25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ418: Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ418
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113, ΕΛΛ211, ΕΛΛ212, ΕΛΛ213
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL418_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ418, «Πολιτική Σκέψη και Δράση στην Αρχαία Ελλάδα», είναι να οδηγήσει στην εξοικείωση των φοιτητριών/-ητών με ένα από τα σπουδαιότερα πεδία συνεισφοράς του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αυτό της πολιτικής. Κατά τους ιστορικούς χρόνους της ελληνικής αρχαιότητας (1η χιλιετία π.Χ., ιδίως το διάστημα από την Αρχαϊκή ως την Ελληνιστική περίοδο) έλαβαν χώρα ορισμένες από τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις στην ανθρώπινη ιστορία. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν τόσο στο πεδίο της πολιτικής σκέψης όσο και αυτό της πολιτικής δράσης και πολιτειακής συγκρότησης. Σε ό,τι αφορά στην πολιτική σκέψη, το έργο στοχαστών, όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, παραμένει μέχρι σήμερα θεμελιώδες σημείο αναφοράς για την πολιτική θεωρία και φιλοσοφία. Μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, οι κορυφαίοι αυτοί στοχαστές ασχολήθηκαν και με το ζήτημα της πολιτειακής οργάνωσης των ελληνικών πόλεων-κρατών. Εκκινώντας από τις σκέψεις τους, η Θ.Ε. εστιάζει ιδιαίτερα στη σημαντικότερη ίσως μελέτη περίπτωσης όσον αφορά στην αρχαία ελληνική πολιτική και πολιτειακή συγκρότηση, που είναι η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία. Περαιτέρω, η Θ.Ε. θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της και την ενεργό πολιτική δράση μεγάλων ηγετών της αρχαίας Ελλάδας. Μέσα από τους βίους των σπουδαίων αυτών ηγετικών μορφών φωτίζεται η σύνθετη σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές δομές και την ενεργό δράση μεμονωμένων ατόμων, καθώς και το πολιτικό πνεύμα της κάθε εποχής, στην οποία έζησαν οι σημαντικές αυτές προσωπικότητες. Η Θ.Ε. ΕΛΛ418 χωρίζεται σε δύο Υποε-νότητες: την 1η Υποενότητα (Πολιτική σκέψη στην αρχαία Ελλάδα) και την 2η Υποενότητα (Πολιτική δράση στην αρχαία Ελλάδα).

Η Θεματική Ενότητα εστιάζει:

 • Στην αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη, με έμφαση στα σχετικά έργα και στις ιδέες των Ξενοφώντα, Πλάτωνα και Αριστοτέλη.
 • Στις διαφορετικές μορφές πολιτειακής οργάνωσης στην αρχαία Ελλάδα, με βάση τις πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων και τα ιστορικά-αρχαιολογικά ευρήματα.
 • Στην ιστορική εξέλιξη της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας.
 • Στους κυριότερους θεσμούς της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας και στα αρχαιολογικά κατάλοιπα που συνδέονται με αυτούς.
 • Στους βίους και στην πολιτική δράση σημαντικών προσωπικοτήτων της αρχαίας Ελλάδας, όπως είναι ο Περικλής, ο Πελοπίδας, ο Επαμεινώνδας και ο Μέγας Αλέξανδρος, με βάση τις βιογραφίες τους που μας παραδίδει ο Πλούταρχος.