20
Πεμ, Ιουν

Επιλέγω το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διότι:

  • Φοιτώ σε ένα αξιόπιστο δημόσιο ψηφιακό πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Σπουδάζω από τον προσωπικό χώρο και στον δικό μου χρόνο, με την εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚΥ, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες μου.
  • Τα δίδακτρα είναι πολύ προσιτά, έχει ευέλικτη οικονομική πολιτική και χορηγούνται υποτροφίες, υπό προϋποθέσεις.
  • Αξιοποιεί για τις εκπαιδευτικές διεργασίες υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019, 2020 και 2021.
  • Τα Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όλοι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες με κριτήρια που διασφαλίζουν τη διδακτική και ερευνητική εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα.

  • Συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας μέσα από πανεπιστημιακά δίκτυα και ενώσεις πανεπιστημίων, κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.