισερχόμενους υποψήφιους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει λήξει
 • Εξωτερικές Υποτροφίες

  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες στους ακόλουθους οργανισμούς:

   

  Ιερά Μητρόπολη Κένυας (Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας)

  Χορηγείται μία (1) πλήρη υποτροφία στα αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ, σε δικαιούχο που επιλέξει η Ι.Μ.Κ.  

   

  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

  Παραχωρούνται τρεις (3) υποτροφίες, διάρκειας ενός έτους, σε εργαζόμενους/ες στο ΡΙΚ, σε Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ. Νοείται ότι θα πρέπει να έχει ήδη υποβληθεί αίτηση στο ΡΙΚ και να έχει προηγηθεί εγγραφή σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΑΠΚΥ.

   

  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

  Παραχωρούνται δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και δύο (2) μερικές υποτροφίες ( 50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. 

  AΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (για μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες)

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

  • Μονογονέας *
  • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
  • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *

  *Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

  Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.


  Οι Νεοεισερχόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία θα πρέπει:

  • να υποβάλουν σχετική αίτηση εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών Μεταπτυχιακού επιπέδου Μάστερ που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ μέσω της διαδικτυακής πύλης https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL
    
  • να αποστείλουν το σχετικό έντυπο υποτροφιών κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση scholarships@ouc.ac.cy με τη βεβαίωση ότι είναι μέλη της ΠΑΣΥΔΥ.
  • Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας από νεοεισερχόμενους υποψήφιους φοιτητές (μέλη της ΠΑΣΥΔΥ) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 είναι η 21η Μαΐου 2021 και ώρα 11:00π.μ.

   

  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

  Οι πιο κάτω υποτροφίες αφορούν υπηκόους των πιο κάτω χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

  Νότια Αφρική Μία (1) πλήρη υποτροφία στο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων - MBA  

  Σαουδική Αραβία Μία (1) πλήρη υποτροφία στο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων - MBA

  Ναμίμπια Μία (1) πλήρη υποτροφία στο αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων - MBA  

   

  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία πρέπει:

  1. Να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής τους στο Πανεπιστήμιο, μέσω της διαδικτυακής πύλης.
  1. Να στείλουν το ειδικό έντυπο υποτροφιών

   

  Υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση υποτροφίας από νεοεισερχόμενους υποψήφιους φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 μέχρι τις 21 Μαΐου 2021.

   

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και αποστολή ειδικών εντύπων υποτροφιών στο: scholarships@ouc.ac.cy