22
Σαβ, Ιουν

Συμβούλιο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για έκαστο οικονομικό έτος και έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού του. Επίσης, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων. Στόχος του Συμβουλίου είναι η προαγωγή των συμφερόντων και των σκοπών του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Σύγκλητο και τα άλλα όργανα διοίκησής του.

Μέλη Συμβουλίου :

 • κ. Γιώργος Παπάς - Πρόεδρος 
 • κ. Πανίκος Πέγκας - Αντιπρόεδρος
 • Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής - Πρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Βάιος Λιαπής - Αντιπρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Λεωνίδου - Μέλος
 • Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου -  Μέλος
 • Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας - Μέλος
 • κα. Χριστίνα Νικολάου - Μέλος
 • κ. Γεώργιος Γεωργίου - Μέλος
 • κ. Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Άρθρο 11(5) των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 έως 2019)
  .

Διοικητική υποστήριξη : κα Κυπρούλα Κυπριανού (Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός), Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 00357-22411635

 

 Επιτροπές Συμβουλίου

 Επιτροπή          Σύνθεση

 

Συμβούλιο Προσφορών

 

 • κ. Γ. Παπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Β. Λιαπής, Αντιπρύτανης, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κα. Χριστίνα Νικολάου, Μέλος Συμβουλίου – Μέλος
 • κ. Γ. Γεωργίου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Κτηρίων

 • κ. Γ. Παπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • κ. Π. Πέγκας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου - Μέλος
 • Καθηγητής Π. Πασιαρδής, Πρύτανης, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • Καθηγητής Μ. Ζεμπύλας, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Προσωπικού

 • Καθηγητής Β. Λιαπής, Αντιπρύτανης, Μέλος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • κ. Π. Πέγκας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου - Μέλος
 • Καθηγήτρια Ε. Σταύρου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κα Χρ. Νικολάου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών - Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • κα Χρ. Δανού, Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού (ως μόνιμη παρατηρητής)

Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Οικονομικών

 • κ. Γ. Παπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Π. Πασιαρδής, Πρύτανης - Μέλος
 • Καθηγητής Κ. Λεωνίδου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κ. Χρ. Χριστοδουλίδης, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Ελέγχου

 • κ. Π. Πέγκας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Μ. Ζεμπύλας, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • Καθηγητής Κ. Λεωνίδου, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
 • κ. Γ. Γεωργίου, Μέλος Συμβουλίου - Πρόεδρος
 • Καθηγητής Β. Λιαπής, Αντιπρύτανης, Μέλος Συμβουλίου - Μέλος
 • κα. Χριστίνα Νικολάου, Μέλος Συμβουλίου – Μέλος
 • κα. Α. Ιωαννίδου, Ανώτερη Λογίστρια - Μέλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Επιτροπή Κανονισμών
 • κ. Γ. Παπάς, Πρόεδρος Συμβουλίου – Πρόεδρος
 • κ. Π. Πέγκας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου – Μέλος
 • Καθηγητής Π. Πασιαρδής, Πρύτανης, Μέλος Συμβουλίου – Μέλος
 • Καθηγητής Μ. Ζεμπύλας, Μέλος Συμβουλίου – Μέλος
 • Καθηγητής Κ. Λεωνίδου, Μέλος Συμβουλίου – Μέλος

 

 

Πρακτικογράφοι Επιτροπών Συμβουλίου

Επιτροπή

Ονοματεπώνυμο                      

Θέση

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Αριθμός επικοινωνίας

Συμβούλιο Προσφορών

Άντρια Λεοντίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+35722411674

Επιτροπή Κτηρίων

Στάλω Θεοφίλου

Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+35722411675

Επιτροπή Προσωπικού

Ανδρέας Γιάγκου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+35722411697

Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Άντρη Χατζηγεωργίου Λειτουργός Πανεπιστημίου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. +35722411734

Επιτροπή Ελέγχου

Σταύρη Μούντουκου

Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

+35722411643

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Κυπρούλα Κυπριανού Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. +35722411635

Επιτροπή Κανονισμών

Μαρία Χατζημιχαήλ  Λειτουργός Πανεπιστημίου Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. +35722411735