28
Τετ, Φεβ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Η Γέφυρα ανάμεσα στις Επιχειρήσεις και τα Πανεπιστήμια​

Από τo 2016 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπλέκεται στην υλοποίηση του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». Το Έργο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014 – 2020». Στο Έργο συμμετέχουν όλα τα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με συντονιστικό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

  • H ανάληψη πρωτοβουλιών κι ενεργειών εκ μέρους των Πανεπιστημίων για την ένταξη της τοποθέτησης σε οργανισμούς σε προγράμματα σπουδών,
  • H ανάπτυξη εξειδικευμένου μοντέλου αξιολόγησης των τοποθετήσεων,
  • H καλύτερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας,
  • H ανάληψη ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης προς την κατεύθυνση της ένταξης της τοποθέτησης στα προγράμματα σπουδών.

Τα Γραφεία Διασύνδεσης έχουν ως κύριους στόχους:

  • Την άμεση και τακτική επικοινωνία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα οποία εδρεύουν με φορείς της αγοράς εργασίας,
  • Την ενίσχυση της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο,
  • Την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
  • Την προώθηση της καινοτομίας στο επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον της Κύπρου, 
  • Την τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική μαθητεία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

 

  

Η ομάδα μας 

Έλενα Γρηγορίου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου στο Έργο.

Τηλέφωνο: +357 22411742

Email: gregoriou@ouc.ac.cy

 

Αθηνά Σκοταρά, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Μέλος Επιτροπής Συντονισμού και Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου στο Έργο.

Τηλ: +357 22 411724

Email: athina.skotara@ouc.ac.cy

 

Αιμιλία Ζένιου, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός Γραφείου Διασύνδεσης.

Τηλ: +357 22411943

Email: emilia.zeniou@ouc.ac.cy

 

Γεωργία Αργυρού, Λειτουργός Υποστήριξης Γραφείου Διασύνδεσης.

Τηλ: +357 22411941

Email: georgia.argyrou@ouc.ac.cy

 

Γενικές Πληροφορίες:

Email: ilo@ouc.ac.cy

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 33,

Latsia Business Center, 1ος όροφος, Γραφείο 107, 

2220 Λατσιά, Λευκωσία

 

Tηλ: +357 22 411 941/2

Φαξ: +357 22 411 981

 

Επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους για τη σχετική πληροφόρηση:

Υπηρεσίες προς φοιτητές

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις