25
Τρι, Ιουν
Website Headers PPA

Magister Artium (MA)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» είναι η αξιοποίηση του πολιτισμικού παρελθόντος και της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής, και η ανάδειξη και των δυο ως εργαλεία δημιουργίας ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας εικόνας ενός κράτους. Η κατανόηση τόσο της οικείας πολιτισμικής μνήμης και ταυτότητας όσο και εκείνης άλλων κρατών και λαών έχει αποδειχθεί πως αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη διασφάλιση της εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες χώρες και λαούς. Το ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» τονίζει την ουσιαστική αλληλεπίδραση του πολιτισμού με την πολιτική, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και έξω από αυτή.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του ΜΠΣ είναι η επιστημονική ενασχόληση, η εξειδίκευση και η έρευνα στο αντικείμενο της πολιτισμικής οργάνωσης και διαχείρισης. Το ΜΠΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου στον χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία κοινωνικής ευημερίας από όποια θέση εργάζονται σε τοπικούς ή διεθνείς οργανισμούς, φορείς, δίκτυα και συνεργασίες. Οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο και τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ΘΕ που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Γιατί...

  • Προσφέρει υψηλού επίπεδου γνώσεις και δεξιότητες για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως στελέχη στο χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
  • Εκπαιδεύει στη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου, της πολιτιστικής παραγωγής, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
  • Ενισχύει το στρατηγικό όραμα και τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο του πολιτισμού κατά τον 21ο αιώνα σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Είναι διαρθρωμένο σε εξάμηνα και όχι σε ετήσιες ΘΕ, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αποκτούν εξειδίκευση και να έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με περισσότερους τομείς της διαχείρισης του πολιτισμού.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

  • Κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Συνιστάται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
  • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Microsoft Office - Word, PowerPoint, Excel κλπ.) και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε 675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι δύο χρόνια και το Πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερα εξάμηνα. Ο φοιτητής ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ έχοντας παρακολουθήσει τις τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.)τρεις (3) Θ.Ε. επιλογής και έχοντας ολοκληρώσει τη Διατριβή Μάστερ ως εξής:

Στο πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει μέχρι δύο (2) Θ.Ε. Και οι δύο είναι υποχρεωτικές (ΠΠΑ 511 «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές» και ΠΠΑ 512 «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»).

Στο δεύτερο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει μέχρι δύο (2) Θ.Ε., την μία υποχρεωτική (ΠΠΑ 521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών») και μία από τις τρεις επιλογής (ΠΠΑ 522 «Πολιτιστική Επικοινωνία», ΠΠΑ 523 «Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» ή ΠΠΑ 621 «Τέχνη και Κοινωνία»).

Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει είτε δύο Θ.Ε. μεταξύ των τριών επιλογής (ΠΠΑ 614 «Μουσειολογία», ΠΠΑ 615 «Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων» και ΠΠΑ 616 «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»), είτε μια Θ.Ε. μεταξύ των τριών επιλογής και το μέρος Ι της διατριβής μάστερ (ΠΠΑ701Α).

Στο τέταρτο εξάμηνο ο φοιτητής, εάν δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις ΘΕ επιλογής, επιλέγει μια Θ.Ε. επιλογής από τις τρεις προσφερόμενες και κατά το 2ο εξάμηνο (ΠΠΑ 522, ΠΠΑ 523, ΠΠΑ 621) και το μέρος ΙΙ της διατριβής μάστερ (ΠΠΑ701Β). Εάν έχει ολοκληρώσει τις Θ.Ε. επιλογής, ξεκινά τη διπλωματική του εργασία (Διατριβή Μάστερ). Η διατριβή είναι υποχρεωτική.

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
  Ώρες ECTS
ΠΠΑ 511 Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΠΑ 512 Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΠΑ 521 Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών 2ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΠΑ 522 Πολιτιστική Επικοινωνία 2ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ 523 Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ 614 Μουσειολογία 3ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ 615 Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων 3ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ 616 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ 621 Τέχνη και Κοινωνία 4ο Επιλογής   375-450 15
ΠΠΑ701Α  Διπλωματική Διατριβή Ι 3ο, 4ο Υποχρεωτική ΠΠΑ511, ΠΠΑ512, ΠΠ521 375-450 15
ΠΠΑ701Β Διπλωματική Διατριβή ΙΙ 3ο, 4ο Υποχρεωτική ΠΠΑ511, ΠΠΑ512, ΠΠ521 375-450 15
ΠΠΑ6951 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η
τοποθέτηση)
2ο, 3ο Προαιρετική ΠΠΑ511 - 5
ΠΠΑ6961 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η
τοποθέτηση)
3ο, 4ο Προαιρετική ΠΠΑ695 - 5
Σύνολο    3000-3600 120

 

1 Οι Θ.Ε. είναι προαιρετικές, αντιστοιχούν η καθεμία σε 5 ECTS και δεν προσμετρούνται για την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών.

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΠΠΑ 695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΠΠΑ 696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Εμπειρίες φοιτητών

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΠΠΑ695 και ΠΠΑ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Μέλος ΔΕΠ

Καραΐσκου Βάγια (Βίκυ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια ΠρογράμματοςΠΠΑ621: Τέχνη και Κοινωνία, Συντονίστρια Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.0035722411987

 

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 08:00 - 12:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 3 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γεώργιος Παπαϊωάννου (Georgios Papaioannou)
ΠΠΑ522: Πολιτιστική Επικοινωνία
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κωνσταντίνα Κυριάκου (Konstantina Kyriakou)
ΠΠΑ523: Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μήνα Δραγούνη (Mina Dragouni)
ΠΠΑ521: Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411915

facebook flat vector logo

 

Φόρμα Επικοινωνίας