04
Τετ, Οκτ

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), στο πλαίσιο επιμέρους συνεργασιών, έχει διαμορφώσει πολιτική για την παραχώρηση υποτροφιών σε απόδημους Κύπριους, τέκνα εγκλωβισμένων γονέων, Μητροπόλεις και στρατηγικούς συνεργάτες, καθώς και σε υπηκόους τρίτων χωρών σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη διεκδίκηση υποτροφιών από τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες εκάστου ακαδημαϊκού έτους.  

 

 Υποτροφίες 

 

Κατηγορία                        Περιγραφή           Δικαιολογητικά

Ιερά Μητρόπολη Κένυας (Ορθόδοξο Κολλέγιο Δασκάλων Κένυας)

 

Χορηγείται μία (1) πλήρης υποτροφία στα αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, που προσφέρονται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ, σε δικαιούχο που επιλέξει η Ι.Μ.Κ.            

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ)

Παραχωρούνται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές (προσωπικό ΡΙΚ), μία (1) μερική υποτροφία για Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και δύο (2) πλήρεις υποτροφίες για Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών επιπέδου μάστερ (εξαιρούνται τα διιδρυματικά προγράμματα).

Κριτήρια:

 • Προσωπικό ΡΙΚ: Μόνιμο ή Συνεργάτες Αορίστου χρόνου και 
 • Συνάφεια προγράμματος με εργασιακά καθήκοντα (Πλήρης ή μερική)

Κοινωνικοοικονομικά Κριτήρια (εάν πληρούνται)

 • Μονογονέας με εξαρτώμενο/α τέκνο/α,
 • Πολύτεκνος με 4 τέκνα και άνω,
 • Ορφανός (λήπτης επιδόματος)
Βεβαίωση ΡΙΚ/ & Πιστοποιητικά

 ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Παραχωρούνται δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και δύο (2) μερικές υποτροφίες (50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος για μέλη της ΠΑΣΥΔΥ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Βαθμός Πτυχίου (για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

 • Μονογονέας *
 • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
 • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος)*

 *Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

 

Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.        

                                                                  

 Πρόσφατα δικαιολογητικά και βεβαίωση ότι είναι μέλη της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ

Σ.Ε.Κ.
 • Παραχωρούνται δύο (2) μερικές υποτροφίες (50% των συνολικών διδάκτρων) ανά ακαδημαϊκό έτος σε μέλη της Σ.Ε.Κ για την παρακολούθηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, που προσφέρει το ΑΠΚΥ, με εξαίρεση τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 • Βαθμός Πτυχίου (για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες)

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

 • Μονογονέας*
 • Πολύτεκνος  (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
 • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος)*

*Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

Οι υποτροφίες που παραχωρούνται αφορούν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του/της φοιτητή/τριας, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζει βαθμό επιτυχίας σε όλες τις Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του/της.

Πρόσφατα Δικαιολογητικά και

Βεβαίωση ότι είναι μέλη της Σ.Ε.Κ

Σε κατοίκους Λιβάνου

Παραχωρούνται δύο (2) πλήρεις υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023/24 στα αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Οι υποτροφίες αφορούν σε πλήρη φοίτηση.

Κριτήρια:

 • Νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια
 • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης αναγνωρισμένου σχολείου του Λιβάνου με ελάχιστη βαθμολογία 50%.
 • Μόνιμος Κάτοικος Λιβάνου
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 

Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια ως πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοψηφίας:

 • Μονογονέας *
 • Πολύτεκνος (ο φοιτητής / η φοιτήτρια να έχει 4 ή περισσότερα τέκνα)*
 • Ορφανός (λήπτης βοηθήματος) *

*Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία

Σχετικά δικαιολογητικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι νεοεισερχόμενοι υποψήφιοι φοιτητές  οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία πρέπει:

- Να υποβάλουν αίτηση εισδοχής σε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται εξ ολοκλήρου από το ΑΠΚΥ (όχι σε διιδρυματικά / διαπανεπιστημιακά προγράμματα) μέσω της διαδικτυακής πύλης. Για υποστήριξη σχετικά με την υποβολή αίτησης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΚΥ στο email admissions@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 0035722411600.

- Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο υποτροφιών / έντυπο ΠΑΣΥΔΥ/ΣΕΚ καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο scholarships@ouc.ac.cy

Καταληκτική Ημερομηνία  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:  29 Μαΐου 2023.  

 

Καταληκτική Ημερομηνία για υποτροφίες σε μέλη ΣΕΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Παράταση μέχρι 09 Ιουνίου 2023. 

Καταληκτική Ημερομηνία για υποτροφίες ΡΙΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:  22 Ιουνίου 2023, 10:00 π.μ.

 

Επικοινωνία:

Τηλ.: 00357-22411600

 Εmail: scholarships@ouc.ac.cy