Υποτροφίες - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus
04
Σαβ, Φεβ

 

 • Υποτροφίες ΑΠΚΥ

   

  Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στο πλαίσιο επιμέρους συνεργασιών, έχει διαμορφώσει πολιτική για την παραχώρηση υποτροφιών σε απόδημους Κύπριους, τέκνα εγκλωβισμένων γονέων, Μητροπόλεις και στρατηγικούς συνεργάτες, καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη διεκδίκηση υποτροφιών από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες εκάστου ακαδημαϊκού έτους.  

   

   Υποτροφίες 

   

  Κατηγορία                        Περιγραφή           Δικαιολογητικά

  Ιερά Μητρόπολη Κένυας (Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας)

   

  Χορηγείται μία (1) πλήρης υποτροφία στα αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ, σε δικαιούχο που επιλέξει η Ι.Μ.Κ.            

  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)

   

  Παραχωρούνται σε προσωπικό του ΡΙΚ, νεοεισερχόμενους φοιτητές 2022/23, για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 τέσσερις (4) πλήρεις υποτροφίες και δύο (2) μερικές υποτροφίες για Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και δύο (2) πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (εξαιρούνται τα διιδρυματικά προγράμματα).  Βεβαίωση εργοδότησης στο ΡΙΚ / & πιστοποιητικά εάν ο/η  υποψήφιος υπότροφος εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες: μονογονέας με εξαρτώμενα τέκνα, πολύτεκνος με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, άτομο με αναπηρία ή ορφανός.

   ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

  Παραχωρούνται δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και δύο (2) μερικές υποτροφίες (50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Βαθμός Πτυχίου (για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες)

   

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

  • Μονογονέας *
  • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
  • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος)*

   *Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

   

  Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.        

                                                                    

   Πρόσφατα δικαιολογητικά και βεβαίωση ότι είναι μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

  Σ.Ε.Κ.
  • Παραχωρούνται δύο (2) μερικές υποτροφίες (50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος σε μέλη της Σ.Ε.Κ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. 

   

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  • Βαθμός Πτυχίου (για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες)

   

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

  Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

  • Μονογονέας*
  • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
  • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος)*

  *Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

  Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.

  Πρόσφατα Δικαιολογητικά και

  Βεβαίωση ότι είναι μέλη της Σ.Ε.Κ

   

  Οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι φοιτητές  οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία πρέπει:

  - Να υποβάλουν αίτηση εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ (όχι σε διιδρυματικά / διαπανεπιστημιακά προγράμματα) μέσω της διαδικτυακής πύλης.  Για υποστήριξη σχετικά με την υποβολή αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΚΥ στο email admissions@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22-411600.

  - Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο υποτροφιών / έντυπο ΠΑΣΥΔΥ/ΣΕΚ καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο scholarships@ouc.ac.cy

   

  Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών και αίτησης υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023: 24 Μαΐου 2022.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης υποτροφίας για τα μέλη της Σ.Ε.Κ με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023: 14 Νοεμβρίου 2022.

   

  Επικοινωνία:

  Τηλ.: 00357-22411600

   Εmail: scholarships@ouc.ac.cy