22
Σαβ, Ιουν

ERM523: Risk Management Standards and Techniques

  • Κωδικός / Course Code: ERM523
  • ECTS: 10
  • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 3 Assignments (30%), Interactive activities (10%), Final Exam (60%)
  • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
  • Κόστος/ Tuition Fees: 500 euro
  • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
  • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ERM513: Risk and Risk Management 
  • Αναλυτική πληροφόρηση: ERM523_11.2023.pdf

This Thematic Unit / Module, is designed to introduce students to the application of the most important methods, tools and Standards applied in Risk Management.


The main objective of the module is to train students in (i) internal and external Risk Management reporting, (ii) application of main Risk Management standards, (iii) use of most important methods and tools in Risk Management.


The Module focuses on providing students with a global picture of the technical aspects used in applied Risk Management. It starts with requirements and methodologies for Risk Management reports. The presentation of the three main Risk Management standards and their application follows. Main conceptual models for risk and main tools for risk analysis are subsequently presented. Finally, the basic methods and techniques for Risk Management are presented.