25
Τρι, Ιουν

ΕΠΤ512: Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ512
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 10 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: EPT512_11.2023.pdf

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, που τοποθετείται στο χειμερινό εξάμηνο, είναι υποχρεωτική και αποτελεί την εισαγωγή στο σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας (ηΥγείας).

Αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας.

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει τον σπουδαστή στις πηγές των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας, όπως για παράδειγμα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, τις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας και το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας στην κοινότητα.

Στη Θεματική Ενότητα θα αναλυθούν εις βάθος κυρίως θέματα που άπτονται στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και θα κατανοήσουμε τις βασικές έννοιες των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων και πώς αυτά υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, θα αναλυθούν θέματα διαλειτουργικότητας, διαδικασιών και μηχανισμών για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για επέκταση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, η Θεματική Ενότητα θα προσφέρει την αναγκαία γνώση που αφορά στις έννοιες και στα δομικά στοιχεία που αποτελούν τα πληροφοριακά συστήματα της υγείας.