25
Τρι, Ιουν

ΕΛΛ326: Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Σύγχρονου Ελληνισμού

 • Κωδικός / Course Code: ΕΛΛ326
 • ECTS: 15
 • Τρόποι Αξιολόγησης / Assessment: Δύο (2) γραπτές εργασίες (30% ), Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (10%), Τελική Εξέταση (60%). Προκειμένου ο φοιτητής να εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, θα πρέπει το άθροισμα των βαθμολογιών των εργασιών του να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα (10).
 • Διάρκεια Φοίτησης/ Length of Study: Εξαμηνιαία (εαρινό)/ Semi-annual (spring)
 • Κόστος/ Tuition Fees: 350 ευρώ
 • Επίπεδο Σπουδών/ Level: Προπτυχιακό/ Undergraduate
 • Προαπαιτούμενα/ Prerequisites: ΕΛΛ111, ΕΛΛ121, ΕΛΛ122, ΕΛΛ123
 • Αναλυτική πληροφόρηση: ELL326_11.2023.gr.pdf

Ο στόχος της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΕΛΛ326, «Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού», είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες/-ητές τα κυριότερα γεγονότα-σταθμούς της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας:

 • τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της αστικής ανασυγκρότησης και εκβιομηχάνισης στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, με ιδιαίτερη αναφορά στις περιόδους Τρικούπη και Βενιζέλου (1882-1919)
 • τις κοινωνικές διεργασίες μετά την έλευση των προσφύγων στο ελληνικό βασίλειο ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) και την κατάσταση της οικονομίας μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1929.
 • την οικονομία της κατοχής (1941-1944)
 • το «οικονομικό θαύμα» στην πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία
 • τη λειτουργία και την εξέλιξη βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως η αγροτική οικονομία και η βιομηχανία.
 • τα αίτια της μεταβαλλόμενης κοινωνικής διαστρωμάτωσης του ελληνικού χώρου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.