25
Τρι, Ιουν

ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία

 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ511
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ511_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ511, «Πολιτική και Οικονομική Θεωρία», είναι να προσφέρει μια συστηματική κατάρτιση στο πεδίο της Πολιτικής και Οικονομικής Θεωρίας. Η ουσιαστική κατανόηση της πολιτικής και οικονομικής θεωρητικής σκέψης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μορφή ποιοτικής ενασχόλησης με την πολιτική. Η καλλιέργεια της θεωρητικής σκέψης στα πεδία της πολιτικής και της οικονομίας θα επιτρέψει στις/στους φοιτήτριες/-ητές να προσεγγίζουν το πολιτικό γίγνεσθαι με εμπεριστατωμένο και εποικοδομητικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό γίνεται μια αντιπροσωπευτική επιλογή των πιο σημαντικών σωμάτων πολιτικής και οικονομικής θεωρίας από την αρχαιότητα ως το παρόν. Οι θεωρητικές αυτές πτυχές εξετάζονται πάντα σε συνάρτηση με μελέτες περίπτωσης από τον χώρο της τρέχουσας πολιτικής, ούτως ώστε να αναδεικνύεται κάθε στιγμή η άρρηκτη σχέση μεταξύ θεωρίας και (πολιτικής) πράξης. Μέσα από την εμβάθυνση σε επιλεγμένες πτυχές της θεωρητικής σκέψης στα πεδία της πολιτικής και της οικονομίας, οι φοιτήτριες/-ητές έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο της απόκτησης πολύ σημαντικών γνώσεων, αλλά και της διάπλασης της ίδιας της θεωρητικής τους αντίληψης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας γίνονται σαφείς οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων θεωρητικών ρευμάτων, ενώ διασαφηνίζονται πολλά συγκεχυμένα ζητήματα του τρέχοντος πολιτικού διαλόγου όσον αφορά στο ακριβές θεωρητικό περιεχόμενο πολλών δημοφιλών «-ισμών». Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ511 αποτελείται από μια Εισαγωγική Ενότητα και 4 Μέρη:

 • Εισαγωγική Ενότητα: Η αρχαία ελληνική πολιτική και οικονομική σκέψη
 • 1ο Μέρος: Η πολιτική σκέψη του 17ου και του 18ου αιώνα
 • 2ο Μέρος: Η κλασική πολιτική οικονομία του 18ου και του 19ου αιώνα
 • 3ο Μέρος: Η νεοκλασική πολιτική οικονομία του 19ου και του 20ού αιώνα
 • 4ο Μέρος: Η πολιτική σκέψη κατά τον 20ό αιώνα