Sidebar

23
Τρι, Ιουλ

ΛΧΡ522: Χρηματοοικονομική Λογιστική

  • Κωδικός / Course Code: ΛΧΡ522
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (10% του τελικού βαθμού της Θ.Ε.), 2 Γραπτές εργασίες (30% του τελικού βαθμού), Τελική εξέταση (60% του τελικού βαθμού)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
  • Κόστος/ Tuition Fees: €600
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΛΧΡ512

Η θεματική ενότητα (ΘΕ) ΛΧΡ522 «Χρηματοοικονομική Λογιστική» έχει ως στόχο την κατανόηση από τις/τους φοιτήτριες/-ητές θεωρητικών και εφαρμοσμένων θεμάτων της λογιστικής, και ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της ΘΕ ΛΧΡ512 «Αρχές Λογιστικής». Ειδικότερα, η ΘΕ στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητριών/-ητών με θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής θεωρίας και πρακτικής. Αφού πρώτα η/ο φοιτήτρια/-ητής έχει μάθει τις βασικές γνώσεις λογιστικής (ΛΧΡ512: λογιστικές καταστάσεις, εγγραφές, λογιστικός κύκλος), σ’ αυτήν τη Θεματική Ενότητα θα ασχοληθεί με τις τεχνικές ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, ώστε να κατανοήσει και να συνειδητοποιήσει τη σημασία των αριθμοδεικτών, των δεικτών τάσης, των μεθόδων κάθετης και οριζόντιας ανάλυσης, και άλλων εργαλείων. Έτσι, θα είναι σε θέση με αποτελεσματικό τρόπο να αξιολογήσει και να προβλέψει την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής και οικονομικής πορείας επιχειρήσεων, τραπεζών, και οργανισμών. Ειδικότερα, η ΘΕ δίνει έμφαση στις επιμέρους κατηγορίες αριθμοδεικτών όπως ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης κεφαλαίων, βιωσιμότητας, και επενδύσεων.

Η θεματική ενότητα, επίσης, επεκτείνεται στην αποτίμηση επιχειρήσεων, κάνοντας σύγκριση ανάμεσα στη λογιστική και χρηματιστηριακή τους αξία. Επιπλέον, παρουσιάζει τις πηγές κεφαλαίων της επιχείρησης (π.χ. ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις προς τρίτους). Στο πλαίσιο αυτό, εμβαθύνει, μεταξύ άλλων, στο λογιστικό χειρισμό αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς επίσης στον χειρισμό των υποχρεώσεων. Ακόμη, εξετάζει τις επιμέρους κατηγορίες των ταμειακών ροών και τις μεθόδους υπολογισμού τους. Τέλος, παρουσιάζει τις λογιστικές καταστάσεις και τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας ΛΧΡ522 είναι να παρουσιάσει τις τεχνικές ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων, ώστε με βάση τα αποτελέσματά τους να μπορούν να γίνουν χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις και να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.