23
Σαβ, Οκτ
Website Headers PNYX
  • Περιγραφή

  • Διάρθρωση

  • Θεματικές Ενότητες

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό

  • Επικοινωνία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ΠΝΥΚΑ είναι ένα καινοτόμο και διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πολιτικής Ιστορίας, Θεωρίας και Πράξης. Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται σοβαρά για την πολιτική. Εμπνευσμένο από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία, αλλά τις σύγχρονες πολιτικές προκλήσεις, το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στην άνοδο του επιπέδου της πολιτικής στον ελληνικό χώρο, προσεγγίζοντας το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΩ;

Μέσα από μια πρωτοποριακή, διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της πολιτικής, το ΜΠΣ της ΠΝΥΚΑΣ προσφέρει μοναδικές δεξιότητες, πολλές δυνατότητες ειδίκευσης και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων για την πολιτική τόσο σε αμιγώς επιστημονικό όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο: σε υποψηφίους ή εν ενεργεία πολιτικούς, σε δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, επαγγελματίες της πολιτικής επικοινωνίας και πολιτικούς συμβούλους, σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης και πολιτικών, οικονομικών και νομικών οργανισμών, σε εκπαιδευτικούς και γενικότερα πτυχιούχους Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Τμημάτων Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και άλλων συναφών Σχολών και Τμημάτων.

 

Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ECTS 120 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική 

ΕΠΙΠΕΔΟ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Μάστερ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ: Magister Artium (MA)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Απαραίτητη είναι η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Συνιστάται, επίσης, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να μπορούν οι φοιτητές να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) και Διαδικτύου, για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος των διδάκτρων του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι 5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €675, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ, εάν επιλεγεί από τους φοιτητές, υπολογίζεται ως δύο Θεματικές Ενότητες και ανέρχονται σε 1350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο του 2022, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 15 Σεπτεμβρίου 2021 - 11 Οκτωβρίου 2021.

 

Παρουσίαση Προγράμματος "ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη" (2020)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΜΠΣ «ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη» έχει διετή διάρκεια και περιλαμβάνει 8 Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS (δηλαδή σύνολο 120 ECTS), οι οποίες διαρθρώνονται σε τέσσερις θεματικούς εξαμηνιαίους κύκλους: της Θεωρίας (1ο εξάμηνο), της Ιστορίας (2ο εξάμηνο), των Τεχνοκρατικών Νομικών και Οικονομικών (3ο εξάμηνο) και της Φιλοσοφίας του Δικαίου και της Ρητορικής (4ο εξάμηνο). Κάθε εξαμηνιαίος κύκλος περιλαμβάνει 2 Θ.Ε. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν φοίτηση με ή χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής φοίτηση και εξέταση:

  • Στην περίπτωση φοίτησης χωρίς μεταπτυχιακή διατριβή: και στις 8 εξαμηνιαίες Θ.Ε. του ΜΠΣ.
  • Στην περίπτωση φοίτησης με μεταπτυχιακή διατριβή: σε 6 εξαμηνιαίες Θ.Ε. (τις 4 Θ.Ε. του πρώτου έτους και 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους) συν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής έκτασης 12.000-15.000 λέξεων (30 ECTS) πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ.

Θ.Ε. 1ου έτους σπουδών

ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία

ΠΙΘ512: Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία

ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας

ΠΙΘ522: Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας

Θ.Ε. 2ου έτους σπουδών

ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)

ΠΙΘ612: Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα

ΠΙΘ621: Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)

ΠΙΘ622: Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική

ΠΙΘ701Α & ΠΙΘ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή (εκπονείται πάνω σε ένα από τα επιστημονικά πεδία του ΜΠΣ, έχει έκταση 12.000-15.000 λέξεων και ως προς τον φόρτο εργασίας αντιστοιχεί στις 2 από τις 4 Θ.Ε. του δεύτερου έτους σπουδών).

Μέλη ΣΕΠ 

Α' εξάμηνο (χειμερινό)

Μέλος ΣΕΠ Θ.Ε. Συντονιστής/ίστρια Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Δουκάκης Κωνσταντίνος   ΠΙΘ511 Συντονιστής της Θ.Ε. konstantinos.doukakis@ouc.ac.cy
Γιαννόπουλος Θεόδωρος   ΠΙΘ512      

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     

Συντονιστής της Θ.Ε.

theodoros.giannopoulos@ouc.ac.cy 
Τζιβάρας Ιωάννης  ΠΙΘ611 Συντονιστής της Θ.Ε. ioannis.tzivaras@ouc.ac.cy
Αναστασίου Αθανάσιος         ΠΙΘ612 Συντονιστής της Θ.Ε. athanasios.anastasiou@ouc.ac.cy

 

Γραμματεία Προγράμματος Σπουδών: Χριστοφή Χαρούλλα (Έκτακτη Βοηθός Γραφείου)

Ηλ.ταχυδρομείο (email): charoula.christofi@ouc.ac.cy

Τηλ. 00357-22411743