17
Δευ, Ιουν

ΠΙΘ611: Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)

 • Κωδικός / Course Code: ΠΙΘ611
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: 2 Εργασίες (30%), Δραστηριότητες (10%) και Τελική Εξέταση (60%)
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (χειμερινό) / Semi-annual (fall)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 675 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Μεταπτυχιακό/ Postgraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΠΙΘ511: Πολιτική και Οικονομική Θεωρία ΠΙΘ521: Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ΠΙΘ611_11.2023.pdf

Στόχος της Θεματικής Ενότητας ΠΙΘ611 «Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί», είναι να προσφέρει σε νομικούς και μη-νομικούς μια συστηματική κατάρτιση σε επιλεγμένους κλάδους του σύγχρονου δικαίου, καθώς και του Διεθνούς Δικαίου και του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Διεθνών Οργανισμών. Παραδοσιακά, ως δημόσιο δίκαιο νοούνται το «συνταγματικό» και το «διοικητικό Δίκαιο» - στον ίδιο κλάδο εντάσσεται και το «ποινικό Δίκαιο», που έχει άλλωστε, ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινή συμβίωση στην κοινωνία. Από την άλλη, στο ιδιωτικό δίκαιο ανήκουν ευρείς κλάδοι όπως οι «γενικές αρχές αστικού Δικαίου», το «ενοχικό», το «εμπράγματο», το «οικογενειακό», το «κληρονομικό» δίκαιο, καθώς και οι μεγάλες υποκατηγορίες του λεγομένου «εμπορικού» δικαίου, όπως το Δίκαιο των εταιρειών, της πνευματικής ιδιοκτησίας, του καταναλωτή κ.λπ. Στόχος της ΘΕ είναι η ουσιαστική εξοικείωση των φοιτητριών/-ητών με έννοιες του δημοσίου δικαίου (όπως το Κράτος Δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ατομικές ελευθερίες, τα κοινωνικά δικαιώματα, οι οργανωτικοί θεσμοί μιας δημοκρατικής πολιτείας, η ποινή και ο κολασμός του εγκλήματος) και έννοιες του ιδιωτικού δικαίου (όπως η δικαιοπραξία, το πρόσωπο, η εταιρεία, η κυριότητα, η υποθήκη, η πτώχευση κ.ά), αλλά και η εμβάθυνση των φοιτητριών/-ητών στην προβληματική του διεθνούς Δικαίου και στη δομή διεθνών θεσμών και οργανισμών (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), που έχουν τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση του σύγχρονου δικαίου στα κράτη-μέλη τους και ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, πολιτική εξουσία σε αυτά. Η Θεματική Ενότητα ΠΙΘ611 χωρίζεται σε 4 Μέρη:

 • 1ο Μέρος: Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής
 • 2ο Μέρος: Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου και Πολιτικής
 • 3ο Μέρος: Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, Διεθνούς Πολιτικής & Διεθνών Οργανισμών
 • 4ο Μέρος: Στοιχεία Ευρωπαϊκού Δικαίου & Ευρωπαϊκής Πολιτικής