25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ312: Λατινικά Ι

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ312
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ112, ΕΛΛ113
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL312_11.2023.gr.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ312, «Λατινικά Ι», είναι να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/ητές στις βασικές δομές της λατινικής γλώσσας και να τους προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση απλών (κυρίως διασκευασμένων) λατινικών κειμένων. Η Θ.Ε. απευθύνεται σε αρχάριους (με καθόλου ή ελάχιστες γνώσεις λατινικών) και στοχεύει στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων σε επίπεδο:

 • Γλωσσικού συστήματος: μέσα από τη διδασκαλία των βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της λατινικής.
 • Σημασιολογικό: μέσα από την εκμάθηση και εξάσκηση βασικού λεξιλογίου.
 • Πρόσληψης και παραγωγής λόγου: μέσα από τη μετάφραση απλού λατινικού λόγου στη νεοελληνική και ασκήσεις μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά.