25
Τρι, Ιουν
Website Headers PNYX

Magister Artium (MA)

120 ects

Ελληνικά

Αναγνωρισμένο Διεθνώς

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

loading...

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΠΝΥΚΑ είναι ένα καινοτόμο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Ιστορίας, Θεωρίας και Πράξης. Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται σοβαρά για την πολιτική. Εμπνευσμένο από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά τις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην άνοδο του επιπέδου της πολιτικής στον ελληνικό χώρο, προσεγγίζοντας το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Μέσα από μια πρωτοποριακή, διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της πολιτικής, το ΜΠΣ της ΠΝΥΚΑΣ προσφέρει μοναδικές δεξιότητες, πολλές δυνατότητες ειδίκευσης και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων για την πολιτική τόσο σε αμιγώς επιστημονικό όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο: σε υποψηφίους ή εν ενεργεία πολιτικούς, σε δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικούς συμβούλους, σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και πολιτικών, οικονομικών και νομικών οργανισμών, σε εκπαιδευτικούς και γενικότερα πτυχιούχους Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Τμημάτων Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και άλλων συναφών Σχολών και Τμημάτων.

 

Το πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από: 

ΔΙΠΑΕ μικρό

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) και Διαδικτύου, για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ, εάν επιλεγεί από τους φοιτητές, υπολογίζεται ως δύο Θεματικές Ενότητες και ανέρχονται σε 1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» έχει διετή διάρκεια και περιλαμβάνει 8 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS (δηλαδή σύνολο 120 ECTS), οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικούς εξαμηνιαίους κύκλους: της Θεωρίας (1ο εξάμηνο), της Ιστορίας (2ο εξάμηνο), των Τεχνοκρατικών Νομικών και Οικονομικών (3ο εξάμηνο) και της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Ρητορικής (4ο εξάμηνο). Κάθε εξαμηνιαίος κύκλος περιλαμβάνει 2 Θ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν φοίτηση με ή χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και εξέταση:

  • Στην περίπτωση φοίτησης χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή: και στις 8 εξαμηνιαίες Θ.Ε. του ΜΠΣ.
  • Στην περίπτωση φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή: σε 6 εξαμηνιαίες Θ.Ε. (τις 4 Θ.Ε. του πρώτου έτους και 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους) συν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο Υποχρεωτική / Επιλογής Προαπαιτούμενες Θ.Ε. Φόρτος εργασίας
     Ώρες ECTS
Θ.Ε. 1ου έτους σπουδών     
ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία 1ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας 2ο Υποχρεωτική   375-450 15
ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας 2ο Υποχρεωτική   375-450 15
Θ.Ε. 2ου έτους σπουδών     
ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)1 3ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα1 3ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)1 4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική1 4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή1 2 3ο/4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ521 375-450 15
ΠΙΘ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή1 2 3ο/4ο Επιλογής ΠΙΘ511, ΠΙΘ512 375-450 15
ΠΙΘ695: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)3 3ο/4ο Προαιρετική ΠΙΘ511, ΠΙΘ512, ΠΙΘ521, ΠΙΘ522   5
ΠΙΘ696: Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)3 3ο/4ο Προαιρετική ΠΙΘ511, ΠΙΘ512, ΠΙΘ521, ΠΙΘ522   5
Σύνολο   3000-3600 120

1 Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια μπορεί είτε να παρακολουθήσει και τις τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες επιλογής (ΠΙΘ611, ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622) είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες επιλογής από τις ΠΙΘ611, ΠΙΘ612, ΠΙΘ621, ΠΙΘ622 μαζί με τη Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΠΙΘ701Α και ΠΙΘ701Β), για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ.

2 Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ, έχει έκταση 12.000-15.000 λέξεων και ως προς τον φόρτο εργασίας αντιστοιχεί στις 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους σπουδών.

3 Οι Θ.Ε. είναι προαιρετικές, αντιστοιχούν η καθεμία σε 5 ECTS και δεν προσμετρώνται για την απόκτηση του Τίτλου Σπουδών

 

Επιπρόσθετα, ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS και αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών του/της, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  • ΠΙΘ695 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (1η τοποθέτηση)
  • ΠΙΘ696 Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Θ.Ε. ΠΙΘ695 και ΠΙΘ696, μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί σ’ αυτές και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο Πρόγραμμα. Η εγγραφή στις ανεξάρτητες-αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες προϋποθέτει την καταβολή ποσού αντίστοιχου με το κόστος της Θεματικής Ενότητας του Προγράμματος Σπουδών.

Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Προγράμματος, ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία, Συντονιστής Θ.Ε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.+35722411924 

 
Ακαδημαϊκή Σύμβουλος Σχολής ΣΑΚΕ
 
Ελισάβετ Κιούρτη Ελισάβετ Κιούρτη (Elisavet Kiourti) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  +35722411923

Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

Δευτέρα/Monday – Πέμπτη/Thursday 08:00 - 12:00

Βιογραφικό 

 

Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 4 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Θεματική Ενότητα
Συντονιστής/ίστρια
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Ανδρέας Κάρυος (Andreas Karyos)
ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ραϋμόνδος Αλβανός (Raymondos Alvanos)
ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας
Συντονιστής Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σωτηρία Σκαρβέλη (Sotiria Skarveli)
ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεοδώρα Παπαδοπούλου (Theodora Papadopoulou)
ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική
Συντονίστρια Θ.Ε.

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. 00357-22411743

 

Φόρμα Επικοινωνίας