19
Κυρ, Μάι

ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας

 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ522
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ522_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ522, «Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας», είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/-ητές με επιλεγμένα θέματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ522 δεν συνιστά ένα τυπικό μάθημα ιστορίας, αλλά αποσκοπεί στο να σταχυολογήσει τις ιστορικές εκείνες πτυχές, που έχουν την μεγαλύτερη διασύνδεση με το παρόν και μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την ενασχόληση με την τρέχουσα πολιτική. Ο ευρύς γνωστικός και χρονικός ορίζοντας όσον αφορά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία αποτελεί κρίσιμο εφόδιο για τον ασχολούμενο με τη σύγχρονη πολιτική. Ο λόγος είναι ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν μέρος ενός σύνθετου διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο τις επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα. Η κατανόηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση και για μια ορθή αντίληψη των διεθνών συσχετισμών. Το ίδιο ουσιώδης είναι και η συστηματική κατάρτιση σε σχέση με τις μείζονες διεθνείς διενέξεις και την ιστορική τους εξέλιξη. H δυνατότητα ερευνητικής και βιβλιογραφικής εμβάθυνσης σε σχέση με μεγάλες συρράξεις του παρελθόντος, όπως οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, αλλά και σημαντικές σύγχρονες διενέξεις, όπως είναι η σύγκρουση Ισλάμ και Δύσης, το παλαιστινιακό, το συριακό και το κουρδικό, διευρύνει τους ορίζοντες της πολιτικής αντίληψης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας θετικής συμβολής στον τρέχοντα πολιτικό διάλογο για τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στο διεθνές πολιτικό στερέωμα. Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ522 χωρίζεται σε 4 Μέρη:

 • 1o Μέρος: Ο Ψυχρός Πόλεμος
 • 2ο Μέρος: Η Αποαποικιοποίηση και η άνοδος του Τρίτου Κόσμου
 • 3ο Μέρος: Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • 4ο Μέρος: Το Μεσανατολικό Ζήτημα