03
Κυρ, Μαρ

ΝΟΜ421: Πολιτική Δικονομία

  • Κωδικός / Course Code: ΝΟΜ421
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 γραπτές εργασίες (15% η κάθε μία), Διαδραστικές δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό ή χειμερινό)/ Semi-annual (Fall or Spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΝΟΜ411: Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
  • Αναλυτική πληροφόρηση: NOM421_ECTS_el.pdf

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η μελέτη της πολιτικής δίκης ως νομικό φαινόμενο. Μεταξύ άλλων εξετάζονται οι γενικές αρχές της πολιτικής δίκης, η οργάνωση και λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, τα διαδικαστικά έγγραφα, οι διαθέσιμες μορφές θεραπείας, η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, η ακρόαση, η έκδοση της δικαστικής απόφασης και ενέργειες μετά την έκδοση για την εκτέλεσή της, καθώς και η  δυνατότητα, προϋποθέσεις και λόγοι έφεσης.