28
Τρι, Νοε

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ακολούθως έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμες οδηγίες και έντυπα για τις Διατριβές (Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου), στις οποίες μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει, επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο.

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Αναθεωρημένοι Εσωτερικοί Κανονισμοί Διδακτορικών Σπουδών (17.11.2022)

Οδηγίες για μορφοποίηση Διδακτορικών Διατριβών     

Υπόδειγμα Διδακτορικής Διατριβής      

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Οδηγίες    

Αναθεωρημένες Οδηγίες για την Εκπόνηση Μεταπτυχιακών Διατριβών

Ροή Εργασιών Μεταπτυχιακών Διατριβών

Προδιαγραφές για μορφοποίηση Διατριβών Μάστερ (Παράρτημα Οδηγιών)          

Αναθεωρημένα Κριτήρια Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Διατριβών        

 

Έντυπα                                 

ΑΠΚΥ63 Δήλωση Θέματος        

ΑΠΚΥ157 Ενδιάμεση Αναφορά Προόδου Μεταπτυχιακής Διατριβής  – Μετά τη λήξη της Διατριβής Α

Δελτίο αξιολόγησης Α’ μέρους Διατριβής επιπέδου Μάστερ                 

ΑΠΚΥ97 Δελτίο αξιολόγησης Διατριβής επιπέδου Μάστερ