25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ421: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)

  • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ421
  • ECTS: 15
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate

Στόχοι της Θεματικής Ενότητας είναι:

  • να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριών σχετικά με το αρχαίο ελληνικό θέατρο ως καλλιτεχνικό γεγονός αλλά και ως θεσμό της αθηναϊκής πόλεως-κράτους, ο οποίος συνέβαλλε δυναμικά στη διαμόρφωση της αθηναϊκής ταυτότητας·
  • να διαγράψει την εξέλιξη του θεατρικού είδους της κωμωδίας από τον Αριστοφάνη μέχρι τον Μένανδρο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ)·
  • να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με χαρακτηριστικά δείγματα του κωμικού δραματολογίου τοποθετημένα στο πρωταρχικό ιστορικό και γραμματολογικό τους πλαίσιο και μελετημένα σε βάθος τόσο από τη σκοπιά της δραματουργίας όσο και της σημειολογίας της παράστασης·
  • να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την επιστημονική ανάλυση του θεατρικού γεγονότος, με ειδική αναφορά στην κωμική παράσταση του 5ου αλλά και του 4ου αιώνα π.Χ.