28
Τετ, Φεβ
WebsiteHeader FEM EL
loading...

Βασική αποστολή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) είναι η προσφορά σύγχρονων και καινοτόμων Προγραμμάτων Σπουδών και η προώθηση της επιστημονικής έρευνας μέσω της παραγωγής νέας, πρωτοποριακής γνώσης σε θέματα οικονομικών και διοίκησης. Τα Προγράμματα Σπουδών παρέχουν στους φοιτητές μας πλήρες ακαδημαϊκά εφόδια, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες κριτικής ανάλυσης, προκειμένου να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η Σχολή έχει να επιδείξει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις επιστήμες της διοίκησης και της οικονομίας. Ο συνδυασμός της θεωρίας της επιστήμης με την επαγγελματική πρακτική, οδηγεί σε υψηλού επιπέδου  αποτελέσματα, τα οποία πέρα από την ακαδημαϊκή αναγνώριση, καταξιώνουν τα εν λόγω επιστημονικά πεδία στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών εξελίξεων, κάτι που αντανακλάται στο περιεχόμενο σπουδών σε όλα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνεργαζόμενοι φορείς για τοποθέτηση φοιτητών

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της δωρεάν και προαιρετικής εγγραφής στη Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», οι φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών, όλων των επιπέδων, έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στην Κύπρο, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας».

Ευχαριστούμε θερμά τους Εργασιακούς Καθοδηγητές από τους πιο κάτω φορείς, οι οποίοι έχουν υποδεχθεί μέχρι σήμερα φοιτητές/τριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους.

 

 • AADK.jpg
 • angelides.jpg
 • athini.png
 • bdo.jpg
 • bmw.jpg
 • centrum.jpg
 • cyens.jpg
 • delfi.png
 • diesi.jpg
 • dimos_latchion.png
 • dimos_lemesou.png
 • durop.png
 • elpida.jpg
 • ermes.jpg
 • eurosuccess.jpg
 • EY.jpg
 • fcg.png
 • first_class.jpg
 • foodtec.png
 • german.jpg
Στη ΣΟΕΔ προσφέρονται τα εξής προγράμματα

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Προγράμματα που δεν προσφέρονται

Οι προσφερόμενες Κατευθύνσεις στο Διδακτορικό Πρόγραμμα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο) είναι οι ακόλουθες:

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διδακτορικών Προγραμμάτων ΣΟΕΔΖεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής, m.zembylas@ouc.ac.cy0035722411973

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση του διδακτορικού είναι τρία (3) χρόνια, ενώ η μέγιστη διάρκεια είναι οκτώ (8) χρόνια. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στους Εσωτερικούς Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 

Για την εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης απαιτείται η κατοχή αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου τίτλου σε επιστημονική περιοχή συναφή με εκείνη μίας τουλάχιστον από τις κατευθύνσεις του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

 ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κωνσταντίνος Λεωνίδου               

 • Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Ηθική των επιχειρήσεων
 • Εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα
 • Διεθνές μάρκετινγκ
 • Επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές
 • Σχέσεις επιχειρήσεων

Μιχαλίνος Ζεμπύλας

 • Τα συναισθήματα στην εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη Προγραμμάτων
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εκπαίδευση για την Ειρήνη
 • Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 • Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Πέτρος Πασιαρδής

 • Προγραμματισμός και Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση
 • Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Ηγεσία και Αποτελεσματικά Σχολεία
 • Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων
 • Αξιολόγηση Προσωπικού και Προγραμμάτων
 • Edupreneurial Ηγεσία

Αλέξανδρος Τσαδήρας

 • Ενωσιακό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Εξωδικαστική Προστασία

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης                

 • Έλεγχος του καπνίσματος
 • Χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά, καρκίνος, παχυσαρκία)
 • Λοιμώξεις - Λοιμώδη νοσήματα
 • Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας
 • Ψυχική υγεία
 • Κοινωνιολογία της υγείας

Μιχάλης Τάλιας

 • Στατιστική Ανάλυση στην Ιατρική και Διοίκηση
 • Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας
 • Υπολογιστική Στατιστική
 • Μεθοδολογία της Έρευνας των Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστήμων της Υγείας
 • Τεχνικές Οικονομικής Αξιολόγησης και Οικονομικά της Υγείας

Χριστίνα Χρίστου

 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
 • Ανάλυση Χρονοσειρών (Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη)

Robert Duval Hernandez

 • Οικονομική ανισότητα
 • Κινητικότητα εισοδήματος
 • Οικονομικά της Εργασίας
 • Θεσμοί και πολιτικές της αγοράς εργασίας
 • Οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη

Ανδρέας Προκοπίου

 • Εταιρική διακυβέρνηση
 • Θεωρία των πόρων
 • Στρατηγικές αποφάσεις ανώτατης διοίκησης
 • Επιστήμη της συμπεριφοράς
 • Ποσοτικές μεθόδους έρευνας

Αντώνιος Καφά

 • Σχολική ηγεσία εν καιρώ κρίσης
 • Ψηφιακή επάρκεια και σχολική ηγεσία
 • Συμπεριληπτική σχολική ηγεσία
 • Επιτυχημένη σχολική ηγεσία
 • Προσωπικό σύστημα αξιών διευθυντών

Χρύσθια Παπακλεοβούλου                

 • Δίκαιο των Εταιρειών & Εμπορικό Δίκαιο: Εταιρικό Δίκαιο ειδικά σε σχέση με διασυνοριακές εμπορικές διαφορές και υποθέσεις απάτης. Εταιρικές δομές και φορολογικές δομές, καταπολέμηση φοροαποφυγής, έλεγχος και εποπτεία. Ευρωπαϊκό εταιρικό και φορολογικό δίκαιο.
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
 • Διεθνής Εμπορική Διαιτησία & Διεθνής Διαιτησία στο πλαίσιο των Επενδυτικών Συνθηκών.
 • Οικονομική κρίση στην Ευρώπη και προκλήσεις στο θεσμικό πλαίσιο:Νομοθεσία περί εξυγίανσης στην Κύπρο μετά το bail-in, δικαστικές αποφάσεις, ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας και το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο.
 • Ιδιωτικό Δίκαιο, Δίκαιο της Επιείκειας και των Εμπιστευμάτων στην Κύπρο.
Μαρίνα Μαγίδου
 • Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Πράσινη Χρηματοοικονομική
 • Κίνητρα Στελεχών
 • Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Πολιτικές
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται σε €675 ανά εξάμηνο για τα πρώτα έξι (6) εξάμηνα. Σε περίπτωση που η φοίτηση έχει μεγαλύτερη διάρκεια, τότε ισχύει το ακόλουθο: για τα πρώτα πέντε (5) και το τελευταίο εξάμηνο, το κόστος ανέρχεται σε €675 ανά εξάμηνο και για τα υπόλοιπα, ενδιάμεσα εξάμηνα, το κόστος ανέρχεται σε €100 ανά εξάμηνο. Για τη «Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών (ΔΧΧΧ796)» και τη «Μεθοδολογία της Έρευνας (ΔΧΧΧΧ795)», οι οποίες είναι υποχρεωτικές κατά την έναρξη της φοίτησης, δεν καταβάλλονται δίδακτρα.

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά: Αιτήσεις Ελλ χωρίς ημερομηνία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2024), οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν εντός των προσεχών ημερών.

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ “ΚΥΨΕΛΗ” | ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
 

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και να φιλοξενεί ψηφιακές συλλογές. Μπορείτε να βρείτε τις εκπονηθείσες διδακτορικές διατριβές εδώ.  

                  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας», προσφέρει στους φοιτητές/τριες όλων των προγραμμάτων σπουδών του, την προαιρετική και δωρεάν Θεματική Ενότητα «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση επιδοτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο σπουδών τους, μέσω τοποθέτησης σε φορέα που εδράζει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

O/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί προαιρετικά, έως δύο φορές, στη δωρεάν Θ.Ε. «Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο», η οποία αποτιμάται με 5 ECTS: 

ΔΚΣΟΕΔ896 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (1η τοποθέτηση)

ΔΚΣΟΕΔ897 - Τοποθέτηση Φοιτητών στον Επιχειρηματικό Κόσμο (2η τοποθέτηση)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου εδώ.

Κοσμήτορας: Ζεμπύλας Μιχαλίνος

Αναπληρωτής Κοσμήτορας: Τσαδήρας Αλέξανδρος

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Open University of Cyprus έχει 12 εγγεγραμμένους χρήστες
Ονοματεπώνυμο
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Τηλέφωνο
Ώρες Γραφείου
Μιχαλίνος Ζεμπύλας (Michalinos Zembylas)
Καθηγητής

m.zembylas@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 16:00-19:00 &
Πέμπτη/Thursday, 17:00-19:00
Πέτρος Πασιαρδής (Petros Pashiardis)
Καθηγητής

p.pashiardis@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-15:00
Κωνσταντίνος Λεωνίδου (Constantinos Leonidou)
Καθηγητής

C.Leonidou@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 13:00-18:00
Μιχάλης Τάλιας (Michael Talias)
Αναπληρωτής Καθηγητής

michael.talias@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday 11:00-14:00 &
Πέμπτη/Thursday, 11:00-13:00
Αλέξανδρος Τσαδήρας (Alexandros Tsadiras)
Αναπληρωτής Καθηγητής

alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 09:30-14:30
Χριστίνα Χρίστου (Christina Christou)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

christina.christou@ouc.ac.cy

Πέμπτη/Thursday, 10:00-15:00
Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης (Elpidoforos Soteriades)
Αναπληρωτής Καθηγητής

elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,
08:00-13:00
Χρύσθια Παπακλεοβούλου (Chrysthia Papacleovoulou)
Επίκουρη Καθηγήτρια

chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy

Τετάρτη/Wednesday, 08:00-13:00
Robert Duval Hernandez
Επίκουρος Καθηγητής

robert.duval@ouc.ac.cy

Δευτέρα/Monday, 10:00-13:00 Πέμπτη/Thursday, 10:00-13:00
Αντώνιος Καφά (Antonios Kafa)
Επίκουρος Καθηγητής

antonios.kafa@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday
10:00-15:00
Ανδρέας Προκοπίου (Andreas Procopiou)
Επίκουρος Καθηγητής

andreas.procopiou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday,
11:00-16:00
Μαρίνα Μαγίδου (Marina Magidou)
Λέκτορας

marina.magidou@ouc.ac.cy

Τρίτη/Tuesday, 11:00-16:00
 

 

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σχολής ΣΟΕΔ:

 

 Άγγελος Κωνσταντίνου

(Angelos Constantinou)

  angelos.constantinou@ouc.ac.cy  +357 22411975   

  Ώρες γραφείου/Academic Consultation Hours:

  Τρίτη/Tuesday – Παρασκευή/Friday: 11:30 - 14:45

Βιογραφικό 

 

 

 

Υπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

 

Διοικητικό Προσωπικό

Βασιλείου Βασιλική, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός (Γραμματεία ΣΟΕΔ), vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy0035722411988

Πίτσιλλου Μαρία, Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός, maria.pitsillou@ouc.ac.cy0035722411880

Χαραλάμπους Γιάννα, Γραμματειακή Λειτουργός, ycharalambous@ouc.ac.cy0035722411660