25
Τρι, Ιουν

ΕΠΤ522: Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

  • Κωδικός / Course Code: ΕΠΤ522
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 10 Εβδομαδιαίες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (20% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (50% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 600 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Αναλυτική πληροφόρηση: EPT522_11.2023.pdf

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, που τοποθετείται στο εαρινό εξάμηνο, είναι υποχρεωτική και προσφέρει τις θεμελιώδεις γνώσεις για τον σχηματισμό, εμπλουτισμό, ανάλυση, απεικόνιση και μεταφορά των ιατρικών εικόνων.

Αντικείμενο της Θεματικής Ενότητας είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους, σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Επεξεργασίας και Ανάλυσης Ιατρικής Εικόνας.

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να εισάγει την/τον σπουδάστρια-/αστή στις πιο κοινές προσεγγίσεις απεικόνισης 1-D, 2-D, και 3-D βιολογικών δεδομένων και στις τεχνικές εμπλουτισμού, κατακερματισμού, ανάλυση υφής και τις εφαρμογές τους στη διαγνωστική απεικόνιση.

Στη Θεματική Ενότητα θα αναλυθούν εις βάθος κυρίως οι σύγχρονες τεχνικές τομογραφικής απεικόνισης, καθώς και τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης για έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι σύγχρονες τεχνικές αποθήκευσης, ανάκτησης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων.

Τέλος, η Θεματική Ενότητα συμπεριλαμβάνει επισκόπηση των σύγχρονων λογισμικών εργαλείων επεξεργασίας ιατρικής εικόνας.