23
Σαβ, Οκτ
Website Headers PPA
 • Περιγραφή

 • Διάρθρωση

 • Θεματικές Ενότητες

 • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 • Επικοινωνία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» είναι η αξιοποίηση του πολιτισμικού παρελθόντος και της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής, και η ανάδειξη και των δυο ως εργαλεία δημιουργίας ανάπτυξης και προβολής της δημόσιας εικόνας ενός κράτους. Η κατανόηση τόσο της οικείας πολιτισμικής μνήμης και ταυτότητας όσο και εκείνης άλλων κρατών και λαών έχει αποδειχθεί πως αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη διασφάλιση της εποικοδομητικής επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες χώρες και λαούς. Το ΜΠΣ «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» τονίζει την ουσιαστική αλληλεπίδραση του πολιτισμού με την πολιτική, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και έξω από αυτή.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του ΜΠΣ είναι η επιστημονική ενασχόληση, η εξειδίκευση και η έρευνα στο αντικείμενο της πολιτισμικής οργάνωσης και διαχείρισης. Το ΜΠΣ αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών υψηλού επιστημονικού επιπέδου στον χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών που θα συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία κοινωνικής ευημερίας από όποια θέση εργάζονται σε τοπικούς ή διεθνείς οργανισμούς, φορείς, δίκτυα και συνεργασίες. Οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τον τρόπο και τον τομέα στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ΘΕ που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Γιατί...

 • Προσφέρει υψηλού επίπεδου γνώσεις και δεξιότητες για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως στελέχη στο χώρο του πολιτισμού, του τουρισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
 • Εκπαιδεύει στη διαχείριση, προβολή και αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου, της πολιτιστικής παραγωγής, αλλά και στην ανάπτυξη πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
 • Ενισχύει το στρατηγικό όραμα και τις ηγετικές ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο του πολιτισμού κατά τον 21ο αιώνα σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Είναι διαρθρωμένο σε εξάμηνα και όχι σε ετήσιες ΘΕ, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αποκτούν εξειδίκευση και να έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με περισσότερους τομείς της διαχείρισης του πολιτισμού.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS: 120

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 • Κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Συνιστάται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα Microsoft Office - Word, PowerPoint, Excel κλπ.) και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση πληροφοριών και επικοινωνία.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε 675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι δύο χρόνια και το Πρόγραμμα αρθρώνεται σε τέσσερα εξάμηνα. Ο φοιτητής ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ έχοντας παρακολουθήσει τις τρεις (3) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.)τρεις (3) Θ.Ε. επιλογής και έχοντας ολοκληρώσει τη Διατριβή Μάστερ ως εξής:

Στο πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει μέχρι δύο (2) Θ.Ε. Και οι δύο είναι υποχρεωτικές (ΠΠΑ 511 «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές» και ΠΠΑ 512 «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση»)

Στο δεύτερο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει μέχρι δύο (2) Θ.Ε., την μία υποχρεωτική (ΠΠΑ 521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών») και μία από τις τρεις επιλογής (ΠΠΑ 522 «Πολιτιστική Επικοινωνία», ΠΠΑ 523 «Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» ή ΠΠΑ 621 «Τέχνη και Κοινωνία»).

Στο τρίτο εξάμηνο ο φοιτητής επιλέγει είτε δύο Θ.Ε. μεταξύ των τριών επιλογής (ΠΠΑ 614 «Μουσειολογία», ΠΠΑ 615 «Πολιτιστικός Τουρισμός, Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων» και ΠΠΑ 616 «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες»), είτε μια Θ.Ε. μεταξύ των τριών επιλογής και το μέρος Ι της διατριβής μάστερ (ΠΠΑ701Α).

Στο τέταρτο εξάμηνο ο φοιτητής, εάν δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις ΘΕ επιλογής, επιλέγει μια Θ.Ε. επιλογής από τις τρεις προσφερόμενες και κατά το 2ο εξάμηνο (ΠΠΑ 522, ΠΠΑ 523, ΠΠΑ 621) και το μέρος ΙΙ της διατριβής μάστερ (ΠΠΑ701Β). Εάν έχει ολοκληρώσει τις Θ.Ε. επιλογής, ξεκινά τη διπλωματική του εργασία (Διατριβή Μάστερ). Η διατριβή είναι υποχρεωτική.

 

 

Μέλος ΔΕΠ

Καραΐσκου Βάγια (Βίκυ), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, v.karaiskou@ouc.ac.cy0035722411987

 

Μέλη ΣΕΠ 

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνοςg.papaioannou@ouc.ac.cy

Α' εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Μάσχα Εύχαρις  ΠΠΑ511 Συντονίστρια της Θ.Ε. efharis.mascha@ouc.ac.cy
Παπαθανασίου - Τσουρτ Δωροθέα         ΠΠΑ512     Συντονίστρια της Θ.Ε.       dorothea.papathanasiou@ouc.ac.cy
Παπαϊωάννου Γεώργιος ΠΠΑ614 Συντονιστής της Θ.Ε. g.papaioannou@ouc.ac.cy
Βασιλειάδης Χρήστος ΠΠΑ615 Συντονιστής της Θ.Ε. chris.vassiliadis@ouc.ac.cy
Κασσαβέτη Ορσαλία ΠΠΑ616 Συντονίστρια της Θ.Ε. orsalia.kassaveti@ouc.ac.cy

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Γιάννα Γιάσουμα (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): yianna.yiasouma1@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411915