24
Κυρ, Οκτ
Βασικός στόχος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) είναι να προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα Προγράμματα Σπουδών που να παρέχουν στους φοιτητές τα κατάλληλα ακαδημαϊκά εφόδια και τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων κριτικής ανάλυσης, στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η ΣΟΕΔ αποτελείται από τα εξής προγράμματα:
 

Σε προπτυχιακό επίπεδο: 

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

Η Σχολή έχει να επιδείξει ήδη σημαντική τοπική και ευρωπαϊκή παρουσία, έχοντας καλλιεργήσει συστηματικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τις επιστήμες της διοίκησης και της οικονομίας. Ο συνδυασμός της θεωρίας της επιστήμης με την επαγγελματική πρακτική, οδηγεί σε υψηλού επιπέδου  αποτελέσματα, τα οποία πέρα από την ακαδημαϊκή αναγνώριση, καταξιώνουν τα εν λόγω επιστημονικά πεδία στην κοινωνία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών και παραγωγικών εξελίξεων, κάτι που αντανακλάται στο περιεχόμενο σπουδών σε όλα τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Προσωπικό ΣΟΕΔ:

 

Κοσμήτορας 
Ζεμπύλας Μιχαλίνος Καθηγητής m.zembylas@ouc.ac.cy 0035722411973
Αναπληρωτής Κοσμήτορας 
Τσαδήρας Αλέξανδρος             Αναπληρωτής Καθηγητής     alexandros.tsadiras@ouc.ac.cy             0035722411887

 

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Δουβάλ Χερνάντεζ Ρόμπερτ    Επίκουρος Καθηγητής  robert.duval@ouc.ac.cy  0035722411882
Λεωνίδου Κωνσταντίνος Καθηγητής C.Leonidou@ouc.ac.cy  0035722411929
Μαματζάκης Εμμανουήλ Καθηγητής emmanouil.mamatzakis@ouc.ac.cy  0035722411928
Παπακλεοβούλου Χρύσθια  Λέκτορας  chrysthia.papacleovoulou@ouc.ac.cy    0035722411886
Πασιαρδής Πέτρος Καθηγητής p.pashiardis@ouc.ac.cy  0035722411972
Σωτηριάδης Ελπιδοφόρος Αναπληρωτής Καθηγητής elpidoforos.soteriades@ouc.ac.cy  0035722411956
Τάλιας Μιχάλης  Αναπληρωτής Καθηγητής  michael.talias@ouc.ac.cy  0035722411954 
Χρίστου Χριστίνα  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια   christina.christou@ouc.ac.cy  0035722411883

 

Διοικητικό Προσωπικό

Βασιλείου Βασιλική, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Γραμματεία ΣΟΕΔ)vasiliki.vasiliou@ouc.ac.cy,  0035722411988

Ιωαννίδου Μαρία, Έκτακτη Βοηθός Γραφείου, maria.ioannidou@ouc.ac.cy,  0035722411950

Πίτσιλλου Μαρία, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός, maria.pitsillou@ouc.ac.cy,  0035722411880