22
Σαβ, Ιουν

ΠΔΕ402: Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

  • Κωδικός / Course Code: ΠΔΕ402
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Διαδραστικές δραστηριότητες: 10% 2 εργασίες: 30% Τελική εξέταση: 60%
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΔΕ101

Το επιχειρηματικό κλίμα τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο χαρακτηρίζεται από υψηλή ανταγωνιστικότητα μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αποτελεί πια κοινό τόπο ότι οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να διαγράψουν μια επιτυχημένη πορεία θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και να αναλαμβάνουν νέες επιχειρηματικές δράσεις.

Η Θεματική Ενότητα "ΠΔΕ402 – Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων" έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση μέσα από τη μελέτη και άσκηση σε δύο αντικείμενα κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και τα διοικητικά τους στελέχη στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν αξία και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού: την Καινοτομία (Innovation) και την Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) .

Η θεματική ενότητα ξεκινάει με μια εισαγωγή στα σύγχρονα θέματα στη διοίκηση επιχειρήσεων που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα πρώτα στη σειρά γνωστικά αντικείμενα σκοπό έχουν να εισαγάγουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη σημασία και την έννοια της καινοτομίας και να τους εξοικειώσουν με ζητήματα που συνδέονται με τη στρατηγική, τη διαχείριση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της καινοτομίας. Στη συνέχεια, ακολουθούν γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα με έμφαση στην εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Τέλος, η θεματική ενότητα θα ασχοληθεί με τη σημασία και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη-επιχειρηματία και της ομάδας που θα πρέπει να συγκροτήσει για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Στην πορεία αυτή θα συζητηθούν αναλυτικά ζητήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την περίπτωση των νέων επιχειρηματιών.